Vraag:

Als IT-administrator krijg ik op mijn werk te maken met gegevens die onder de Wbp vallen. Deze wet stelt eisen en beperkingen aan het verwerken van gegevens. Gelden die beperkingen ook voor netwerkapparatuur (switches, routers, firewalls, IDS) en de betreffende beheerders? Geldt die

...

Het wordt een gewoonte van Facebook, excuses aanbieden nadat ze weer eens in de fout zijn gegaan. De waarde van het excuus wordt zo wel steeds minder en lijkt steeds meer op een Pavlov-reactie waar verder geen lering uit getrokken wordt.

Facebook kwam vanochtend in opspraak doordat bekend werd dat

...

Vanmiddag was het debat in de Tweede Kamer over de Telecomwet en over de toekomst van ons internet. Zouden de Kamerleden en de minister netneutraliteit ook belangrijk vinden? Het bleef spannend tot het eind.

Kort samengevat heeft het amendement voor netneutraliteit van D66, PvdA, GroenLinks en SP

...

Bijna de helft van de organisaties die gebruik maken van cloudcomputing heeft het afgelopen jaar een inbraak te verduren gehad op zijn systemen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van beveiliger Trend Micro.

Beveiliging is dan ook voor de helft van de respondenten de belangrijkste barrière om de

...

Voor de tweede keer zit er een lek in de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de oude IB-Groep. Criminelen konden via de site DigiD-gegevens stelen of mensen geld afhandig maken. 

De DUO-site is kwetsbaar voor een zogenaamde Cross Site Scripting-hack (XSS). De hacker liet zien dat er

...

De DNA-databank heeft sinds 2010 meer dan 100.000 profielen van personen. Het aantal profielen groeide met 16.475, waardoor de teller op 108.799 kwam te staan. Op alle vanaf 1997 opgenomen sporen (bloed, speeksel op bijv. sigarettenpeuken, sperma, enz.) heeft een in de DNA-databank opgenomen spoor nu een

...

Boek The Filter Bubble valt de personalisatie van oa Google aan

Bijna alle succesvolle diensten – Google, Facebook, Apple, datingsites, et cetera – doen aan deze personalisatie: ze vissen naar je biografische informatie, om je service (en advertenties) op maat te bieden. Het bonuskaartprincipe

...

Vandaag begint de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met het uitreiken van verblijfsdocumenten met digitale pasfoto’s. Door de pasfoto voortaan ook digitaal op het verblijfsdocument vast te leggen, wordt het gemakkelijker om te controleren of de persoon die het document bij zich draagt ook de

...

2  Deelt u de mening dat, als het mogelijk is dat medegevangenen of bewakers medicijnen van een gevangene stelen die noodzakelijk zijn in verband met een levensgevaarlijke kwaal, de situatie wat betreft de zorg voor de gezondheid van Nederlanders die worden overgeleverd aan Polen zeer te wensen

...

....Uitspraak Cbp

Tijdens het Algemeen Overleg van 17 maart 2011 heb ik ook toegezegd u te informeren zodra het College bescherming persoonsgegevens uitspraak heeft gedaan in de zaak met betrekking tot de bewaartermijnen. Het College heeft in overleg met de betrokken bedrijven besloten om de

...

De commissie voor de JBZ-Raad heeft op 19 april 2011 naar aanleiding van ontvangst van antwoorden op vragen uit februari 2011 besloten opnieuw schriftelijk in overleg te treden met de minister. Op 27 april 2011 is een brief verstuurd aan de minister van V&J die op 30 mei 2011 een antwoord aan de

...

Deze woensdag wordt de aanpassing van de telecomwet door de Tweede Kamer behandeld en brancheorganisatie ICT~Office vuurt op de valreep nog een schot voor de boeg. In het wetsvoorstel staat onder meer dat telecomaanbieders en internetproviders voortaan inbreuken op hun beveiliging moeten melden

...

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft haar goedkeuring gehecht aan een Advies aan de Europese Commissie nav het evaluatieverslag over de richtlijn gegevensbewaring.

De EDPS toont aan dat de richtlijn de privacy van alle EU-burgers schendt en dat de evaluatie rapport zelf is

...

Minister Uri Rosenthal heeft tijdens een internationale conferentie in Boedapest gewezen op het belang van vrijheid van informatie op internet.

''De vrijheid van informatie is een fundamenteel mensenrecht. Alle leden van de VN hebben zich daaraan verbonden. En de vrijheid van informatie geldt

...

Kamervragen nav dit artikel op webwereld van 30-05-2011

...9292 gaat dit najaar de ruwe OV-data van alle Nederlandse vervoerders aanbieden aan ontwikkelaars, in de loop van volgend jaar moet er een api volgen. Voor die "Open Data" moet wel worden betaald. Over wat er wel en niet wordt vrijgegeven

...