Gebruikers van Facebook kunnen tot vrijdag stemmen over het privacybeleid. De stemmers kunnen kiezen uit het oude of nieuwe privacyregels. Hiermee wil Facebook de storm aan kritiek temperen en gebruikers de kans geven het privacybeleid te beïnvloeden. 

Opvallend is dat de uitslag bindend is bij 30%

...

Microsoft krijgt het aan de stok met adverteerders. Dit komt omdat Microsoft Do Not Track standaard in Internet Explorer 10 inschakelt.

Do Not Track zorgt ervoor dat Cookies worden geweigerd en dat adverteerders niet meer aan informatie over gebruikers kunnen komen. De Association of National

...

Wetsvoorstel voor vrijheid van informatie

Deze site presenteert een concept-initiatiefvoorstel voor een nieuwe wet op de openbaarheid van bestuur (wob), die de huidige wob op de schop neemt. Teveel publieke informatie blijft nu geheim of te lang achter slot en grendel. Het voorstel regelt onder

...

Privacy-organisatie EFF houdt voor het tweede jaar op rij de belangrijkste spelers tegen het licht en kijkt daarbij hoe zij omgaan met privacygevoelige informatie. 

Een kritische blik op de ranglijst laat zien dat grote spelers als Apple, Microsoft en Facebook weinig geven om de privacy van hun

...

Populaire gratis apps voor Apple's iPad doen weinig om de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen, zo blijkt uit een onderzoek van beveiligingsbedrijf Trustwave. 

Bijna de helft (44%) verstuurt het UDID van de iPad, waardoor de gebruiker te volgen is. Met name bij gratis games komt dit veel

...

Vaak accepteren overheidsdiensten online de identificatiekaart uit het buitenland niet, met als gevolg dat een burger dergelijke zaken via de post moet regelen of zelfs persoonlijk moet langskomen. Kroes wil aan deze rompslomp een einde maken en wil dan ook dat EU-landen elkaars systemen gaan

...

Wie goed oplet, ziet ze overal. In parkeergarages, aan gevels, laatst zat ik op een terras en zelfs daar hing een klein zwart bolletje. De beelden werden 48 uur bewaard vertelde de barman ons. Hij wist niet zeker of er ook geluid bij zat.

Het is een trend, aldus onderzoek van De Groene

...

De Belastingdienst verstrekte informatie over het feit of het huishoudinkomen al dan niet meer bedroeg dan € 43.000. De gegevensverstrekking liep vooruit op een wetsvoorstel dat huurverhoging op grond van inkomen mogelijk maakt in het kader van de zogeheten ‘aanpak scheefwonen’. 

Dit was in strijd met de Wet

...

Voetbalvandalen met een stadionverbod moeten zich tijdens wedstrijden een of twee keer op het politiebureau melden. Nu kunnen ze voor de meldpaal in de hal van het bureau gaan staan, ID-kaart of paspoort invoeren en in de camera kijken. Het systeem, bedacht door Twentse bedrijven in samenwerking met de

...

De Europese Commissie wil Duitsland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen omdat het land afwijkt van een EU-richtlijn voor opslag van digitale gegevens door terreurbestrijdingsinstanties.

Het hooggerechtshof in Duitsland maakte in maart 2010 korte metten met een wet die Berlijn

...

Op Europees niveau maakt ACTA haar eindspurt: vandaag zeiden drie van de vijf parlementaire commissie “nee” tegen ACTA. 

Tussenstand:

1-0 - Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE): 31 tegen, 25 vóór
2-0 - Commissie Juridische Zaken (JURI): 12 tegen, 10 vóór
3-0 - Commissie Burgerlijke vrijheden,

...

Een Nederlands IT-bedrijf heeft een manier ontwikkeld zodat het zonder gebruik van cookies en IP-adres internetgebruikers toch op websites kan volgen. 

Het systeem dat het bedrijf ontwikkelde registreert en onderhoudt van elke bezoeker anoniem een multidimensionaal profiel. Zo'n profiel kan

...

Websites moeten vanaf dinsdag volgens de Nederlandse wet ondubbelzinnig toestemming hebben om niet-noodzakelijke cookies te plaatsen. Vanaf die datum gaat de vernieuwde telecomwet in. Netneutraliteit is pas vanaf 1 januari van kracht.

Websites volgens de wet toestemming vragen voor het plaatsen

...

Patiëntgegevens van GGZ Noord-Holland-Noord zijn op straat komen te liggen. Het ging vooral om persoonlijke gegevens als naam, adres en geboortedatum van zo’n 8500 patiënten. In enkele gevallen kwamen ook het lichaamsgewicht en de lengte van patiënten op straat terecht, burgerservicenummers en receptgegevens niet zijn

...

Wie in China iets opzoekt via Google krijgt voortaan ook te horen wanneer bepaalde zoekopdrachten worden gecensureerd. Een zoekopdracht  zorgt soms voor een foutmelding. Vaak kan Google daarna gedurende een minuut of langer niet meer worden gebruikt. Na het doorzoeken van gebruikersrapporten viel het Google op dat

...