Europese regeringen proberen met behulp van telefoontaps, de dreiging van hoge boetes en het vooruitzicht van de psychiatrische tests journalisten te intimideren en te muilkorven, volgens belanghebbenden en deskundigen in het veld.

Een tekort aan middelen en een te sterke concentratie van

...

De Twentse politie gaat burgers betrekken bij het tegengaan van in uitgaansnachten gepleegde vernielingen. Het project Nachtwacht houdt in dat wijkbewoners samen met andere wijkbewoners, tijdens een actienacht gaan posten in hun eigen buurt/straat. Het doel is om vernielers en overlastveroorzakers op heterdaad

...

Op vrijdag 25 februari jl. werd het verzoek om een voorlopig voorziening in de bestuursrechtelijke Paspoortzaak van dhr. Willems afgewezen door de rechtbank Maastricht.

De vraag of de verplichte opslag van vingerafdrukken in een (de)centrale (gemeentelijke) databank wel of niet rechtmatig is, laat

...

Iedereen leert om zijn of haar online gegevens goed te beveiligen met een wachtwoord en deze met niemand te delen. Maar wat als u plotseling overlijdt en niemand uw wachtwoord weet? Inderdaad, uw gegevens, zoals op profielensites, blijven online staan. Er bestaan een aantal initiatieven waarmee u

...

Een beveiligingslek in de website van onderzoeksbedrijf Simstore maakte het mogelijk om op accounts van Motivaction-panelleden in te loggen. Daardoor konden privégegevens worden bekeken en konden cadeaus worden besteld. 

Motivaction werkt voor sommige enquêtes samen met het bedrijf Simstore, die

...

Afgelopen maand heeft de Immigration and Customs Enforcement (ICE), onderdeel van het Department of Homeland Security (Binnenlandse Zaken) een groot aantal domeinnamen van vermeende “piraterijsites” in beslag heeft genomen. Een grootscheepse actie - “Operation in Our Sites” - is begonnen tegen

...

2  Is het juist, dat het College bescherming persoonsgegevens na een onderzoek dat gestart is op 11 november 2009 tot de conclusie is gekomen, dat de minister van Infrastructuur en Milieu  BSN van zijn medewerkers niet mag gebruiken voor het aanmaken van hun toegangspas, de Rijkspas?

3  Zijn er nog

...

De gezamenlijke gebruikers van Facebook dingen mee naar de Big Brother Award, de jaarlijkse 'prijs' voor privacyschenders. Ze zouden de privacy van hun vrienden te grabbel gooien. ABN Amro verstopt spyware, TNO speurt naar verdacht gedrag en Facebook-gebruikers schenden de privacy van hun

...

Wie de straat op gaat met zijn spiksplinternieuwe smartphone, moet een paar simpele gedragsregels in acht nemen. Verlies je je dierbare mobieltje, dan ben je al je persoonlijke gegevens kwijt, en in het slechtste geval ook het saldo van je spaarrekening kwijt. 

Wie zo achteloos is zijn wachtwoord

...

De luchthaven van Zaventem heeft de nieuwe procedure van intiemer fouilleren al na een week afgevoerd. Dat gebeurde na heel wat klachten van veiligheidsagenten en personeelsleden. "G4S wilde een andere techniek van fouilleren invoeren, die de beveiligingsmaatschappij ook op andere luchthavens

...

Politie Kennemerland heeft op woensdag 2 maart acht nieuwe Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) van de gemeente Haarlem beëdigd. 

De BOA's zien erop toe dat voorschriften worden nageleefd en mogen overtredingen bekeuren, ook mogen de BOA's staandehouden bij alle overtredingen om

...

Onderwerp: VERZOEK TOT AFSCHAF VAN ID-PLICHT STEMGERECHTIGDEN IN EIGEN KIESLOKAAL

Geachte minister Donner,

Bij deze vragen wij uw aandacht voor de aanhoudende sores inzake de aanvullende identificatieplicht voor stemgerechtigden in eigen kieslokaal.

Wij vragen u dringend om uw bevoegdheid zodanig

...

Mozilla heeft de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) aanbevelingen gestuurd om de online privacy van internetgebruiker te versterken.

De definitie van wat persoonlijke informatie is moet volgens Mozilla worden uitgebreid naar gegevens die naar een specifieke consument, computer of apparaat

...

1  Kent u het bericht ‘Verkeerd faxnummer: tapgegevens op straat’?

  • Ja.  Het beschreven incident betrof een op zichzelf staande, uitzonderlijke en handmatige administratieve handeling waarbij een medewerker van het KLPD zijn collega, op een andere locatie, op de hoogte wilde brengen van
...

Als het plan doorgaat, zijn zeker 17 miljoen gebruikers van China Mobile in de stad door de overheid in real-time te volgen, meldt de site van de centrale Chinese overheid. Het plan van het stadsbestuur is bedoeld ter bestrijding van de verkeersproblemen in de stad en de eerste tests met het

...