Uit reacties van lezers blijkt dat men zich vooral ergert aan autoritair gedrag bij toezichthouders.

Een oud-politieagent:
“Stadswachten: het idee is goed, maar de uitvoering slaat nergens op. Geef mensen met een beperkte opleiding macht en zie wat er gebeurt. Ik heb veertig jaar bij de

...

Jongeren die klasgenoten via Facebook lastigvallen, worden voortaan ook buiten de schoolmuren gestraft. Door een akkoord tussen de Franse minister van Onderwijs, Luc Chatel, en Facebook wordt er een schorsingssysteem ingevoerd.

Het systeem is nog wel zeer vaag. Zo is het niet duidelijk wanneer of

...

De Foreign Intelligence Surveillance Court, een niet-openbare commissie die toestemming moet geven voor afluisteroperaties op Amerikaanse bodem, heeft in het afgelopen jaar geen enkele van de 1506 neergelegde verzoeken afgewezen.

Dit blijkt uit informatie die het Amerikaanse ministerie van

...

Roger Clarke van de Australische Privacy Foundation waarschuwt consumenten, omdat de door TomTom verzamelde gegevens lastig anoniem zijn te houden. "Een groot gedeelte van de gegevens die anoniem zijn is dat niet en locatiegegevens zijn buitengewoon gevoelig. Hoe rijker de gegevens, des te

...

 Op de bijeenkomst van Enfopol en Enfocustom in februari onthulde de LEWP (Law Enforment Working Party) haar plannen: we leggen een digitale grens aan rond het Europese deel van het internet. Een “single secure European cyberspace with a certain virtual Schengen border and virtual access points”. De

...

Alle Antwerpenaars die dit weekend met de bus naar het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas wilden, werden tegengehouden door de politie. Iedereen moest zijn identiteitskaart tonen en werd bovendien gefotografeerd - om de latere amokmakers makkelijker te kunnen identificeren.... 

...Maar mogen zulke

...

Het lijkt zo’n onschuldige huis-tuin-en-keukenapplicatie. 9292ov. Maar wie deze routeplanner installeert op zijn telefoon met het Android-besturingssysteem van Google, geeft nogal wat van zijn privéleven uit handen. Althans, volgens de ‘machtiging’, een soort waarschuwing van Google, die je bij

...

Het College Bescherming Persoonsgegevens liet in 2009 uitzoeken in hoeveel databestanden de gemiddelde burger voorkomt.

CBP-voorzitter Kohnstamm vatte het zo samen: „Als je als kluizenaar leeft, blijken je persoonsgegevens al in 250 bestanden te staan.” Wie maatschappelijk actief is en ook op

...

In het blad BinnenlandsBestuur staan deze artikelen over de aanval van min. Donner op de WOB.

Deze week werd de Internationale Dag van de Persvrijheid gevierd. Alhoewel, vieren... Het gaat steeds weer over het voorkomen van verdere aantasting van die persvrijheid, een van de pilaren onder de

...

De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (25.892) aan de Staten-Generaal een verslag gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

De commissies BZK/AZ, JBZ,

...

Dinsdag 10 mei 2011 aansluitend aan de vergadering van de commissies JBZ, Justitie en SZW, commissies Justitie en JBZ-Raad

inbreng:  

schriftelijk overleg met de regering over het evaluatierapport van de dataretentierichtlijn
E110022 - Evaluatierapport over de dataretentierichtlijn

bespreking:  

brief van

...

Europarlementariër Sophie in 't Veld heeft de Europese Commissie om opheldering gevraagd over de mogelijke verplichting voor Europese verzekeraars om persoonlijke en medische gegevens van verzekerden in de VS naar Amerika te sturen.

 Aanleiding voor de vragen van In 't Veld is de invoering per 1

...

Het Ministerie van V&J gaat met ingang van 1 juli 2011 gegevens verzamelen over alle in Nederland actieve rechtspersonen, dus zowel rechtspersonen naar Nederlands recht (als de BV, de NV en de stichting) als buitenlandse rechtspersonen met een (neven)vestiging in Nederland. 

Daartoe ontvangt het ministerie

...

In onze paspoorten staan vingerafdrukken van slechte kwaliteit. Op een chip. Stoppen met het opslaan van afdrukken verandert daar helemaal niets aan.

Want diezelfde afdrukken, waarvan er dus veel slecht zijn, staan nog wél gewoon op onze paspoorten. In een chip. En daar komt geen enkele

...