Utrecht vindt het niet in de haak dat het bedrijf Citytraffic op zeker twee punten in de binnenstad voorbijgangers telt via hun mobiele telefoon. Volgens de gemeente valt zo'n telling onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Utrecht heeft de kwestie voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens, zo

...

De razend populaire game Pokémon GO, waarin mensen in de echte wereld met behulp van augmented reality digitale wezens proberen te vangen, blijkt vrijwel alle mogelijke data van gebruikers op te slaan en te gebruiken. De privacysettings van de door een Google spin-off ontwikkelde app roepen

...

Providers overtreden de nieuwe Europese netneutraliteitsregels met verschillende producten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt dat het de nieuwe regels streng gaat handhaven. Momenteel ligt in de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat de ACM de bevoegdheid geeft om de netneutraliteit te

...

De Europese Commissie heeft vandaag Privacy Shield gelanceerd, een nieuw privacyverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten voor het uitwisselen van gegevens. Privacy Shield vervangt de Safe Harbour-overeenkomst die vorig jaar door het Europees Hof van Justitie ongeldig werd verklaard.

...

De politie heeft afgelopen woensdag een man wegens grootschalige internetoplichting en identiteitsfraude opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de afgelopen jaren zowel particulieren als bedrijven voor waarschijnlijk 150.000 euro te hebben opgelicht. Er zijn tientallen aangiftes binnengekomen uit het

...

De overheid gaat burgers voorlichten over wifi-tracking, zo heeft minister Kamp van Economische Zaken op Kamervragen van D66 laten weten. Aanleiding voor de vragen was een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens waarin winkels en gemeenten werden opgeroepen om zich aan de regels voor

...

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden tot cameratoezicht. Zij mogen surveillancedrones gaan inzetten. Of ze dat doen, beslissen de burgemeesters. Zonder dat er een onafhankelijke toets is. Dit roept een aantal fundamentele vragen op over onze privacy.

Gemeenten konden al

...

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden tot cameratoezicht. Zij mogen surveillancedrones gaan inzetten. Of ze dat doen, beslissen de burgemeesters. Zonder dat er een onafhankelijke toets is. Dit roept een aantal fundamentele vragen op over onze privacy.

Gemeenten konden al

...

Groningen gaat het privacybeleid binnen de gemeente aanscherpen. Door de invoering van wijkteams wordt inwoners vaak om persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente vindt het daarom belangrijk om de privacy van de stadjers te beschermen.

Inwoners moeten door de aanscherping van het privacybeleid zelf

...

De Europese Unie heeft weer een stapje gezet op de weg naar goedkeuring van Privacy Shield. Deze vernieuwde overeenkomst met de VS moet een juridisch houdbare basis geven aan opslag van gegevens van Europese burgers op Amerikaanse bodem.

Naar verluidt heeft de Amerikaanse overheid nog enkele

...

Bij de NS mag je alleen met voordeelurenkorting reizen als je een persoonlijke ov-chipkaart hebt. En dat vindt Michiel Jonker, die alléén met een anonieme ov-chipkaart wil reizen, oneerlijk. Daarom staat hij vandaag in de Arnhemse rechtbank.

"Mijn treinreizen kunnen gebruikt worden om erachter te

...

Namens de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de PO-Raad en de VO-raad daarom een nieuw convenant met leveranciers gesloten over het beschermen van de privacy van leerlingen. Dit convenant geeft scholen en besturen handvatten om afspraken te maken met leveranciers en

...

Het vermelden van het Burgerservicenummer (BSN) op het paspoort en andere reisdocumenten brengt geen grotere risico’s met zich mee dan het vermelden van de andere persoonsgegevens op het document, zo laat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de PvdA weten. Aanleiding is

...

Het bedrijfsrecherchebureau Hoffmann heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de screening van personeel aangepast, zodat het niet langer meer de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt. De toezichthouder ontdekte verschillende overtredingen bij het screeningsproces.

Zo voerde Hoffmann

...

De Nationale Ombudsman heeft een klacht over privacyschending door gemeente Opsterland gegrond verklaart. 

Een vrouw met bijstandsuitkering wordt door een werkregisseur van de gemeente aanbevolen voor een functie. Als ze wordt afgewezen stuurt ze hem enkele emotionele e-mails. Ze krijgt hier spijt

...