Op deze dag van de privacy organiseren Vereniging Vrijbit, debatcentrum de Kargadoor en boekhandel de Rooie Rat diverse activiteiten rond de toenemende inperking van de persoonlijke vrijheid en het recht op lichamelijke integriteit.

Overdag ligt de nadruk op Big Brother in Utrecht en organiseert

...

De onschatbare waarde van het internet voor onze vrijheid en de samenleving is te danken aan de openheid en netneutraliteit van het informatienetwerk. Deze cruciale voorwaarde staat onder druk, nu providers steeds vaker informatie over hun netwerk afkijpen. Het kabinet wil “een vrij en open

...

Om het belang van de bescherming van privacy en persoonsgegevens nog meer in de verf te zetten, wordt jaarlijks ook de 'European Privacy & Data Protection Day' gehouden op 28 januari. Dit jaar blaast het initiatief vijf kaarsjes uit.
Eenieders recht op bescherming van zijn persoonsgegevens is opgenomen

...

Mevrouw Keukeler krijgt post van het landelijk Informatiepunt Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Haar apotheek stelt haar patiëntengegevens beschikbaar aan andere apotheken en medici, tenzij ze dat niet wil. Maar dan moet ze wel in actie komen...

...Daarom verstuurt het Informatiepunt landelijk

...

Bedrijventerreinen in Kampen veiliger door cameratoezicht ?

Aanleiding voor het instellen van cameratoezicht op Spoorlanden en Zendijk zijn de relatief hoge criminaliteitscijfers in vergelijking tot andere bedrijventerreinen in de gemeente Kampen. Ook na de collectieve inzet van een

...

De Hamburgse privacywaakhond heeft ervoor gezorgd dat Facebook haar vriendenzoeker-dienst gaat aanpassen. Met de vriendenzoeker kunnen gebruikers van Facebook de hele contactenlijst uit verschillende e-mailaccounts importeren. Contacten met een Facebook-account krijgen dan een vriendenverzoek en

...

Onderzoekers hebben een Trojaans paard voor Android smartphones ontwikkeld, dat gesproken creditcardnummers en andere gegevens kan stelen, zonder dat de gebruiker of een virusscanner dit doorhebben. De malware wordt Soundminer genoemd en kan telefoongesprekken opslaan, bijvoorbeeld als iemand zijn

...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op brief van 9 november 2010

Uit het antwoord vd minister;

Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) Daarnaast heeft de vaste commissie mij verzocht aan te geven wat voor (soort) organisatie de NBIP is en hoe de financiering van deze

...

Antwoord op vragen over fraude gevoeligheid van betalingsverkeer via internet
5. Kunt u garanderen dat de klanten van de ING-bank en beheerders van webshops geen nadelige financiële of materiële gevolgen zullen ondervinden van zo’n mogelijke fraude? Zo nee, welke maatregelen bent u van plan te

...

Vraag 1
  Wilt u kennisnemen van de antwoorden van Europees Commissaris Reding op de bijgevoegde vragen gesteld in het Europees Parlement door mevrouw
In ’t Veld aan de Europese Commissie over de Nederlandse paspoortwet?

Vraag 2
  Leiden deze antwoorden en de stelling dat persoonsgegevens niet

...

Je kon eerder vernemen dat Facebook aangekondigd had dat programmeurs van apps voortaan toegang zouden krijgen tot jouw telefoonnummer en adres, indien zij dat nodig achtten voor de goede werking van de app. Nu zijn er eigenlijk niet veel apps waarvan wij zouden kunnen denken dat zoiets echt nut

...

Louise weigert haar vingerafdrukken af te geven voor een paspoort. In Engeland begrijpen ze dat heel goed, want daar vernietigt de overheid de totale database met vingerafdrukken voor de ID card. In de aflevering van 12 november was Louise te zien die een rechtzaak tegen de Nederlandse staat

...

Amerikaanse DEA-agenten ontlopen Nederlandse wetten door in drugszaken direct samen te werken met de Nederlandse politie, in het bijzonder met de Nationale Recherche. De samenwerking is informeel en vindt plaats zonder de verplichte rechtshulpverzoeken...

..Er is dan sprake van ‘effectieve

...

De VVD in Spijkenisse wil dat het college een miljoen euro uitgeeft voor het continu bemannen van de bewakingscamera's in de stad.
Op dit moment worden de camerabeelden uit Spijkenisse op bepaalde tijdstippen bekeken op een centrale plek in Rotterdam.

Spijkenisse wil graag zelf de beelden bekijken

...

Mobiele telefoons, de OV-chipkaart, veiligheidscamera’s en GPS-systemen in onze auto - we worden omringd door digitale middelen. Ze volgen, leiden, helpen en controleren ons. Het boek Check In / Check Out. The Public Space as an Internet of Things laat zien hoe onze digitale en fysieke werelden in

...