In Groot-Brittannië is een onbeveiligde laptop met de dossiers van ruim 8 miljoen patiënten gestolen. De machine verdween samen met negentien andere computers uit een gebouw van een medisch onderzoeksbureau.

Op de laptop staan de onversleutelde gegevens van 8,63 miljoen mensen plus de gegevens van

...

SP: ‘6 maanden lang zat voor opslag telefoongegevens’

Op grond van een Europese richtlijn is Nederland verplicht het telefoon- en internetverkeer minimaal 6 en maximaal 24 maanden te bewaren. Gesthuizen: ‘Nut en noodzaak van het langdurig bewaren van al die gegevens zijn niet aangetoond. Als na 6

...

De privatisering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat door. De zorgverleners willen de infrastructuur behouden.

Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, heeft de zorgsector gepolst of het verder wil met het zogeheten landelijke schakelpunt (LSP), het hart of de spil van het

...

De Nederlandse regering hecht veel te weinig waarde aan privacy van haar burgers. 'De politiek straalt uit dat burgers zich om hun privacy vooral geen zorgen hoeven te maken, zolang ze niets te verbergen hebben.' Dat zegt Peter Hustinx, voorzitter van de Europese Toezichthouder voor

...

In de krant van 1 juni stond een artikel over een ontslagen CBR-adviseur aangehouden wegens rijden onder invloed in privétijd, nadat hij een ernstig ongeval had veroorzaakt. Dat had hij verzwegen voor zijn werkgever.

Volgens de kantonrechter stond de werkgever daarom in zijn recht om de

...

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) de veelbesproken kinderziektes in het systeem van de ov-chipkaart oplost, voordat ze verder gaat met het gefaseerd afschaffen van de strippenkaart. Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede

...

Als gevolg van de bewaarplicht moeten internet- en telefoonaanbieders jouw klantgegevens en je belgedrag een jaar opslaan. Het ministerie van Justitie schatte in september ‘op basis van de huidige ervaringen‘ het totaal aantal historische bevragingen in 2010 op 85.000. 

In het recent uitgebrachte

...

De enige manier waarop doorsnee internetgebruikers hun privacy kunnen beschermen, is het gebruik van AdBlockers, wat een "gigantisch falen" van het web is. Dat zegt Tor-ontwikkelaar Mike Perry. "Als webtracking, profiling en gericht adverteren zo extreem is dat het niet te voorkomen is, behalve door

...

1
Bent u bekend met het feit dat op de website van GGZ Friesland te lezen valt dat mensen een telefoonnummer kunnen bellen om na te gaan of mensen in hun naaste omgeving onder behandeling zijn bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? 

2
Wat is uw reactie op deze werkwijze van het

...

1
Wat is uw reactie op het bericht dat er voor de tweede keer in een half jaar een lek zit in de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)? 

2
Hoe kan het dat de website van DUO niet bestand blijkt tegen hackers, ondanks dat u eerder aangaf opdracht te hebben gegeven “een externe audit uit

...

Met de afwijzing van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door de Eerste Kamer is het nog niet gedaan met alle online platformen, databases en portalen met medische gegevens. Er zijn er zo’n vijftig bekend, die breed of in kleine kring worden gebruikt, vooral door medici en zorgverleners zelf.

Ongeveer

...

Verslag algemeen overleg Telecommunicatie

...De agenda voor dit AO staat bomvol onderwerpen en er komt te elfder ure altijd weer het nodige bij. Laat ik beginnen met een onderwerp dat er de afgelopen dagen bij is gekomen: marktwerking. Nu we het debacle met afrekenen per seconde, wat afrekenen per

...

Brief regering; Wet openbaarheid van bestuur

Met deze brief wil ik u informeren over het beleid inzake de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Een deel van de voorstellen voor de Wob voert terug naar de discussie over misbruik van de Wob, zoals die is gevoerd in het debat over verlenging van de

...

Het CBP heeft op 7 juni 2011 definitief besloten ons niet als belanghebbende aan te merken m.b.t. het onderzoek naar de studenten OV-chipkaart, dat de privacywaakhond naar aanleiding van ons verzoek heeft ingesteld.

Het betrof een onderzoek door het CBP naar de bescherming van persoonsgegevens in verband met

...

Klacht

Uitvaartondernemer Y zou ongevraagd adresgegevens van de moeder van klager hebben doorgegeven aan een verzekeringsmaatschappij (W), die haar vervolgens ongewenst heeft benaderd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Klager heeft gebeld met de verzekeraar. Daarbij is hem gemeld dat de

...