Het kabinet heeft vrijdag het wetsvoorstel voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State adviseerde het voorstel niet in te dienen en  schrijft in een persbericht dat er 'ernstige twijfels over het stelsel van toezicht' zijn. In zijn ...

Het Australische Rode Kruis heeft de privégegevens van 550.000 bloeddonoren gelekt. Een databaseback-up met de persoonlijke informatie was voor iedereen vanaf de webserver van het Rode Kruis te downloaden.

Het ging om voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer,

...

DiplomaNu heeft 180 kopieën van identiteitsbewijzen van studenten gelekt die bijles gaven. Een deel van de kopieën is afkomstig van sollicitanten die nog nooit voor het bedrijf hebben gewerkt.

Het gaat om de kopieën van identiteitsbewijzen, diploma's, cv's en gescande handtekeningen van 180

...

Op maandag 21 november organiseert ContourdeTwern een nieuwe editie van V-day, het netwerkevenement voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties. De aankomende Europese privacywetgeving staat dan centraal. De avond is interessant voor alle Tilburgse verenigingen, stichtingen en werkgroepen die met

...

Op 3 juni 2016 heeft de commissie I&A/JBZ een brief verstuurd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met vragen van de fracties van de VVD, SP, PvdA en GroenLinks over het herziene-slimme-grenzenpakket. Dit pakket ziet op grensformaliteiten voor reizigers uit landen die geen lid zijn van de

...

De Ierse privacyorganisatie Digital Rights Ireland heeft een klacht ingediend tegen het onlangs aangenomen Privacy Shield. Volgens de organisatie biedt de overeenkomst te weinig bescherming, meldt Reuters op basis van bronnen. Digital Rights Ireland is een organisatie die zich inzet voor de

...

“I'll show you how deep the rabbit hole goes”, bekende quote uit The Matrix. Het is die quote waaraan je onwillekeurig terugdenkt wanneer je probeert na te gaan hoe Big Data steeds meer onze levens beheerst en zal beheersen. Net als in The Matrix ontwikkelt zich gestaag een verborgen parallel

...

“Als je een kikker in een pan stopt en je doet het vuur aan, dan zal de kikker blijven zitten en zich laten dood koken”, zei iemand in de documentaire ‘Terms and conditions may apply’ over de kleine lettertjes die bedrijven als Google en Facebook in hun Terms & conditions opnemen om steeds meer

...
Bijna 90 procent van de mensen die persoonlijke informatie achterlaten op het internet, treft ook maatregelen om te voorkomen dat anderen daar toegang toe hebben. Vier op de tien lezen voor het invullen van persoonlijke informatie eerst het privacy statement van de site. Rond de 60 procent
...

De Eerste Kamer heeft de motie Teunissen c.s. om privacy van patiënten beter te beschermen bij de uitwisseling van medische gegevens, aangenomen met 40 tegen 35 stemmen. Tegen de motie stemden VVD, CDA, PvdA en SGP.

Het wetsvoorstel om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal

...

Opnieuw blijkt dat de privacy van huurders geschonden wordt bij de inkomensafhankelijke huurverhogingen. De inkomensgegevens die door de Belastingdienst aan verhuurders worden doorgegeven, worden vaak niet vernietigd door verhuurders. Daar zijn ze wel toe verplicht.

Maar liefst 60% van de

...

Het is wel duidelijk dat security experts extreem sceptisch staan tegenover de mateloze populariteit van ‘smart’ devices. De scepsis richt zich vooral op de fabrikanten die met enorme gretigheid op de trend inspringen, zonder daarbij na te denken over de mogelijke zwakke plekken en gevaren. Een

...

Een team van Microsoft Research in Redmond heeft zelflerende algoritmes bedacht, die spraak feilloos kunnen interpreteren. Al vanaf de jaren 50 wordt geprobeerd om computers de menselijke stem te laten verstaan.

Eerdere systemen voor spraakherkenning werkten in een zogeheten 'beperkte

...

Cybercriminelen richten zich in toenemende mate op diefstal van medische gegevens voor het plegen van identiteitsfraude. In het zwarte circuit zijn medische gegevens vijfmaal zoveel waard als creditcardgegevens, aldus Intel Security, dat hier onderzoek naar deed.

Intel Security heeft de afgelopen

...

Een coalitie van Amerikaanse burgerrechtenbewegingen en privacygroepen heeft een open brief naar het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten gestuurd waarin ze opheldering vragen over het scannen van e-mails door Yahoo voor de Amerikaanse autoriteiten (pdf).

"Net als de meeste mensen waren we

...