“Om uw surfgedrag te volgen wil Partij X een cookie installeren op uw computer. Klik op ‘Akkoord’ om dit toe te staan. Klik op ‘annuleren’ om dit te weigeren.”.

Een dergelijke pop-up venster kan het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de vernieuwde e-Privacy richtlijn. Op grond van artikel 5

...

De minister heeft Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten een ultimatum gesteld: voor 1 mei 2011 moesten zij de privacyschendingen bij het opvragen van telecom-klantgegevens oplossen. Zij die na deze datum nog altijd privacyregels overtraden, zouden afgesloten worden van de landelijke

...

In april stemde de Eerste Kamer de wet over het elektronisch patiëntendossier (epd) af. Volgens Leijten (SP) is het 300 mln. kostende fiasco daarmee compleet. Zij wil een parlementair onderzoek naar de besluitvorming over het epd. Minister Schippers (Volksgezondheid) stelt liever zelf een

...

overwegende de disbalans bij de digitalisering van gegevens, door de eenzijdige nadruk op de overheid en instituties enerzijds en daardoor veronachtzaming van de individuele behoeften en mogelijkheden van de burger anderzijds,

overwegende, dat beschikkingsrecht over de eigen persoonsgegevens de

...

Hoogleraar ethiek Beate Roessler gaf vandaag in een lunchlezing antwoord op de vraag waarom privacy zo belangrijk is voor een samenleving. Ze beperkte zich tot zogenaamde informationele privacy, dus over de beschikking over je eigen persoonsgegevens. Dat is ook meteen haar definitie van privacy:

...

Wie een paspoort aanvraagt, moet hoe dan ook nog steeds vingerafdrukken afstaan. Deze worden opgeslagen op een chip op het paspoort zelf. Dat zou echter niet langer gelden voor identiteitskaarten, kondigde Donner eerder al aan. Hij zou om die reden de paspoortwet wijzigen. Alleen het wetsvoorstel daartoe

...

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) legt zich neer bij een wens van een meerderheid in de Tweede Kamer dat telecombedrijven geen extra geld mogen vragen aan consumenten voor het gebruik van bepaalde internetdiensten op hun mobiele telefoon.

Ook mogen telecombedrijven deze diensten niet

...

Het EP heeft dinsdag ingestemd met de plaatsing van bodyscanners op Europese luchthavens, maar de controles blijven vrijwillig. De scanners mogen volgens de Europarlementariërs geen gevaar voor de gezondheid vormen of inbreuk op de fundamentele rechten maken. Daarnaast moeten persoonlijke

...

In reactie op uw brief van 28 april jl. doe ik u het Advies van de Juridische Dienst van de Raad toekomen inzake het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van

...

Op de laatste zittingsdag van de Eerste Kamer voor de nieuwe samenstelling is met grote meerderheid een principiële motie aangenomen die het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet beschermen.

In het vervolg moet de regering elke wet waarbij privacy enigszins een rol speelt

...

Het wissen van een onrechtmatige vingerafdruk van een kind heeft voor grote verwarring gezorgd in Almere. Lang werd gedacht dat de hele lokale vingerafdrukkendatabase was vernietigd.

Het College van Burgemeester & Wethouders in Almere zei deze maand op vragen van de lokale fractie van D66 dat het

...

De vingerafdrukkendatabases bij gemeenten worden pas volgend jaar vernietigd. Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet op jacht naar alle mogelijke

...

Vraag 2, 3 en 4

Is het waar dat de Belastingdienst bij het opvragen van fiscale gegevens niet controleert of mensen daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor het opvragen van hun fiscale gegevens door een hulp- of informatiepunt en niet wordt vastgelegd door wie deze informatie wordt

...

Aanstaande woensdag vindt er een zitting plaats in de eerste Amsterdamse paspoortzaak.

De eiser heeft in maart 2010 een paspoort aangevraagd, maar weigerde daarbij zijn vingerafdrukken af te staan. Hij beriep zich hiervoor onder meer op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en op de

...

De Britse voetballer Ryan Giggs wil de gegevens van een aantal Twitter-gebruikers, omdat ze over zijn privéleven zouden hebben getwitterd. Voetballer Ryan Giggs zou volgens geruchten een buitenechtelijke relatie met een Britse reality-ster hebben gehad. Toen die geruchten opdoken, vroeg Giggs de

...