Een Britse grens agent heeft zijn baan vrloren nadat de autoriteiten ontdekten dat hij zijn vrouw op een terroristen-lijst had gezet in een poging om zich te ontdoen van haar. De vrouw zat al 3 jaar vast in Pakistan, omdat ze door zijn daad niet in staat was om terug te vliegen naar het Verenigd

...

Van iedereen worden talloze gegevens opgeslagen in databases. Je naam en adres staan in de gemeentelijke basisadministratie. Wat je lichamelijk of psychisch mankeert en welke medicijnen je daarvoor slikt, staat in het elektronisch patiëntendossier. Waar je in- en uitcheckt met de OV-chipkaart is

...

Kortgeleden werd bekend dat de grote providers in Canada, waaronder Bell, hun datalimieten gaan aanpassen, waardoor internetters fors minder data mogen verbruiken. Daarbij moeten grootverbruikers en isp's die gebruikmaken van de netwerken van grote providers naar verbruik gaan betalen. De Canadese

...

Uit WikiLeaks documenten blijkt dat de EU-landen verdeeld waren over inhoud en doel van het antipiraterijverdrag Acta. Ook was de EU niet blij met de geheimzinnigheid rond de achter gesloten deuren gehouden onderhandelingen. Zo blijkt dat de lidstaten van de Europese Unie verdeeld waren over de

...

Nederlandse opsporingsdiensten sturen met de regelmaat van de klok ‘stealth-sms’jes’ om verdachten te lokaliseren. De praktijk is onderdeel van de tienduizenden Nederlandse telefoontaps per jaar. Navraag bij het Landelijk parket van het Openbaar Ministerie leert dat een ‘stil’ sms’je dat verstuurd

...

Er is een nieuwe applicatie in omloop die OV-chipkaarten binnen een minuut kan aanpassen. Ook blijkt het via een ander programma mogelijk om zelf bij bus en tram in te checken. Niet alleen werkt het programma een stuk sneller, het op de kaartlezer leggen van de kaart is voldoende om de informatie uit te

...

Vragen aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over opslag biometrische gegevens

1  Bent u op de hoogte van het bericht ‘Onderzoek naar dataopslag’?  (Nos, 1 februari 2011)

2  Wat is de reactie van u op dit bericht?

3  Bent u al benaderd door de

...

Als werkgever kunt u het mailverkeer van uw medewerkers inzien en kunt u via sociale media achterhalen wat uw medewerker allemaal doet terwijl hij ziek thuis zit. U kunt zelfs uw medewerkers die op de weg zitten overal volgen. Maar is dat eigenlijk allemaal toegestaan? Volgens het College

...

De nieuwe Nederlandse paspoortwet heeft de gemoederen deze week flink bezig gehouden. Privacy First, de stichting die ageert tegen deze wet, mag voorlopig geen rechtszaak beginnen tegen de overheid. De bezwaarmakers wilden de staat voor de rechter dagen omdat de nieuwe paspoortwet bepaalt dat

...

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) legt de Rotterdamse deelgemeente Charlois een dwangsom op als ze niet stopt met het registreren van gegevens over ras en etniciteit. Charlois slaat structureel gegevens op over de etniciteit van risicojongeren uit minderheidsgroepen.

Charlois moet

...

De Europese Commisie geeft, voor het eerst, inzicht in alle geldende Europese surveillancemaatregelen en bindt zich bovendien aan criteria voor nieuwe privacy beperkende plannen. De Nederlandse overheid lijkt echter geen opvolging te geven aan dit goede initiatief. Vindt onze regering dat wij geen

...

De nationale recherche heeft bij de aanhouding van de twaalf Somaliërs op kerstavond een nieuwe techniek gebruikt om de verdachten via hun mobieltjes te traceren. Er werden geheime, onzichtbare sms'jes verstuurd die de locatie van de verdachten doorgaven zonder dat die daar iets van merkten. Tot nu

...

De plannen voor centrale opslag van biometrische gegevens uit het paspoort hebben geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. 

De stichting Privacy First klaagde de Staat aan vanwege de centrale opslag maar werd niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag kondigde

...

De Europese Unie is van plan een stuk minder transparant te worden. Op dit moment behandeld het Europees Parlement een wetswijziging die stelt dat in de toekomst alleen documenten die officieel gepubliceerd zijn op verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld aan particulieren.

Dat betekent dat de

...

De SP en D66 zijn kritisch over het voornemen van het kabinet om de gegevens van auto's die langs automatische cameracontroles rijden vier weken op te slaan. Ze maken zich zorgen om de privacy van automobilisten en vinden dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) zich met het

...