De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op vijf locaties van PostNL ''ernstige tekortkomingen'' geconstateerd die risico op schending van het briefgeheim opleverden. In drie gevallen waren depots niet of onvoldoende afgesloten, waardoor onbevoegden toegang konden krijgen tot posttassen met

...

Het Spaanse Ministerie van Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt die politie de bevoegdheid moet geven om straks spyware op de computers van verdachten te installeren. De maatregel zou alleen bij misdrijven waar een gevangenisstraf van drie of meer jaar op staat mogen worden toegepast en in

...

Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden met een schadebedrag van ruim 350 miljoen euro. De berekeningen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef.

In bijna de helft van de

...

De NMBS-groep zal haar installaties van 2.800 nieuwe camera's voorzien. Een deel zal bestaande, soms analoge camera's vervangen, maar het merendeel komt bovenop de huidige 4.500 camera's. Het raamcontract is goed voor meer dan 10 miljoen euro.

Alle camerabeelden zullen de klok rond in het

...

Tijd voor reflectie

De laatste jaren zijn er op het niveau van de overheid een aantal ontwikkelingen met betrekking tot privacy geweest die nopen tot kritische reflectie. Onderdeel daarvan is de mate waarin het aantal camera's in bezit van de lokale overheden en hun partners een ongekende groei

...

Voorpaginanieuws op donderdag: 'Ov-chipkaart weer gekraakt'. Ook andere media pakken er groots mee uit. Klopt het nieuws wel? Is er inderdaad sprake van een nieuwe hack?

De belangrijkste reden waarom de 'nieuwe ov-chipkaart-hack' weinig om het lijf heeft, is dat er feitelijk niets nieuws omhanden is.

...

De kwetsbaarheid zit in de Plesk beheersoftware met versienummers 8.6, 9.0, 9.2, 9.3 en 9.5.4, die beheerders gebruiken om hun Apache-webservers in te richten.

Het lek doet zich met zekerheid voor in versies van Plesk voor Linux en Free DSB. Versies van Plesk voor Windows en andere

...

Het College Bescherming Persoonsgegevens speelt een marginale rol in het handhaven van privacybescherming en biedt te weinig ondersteuning aan bedrijven die meer willen doen aan privacy by design. Dat is een van de conclusies uit een rapport van TNO dat verkennend onderzoek deed naar privacy by

...

De National Security Agency (NSA) mag met de goedkeuring van de overheid van de Verenigde Staten de gegevens van miljoenen klanten van telecomprovider Verizon verzamelen.

De NSA verzamelt op dagelijkse basis allerlei gegevens van gebruikers, zoals locatiegegevens, gebelde telefoonnummers, tijd en gespreksduur.

...

Nederland betaalt jaarlijks ruim 20 miljoen euro aan ex-verdachten. Die kunnen een vergoeding eisen voor onterechte voorlopige hechtenis of voor vergoeding van kosten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Steeds meer mensen die verdachte waren in een strafzaak, vragen

...

Een Amerikaanse rechter heeft op het allerlaatste moment besloten dat een man die verdacht wordt van het downloaden van kinderporno toch niet zijn encryptiesleutel moet afstaan. In april van dit jaar eiste de Officier van Justitie dat de verdachte de autoriteiten moest helpen bij het doorzoeken van

...

Uit de meest recente bevindingen van de Unisys Security Index blijkt ook dat Nederlandse burgers zich in hoge mate zorgen maken over datalekken bij openbare of particuliere organisaties. Zeventig procent van de Nederlandse respondenten op zijn minst enigszins bezorgd over een datalek bij hun bank,

...

Vraag: Ik las dat in de VS je BYOD apparaat in beslag kan worden genomen bij een rechtszaak. Hoe zit dat bij ons?

Antwoord:... In Nederland kennen we een beperkte mogelijkheid om bewijs op te vragen bij je wederpartij. Artikel 843a Rechtsvordering staat toe dat een partij "op zijn kosten inzage,

...

Google-topman Eric Schmidt stelt voor een platform te creëren waar de gegevens die talloze, met internet verbonden apparaten genereren, in verzameld worden voor analyse. Het idee is dat bedrijven de gegevens daarvan op een gecontroleerde manier kunnen gebruiken. Vooral startende bedrijven gaan

...

Dinsdagavond is bij Omroep Brabant anoniem een usb-stick afgeleverd met daarop privacygevoelige informatie van minstens vijfduizend burgers. Op de stick staan onder meer rekeningnummers, adressen en handtekeningen.

De stick is afkomstig van BSOB, een samenwerkingsverband van het waterschap Aa en

...