Het onderzoek van Arnold Roosendaal over Facebook, wordt gebruikt in een massa rechtszaak in Amerika. In het onderzoek stelt Roosendaal van de Universiteit van Tilburg dat de website het niet zo nauw neemt met de privacy en de gebruikers spioneert.

Uit het document van Roosendaal blijkt dat

...

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

 constaterende, dat zowel KPN als Vodafone aangekondigd heeft de  netneutraliteit te doorbreken door bepaalde diensten zwaarder te gaan belasten of blokkeren;......

concluderende, dat er voor telecomaanbieders daarmee geen reden is om bepaalde diensten extra te belasten of te

...

Motie over onderzoek naar de mogelijkheden voor een wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgers

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de disbalans bij de digitalisering van gegevens, door de eenzijdige nadruk op de overheid en instituties enerzijds en

...

Motie over criteria in nieuwe wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in onze democratische

...

Brein claimt in de eerste vier maanden van dit jaar 203 websites "ontoegankelijk" te hebben gemaakt. Het ging voornamelijk om peer-to-peer uitwisselsites, streaming sites en cyberlocker link sites.

Brein zegt 124 p2p uitwisselsites, 20 usenet indexeringsites, 45 streamingsites en 13

...

De website van Hi.nl blijkt inlognamen en wachtwoorden onversleuteld te hebben verzonden. De inlogmodule en een Flash-banner wisselden deze gegevens als plain text uit met de server. KPN heeft de auto-inlogfunctie inmiddels uitgeschakeld. 

Het lek kan door kwaadwillenden worden misbruikt als zij in staat

...

Maar met DPI kan ook meegeluisterd en -gekeken worden. Daarom heeft de lobbyvereniging Bits of Freedom mensen aangespoord om aangifte te doen. Reinier Vermeer van Webwereld gaf gehoor aan die oproep.

Een blonde agente geeft me een hand. We zitten in een klein, bijna kaal kantoor. "Meneer Vermeer,

...

De 06-nummers en berichten van WhatsApp-gebruikers zijn makkelijk te achterhalen. Het lijkt alsof de app gebruik maakt van het beveiligde https gebruikt, maar het tegenovergestelde blijkt waar.

Dat leek dat in eerste instantie ook het geval bij WhatsApp, maar na nader onderzoek bleek dat gegevens

...

3 Moeten dit soort systemen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)? Zo ja, wie houdt hier toezicht op, en hoe wordt dit toezicht bekostigd? Zo nee, hoe is de privacy  gewaarborgd?

4 Bent u bekend met de

...

Het gebruik van Deep Packet Inspection

Vraag 2
 Kunt u aangeven of u het gebruik van DPI in overeenstemming acht met de Nederlandse wetgeving?

Vraag 3
 Maakt u in uw beoordeling van het gebruik van DPI onderscheid tussen het  wel of niet bekijken door providers van de inhoud van internetverkeer? ...

Het adviesorgaan van de Europese Unie van onlineprivacy zal deze maand het advies geven om locatiegegevens verzameld door telefoons en internetbedrijven net zo te gaan behandelen als namen, verjaardagen en andere persoonlijke gegevens. Daarnaast is bekend geworden dat de EU privacy nu als grootste

...

De stichting KDVP gaat in beroep tegen de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit om door te gaan met de grootste landelijke database, DIS, dat patiëntgegevens bevat van alle Nederlanders.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vorig jaar een tik op de vingers gekregen van het College van

...

Een meerderheid in de Tweede Kamer is ertegen dat telecombedrijven extra geld vragen aan consumenten voor het gebruik van bepaalde internetdiensten op hun mobiele telefoon, of dat ze zulke diensten blokkeren. 

GroenLinks wil dat minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) passende maatregelen

...

Door een storing bij de hosting provider zijn de berichten van de afgelopen dagen helaas verdwenen vd site en ook niet meer terug te halen.

We balen hier erg van maar deze berichten allemaal weer terug zetten is ook voor mij een te grote klus.

Sorry voor het ongemak, Yatta

Connexxion, Arriva, Veolia en Syntus willen van het bedrijf achter de OV-chipkaart af. De vier vervoerders, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, willen dat een externe marktpartij de taken van TLS overneemt. "Als TLS geen verantwoordelijkheid neemt, kan een andere marktpartij

...