Het wettelijke bel-me-niet register voorkomt niet altijd dat mensen worden lastig gevallen met ongewenste telefonische verkooppraatjes. Volgens toezichthouder OPTA zijn er in het eerste jaar van het bestaan bijna 10.000 klachten over ingediend en zijn inmiddels 48 onderzoeken begonnen wegens

...

De iPhone5, die ergens in 2011 op de markt komt, en IPad zullen geschikt zijn voor Near-Field Communication. Die informatie heeft de Financial Times van bedrijven in Azië die onderdelen leveren aan Apple. NFC bevat informatie over je bankrekening en saldo en maakt het mogelijk te betalen door de

...

Sabam, dat in België de gelden int voor artiesten, controleert voor het versturen van facturen voor optredens niet of artiesten zijn aangesloten bij de organisatie. Het Belgische programma Basta gaf niet-bestaande artiesten en nummers op...

Ondanks dat Sabam alleen mag innen namens artiesten die zijn

...

Op vr. 4, 11 en 18 feb. vindt er aansluitend op de voorstelling Palestra Rex van theatergroep Drang een nabespreking plaats met als thema digitale privacy.
De bekende IT-architect en futuroloog Arjen Kamphuis licht een tip van de sluier op over wat ons in de (nabije) toekomst te wachten staat. Ook

...

De regering vindt een registratieplicht voor sekswerkers noodzakelijk om zicht te krijgen op de sector en misstanden beter te kunnen signaleren. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verbiedt in het algemeen de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Hieronder vallen ook gegevens over het

...

Iedereen kan zijn OV-chipkaart nu kraken en gratis reizen, zónder dat de controleur merkt dat de kaart is gekraakt, zo meldt het computerblad PC Active. Via gebruiksvriendelijke Windows-software is het aanpassen van de kaart kinderspel. Volgens het computerblad is "daarmee een bom gelegd onder het

...

Op deze dag van de privacy organiseren Vereniging Vrijbit, debatcentrum de Kargadoor en boekhandel de Rooie Rat diverse activiteiten rond de toenemende inperking van de persoonlijke vrijheid en het recht op lichamelijke integriteit.

Overdag ligt de nadruk op Big Brother in Utrecht en organiseert

...

De onschatbare waarde van het internet voor onze vrijheid en de samenleving is te danken aan de openheid en netneutraliteit van het informatienetwerk. Deze cruciale voorwaarde staat onder druk, nu providers steeds vaker informatie over hun netwerk afkijpen. Het kabinet wil “een vrij en open

...

Om het belang van de bescherming van privacy en persoonsgegevens nog meer in de verf te zetten, wordt jaarlijks ook de 'European Privacy & Data Protection Day' gehouden op 28 januari. Dit jaar blaast het initiatief vijf kaarsjes uit.
Eenieders recht op bescherming van zijn persoonsgegevens is opgenomen

...

Mevrouw Keukeler krijgt post van het landelijk Informatiepunt Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Haar apotheek stelt haar patiëntengegevens beschikbaar aan andere apotheken en medici, tenzij ze dat niet wil. Maar dan moet ze wel in actie komen...

...Daarom verstuurt het Informatiepunt landelijk

...

Bedrijventerreinen in Kampen veiliger door cameratoezicht ?

Aanleiding voor het instellen van cameratoezicht op Spoorlanden en Zendijk zijn de relatief hoge criminaliteitscijfers in vergelijking tot andere bedrijventerreinen in de gemeente Kampen. Ook na de collectieve inzet van een

...

De Hamburgse privacywaakhond heeft ervoor gezorgd dat Facebook haar vriendenzoeker-dienst gaat aanpassen. Met de vriendenzoeker kunnen gebruikers van Facebook de hele contactenlijst uit verschillende e-mailaccounts importeren. Contacten met een Facebook-account krijgen dan een vriendenverzoek en

...

Onderzoekers hebben een Trojaans paard voor Android smartphones ontwikkeld, dat gesproken creditcardnummers en andere gegevens kan stelen, zonder dat de gebruiker of een virusscanner dit doorhebben. De malware wordt Soundminer genoemd en kan telefoongesprekken opslaan, bijvoorbeeld als iemand zijn

...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op brief van 9 november 2010

Uit het antwoord vd minister;

Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) Daarnaast heeft de vaste commissie mij verzocht aan te geven wat voor (soort) organisatie de NBIP is en hoe de financiering van deze

...

Antwoord op vragen over fraude gevoeligheid van betalingsverkeer via internet
5. Kunt u garanderen dat de klanten van de ING-bank en beheerders van webshops geen nadelige financiële of materiële gevolgen zullen ondervinden van zo’n mogelijke fraude? Zo nee, welke maatregelen bent u van plan te

...