De werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer schrapt de omstreden passage over deep packet inspection uit het rapport waarin het downloadverbod wordt voorgesteld. De gewraakte passage zou verkeerd worden uitgelegd....

...Axel Arnbak van Bits of Freedom juicht het schrappen toe, maar houdt een

...

Het aftappen van de internetverbinding van burgers is voor opsporingsinstanties geen sinecure. Wie de juiste diensten inzet voor communicatie kan zich relatief aan de opsporing onttrekken...

....Ot van Dalen van BOF hoopt dat justitie snel komt met het onderzoek naar de effectiviteit van tappen.

...

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht, onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

D66 maakt zich al langer zich sterk voor dit recht: ze verzette zich tegen het verstrekken van

...

DIGITALE VRIJHEID

42. Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij.

43. Nederland krijgt een bindend handvest van digitale grond-rechten en bepleit dit ook binnen de EU.

De opvattingen uit het concept verkiezingsprogramma van de PvdD op het gebied van Privacy.

9.16 Privacy 

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is 
onbestaanbaar dat in Nederland per dag meer telefoontaps worden
uitgevoerd dan in de VS in een heel jaar. In toenemende

...

Op donderdag 15 april 2010 presenteert Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), het jaarverslag van het CBP over 2009.

Jacob Kohnstamm zal een korte introductie geven. Hierna is ruimte voor vragen. Na afloop van de presentatie is de heer Kohnstamm beschikbaar

...

De nieuwste versie van Opera is een grote hit in Kazachstan, omdat de browser de ingestelde censuur omzeilt. Websites die kritisch zijn tegenover de overheid zijn daardoor toch beschikbaar.

Opera is met een marktaandeel van 32 procent de populairste browser in het Aziatische land en laat hiermee

...

Nederlanders in het buitenland kunnen niet stemmen met een verlopen identiteitsbewijs. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet dat Nederlanders in Nederland op 9 juni kunnen stemmen met een paspoort dat maximaal vijf jaar verlopen is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam het regelmatig voor dat

...

Het komt amper voor dat mensen per ongeluk via DigiD, de digitale inlogcode voor overheidswebsites, terechtkomen in een account van iemand anders.
Voor zover bekend gebeurt dat zes keer per jaar, terwijl de 7,5 miljoen gebruikers van het systeem 25 miljoen keer inloggen.

Dat stelde

...

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 april ingestemd met invoering van bestuurlijke boetes in de gezondheidszorg...

...PvdA-woordvoerder Putters verklaarde dat zijn fractie kritisch blijft over de mogelijkheden van grootschalige onderzoeken door de Inspectie met gebruik van niet geanonimiseerde gegevens

...

"Inloggen op DigiD niet waterdicht". Dit bericht in de media brengt Gerkens (SP) tot de vraag waarom het kabinet nog steeds vasthoudt aan een volgens haar onveilig systeem. Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) antwoordt dat zij werkt aan een hoger beveiligingsniveau, maar voegt eraan

...

SP'er Van Raak vindt het maar vreemd. Waarom wordt de notificatieplicht van de AIVD geschrapt? Zo wordt het falen van de AIVD toch beloond? Staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ontkent met klem: de AIVD heeft niet gefaald.

De kans om door een terroristische aanval om het leven te komen is zo klein, dat het niet gerechtvaardigd is om geld aan de bestrijding ervan uit te geven, zo blijkt uit cijfers. De afgelopen decennia hebben beleidsmakers en politici risk-assessment technieken gebruikt voor het beoordelen van

...

De meeste Nederlanders hebben geen probleem hun privacy op te geven als ze daardoor denken veiliger te vliegen, zo blijkt uit onderzoek van een aanbieder van dit soort oplossingen.

Volgens Unisys is 81 procent van de bevolking voorstander van de volledige elektronische bodyscan als

...

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was het voor het eerst verplicht om een identiteitskaart te tonen bij het stemmen. Geheel in lijn met de al jaren geldende identificatieplicht in Nederland.

Het leidde er in maart toe dat 60.000 mensen naar huis werden gestuurd omdat ze zich niet konden

...