De Raad van Ministers en de Europese Commissie zijn deze week tot een akkoord gekomen, waarin staat dat landen van de Europese Unie verplicht zijn om beelden van kindermisbruik van het internet te verwijderen. Hierdoor is het oorspronkelijke voorstel voor verplichte webfilters van de baan.

In het

...

De gemeente Hillegom zet mystery shoppers in om te controleren of cafetaria’s, slijterijen en supermarkten zich aan de regels houden en jongeren om hun id-bewijs vragen als zij alcohol willen kopen. 

De mystery shoppers zijn jongeren tussen de 14-16 jaar die onder begeleiding van de gemeente (en

...

Een werkgroep van het Deense ministerie van Binnenlandse Zaken, belast met anti-terreur, denkt dat er veel winst te behalen is als potentiële daders niet meer illegaal van het internet gebruik kunnen maken.

Zij bevelen het parlement aan om internet providers te verplichten de identiteit vast te stellen

...

Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een reparatiewetje. Daarin wordt geregeld dat de bewaarplicht van internetgegevens wordt teruggeschroefd van 12 naar 6 maanden zoals bijna dan 2 jaar geleden werd bedongen door de Eerste Kamer.

Om de wet toen door de Eerste Kamer te

...

Minister Schippers van VWS laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar hoe het EPD-debacle heeft kunnen plaatsvinden. Daarvoor heeft zij nu de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) ingeschakeld.  

Hoe kan het dat er sinds 2002 honderden miljoenen zijn uitgegeven aan een landelijk

...

De Tweede Kamer heeft vanmiddag een nieuwe Telecomwet aangenomen. In de wet staat dat er strengere eisen worden gesteld aan ‘cookies’. Met cookies, kleine tekstbestandjes die automatisch op je computer geplaatst worden, wordt het surfgedrag van internetgebruikers vastgelegd. Deze gegevens worden

...

De strippenkaart is definitief op z'n retour. Dat is de uitkomst van het debat vandaag in de Tweede Kamer. Een aantal fracties (GroenLinks, PvdA en SP) wilden het papieren reisbewijs langer dan gepland behouden omdat zijn opvolger, de ov-chipkaart, nog veel kinderziektes heeft. 

PVV'er Leon de Jong zei

...

Het opslaan van check-in data van vliegtuigpassagiers, inclusief credit carddata, om dat vervolgens ter beschikking te stellen aan het Department of Homeland Security in de VS is onwettig. Het "strookt niet met de fundamentele rechten" volgens de advocaten die de Europese Commissie (EC) adviseren. 

De

...

FBI-agenten zijn dinsdag een datacenter van DigitalOne in de staat Viriginia binnengevallen en hebben daarbij zeker drie serverracks in beslag genomen. Door de actie is een onbekend aantal websites deels of geheel onbereikbaar geworden, waaronder de opslagdienst Instapaper en de bookmarkingsite

...

Voorlopig worden de biometrische gegevens van paspoorten nog opgeslagen. De aanpassing van de software verloopt in stapjes. Allereerst worden de nieuwe gegevens gewist. Dat kan, schrijft de minister in een brief, enkele maanden duren. Daarna wordt onderzocht hoe de oudere gegevens (6 miljoen

...

De FTC heeft goedkeuring gegeven aan een nieuw bedrijf dat het sociale mediagebruik van werknemers in de gaten houdt. Dit bedrijf, Social Intelligence Corporation genaamd, speurt het internet af naar openbare informatie over gebruikers, die vervolgens aan toekomstige werkgevers verstrekt kan

...

De Europese Commissie wil dat sociaalnetwerksites automatisch hogere privacyinstellingen hanteren voor minderjarigen. 

Neelie Kroes wijst erop dat jongeren vaak onvoldoende besef hebben van risico’s op internet. Zowel met het oog op misbruik door volwassenen als cyberpesten. Daarom wil Europa dat

...

Vertrouwensapsecten van cloud computing. Daar draaide het ECP-EPN symposium ‘Trustaspecten van cloud computing’ om, dat op 19 mei jl. plaats had in Nieuwspoort in Den Haag.

Vertrouwen in cloud computing draait om zaken als: toekomstige beschikbaarheid van de data, continuïteit, makkelijk kunnen wisselen

...

De Tweede Kamer ging vandaag akkoord met de zogeheten cookiewet. Het cookievoorstel is onderdeel van een Europese richtlijn over online privacy.

Die bepaalt dat adverteerders op websites kleine tekstbestandjes op de computers (cookies) van hun bezoekers mogen blijven plaatsen, tenzij de bezoeker

...

Er komt een onderzoek naar de totstandkoming van het biometrische paspoort, het reisdocument met de vingerafdruk. Dat blijkt uit een brief van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.

Het verantwoordelijke Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) kwam dit voorjaar in

...