De Kamerleden wezen Plasterk ook op kritiek die de toezichthouder CTIVD heeft geuit. Die vindt dat het wetsvoorstel geen duidelijke beperkingen geeft voor de inzet van de bevoegdheden. Effectief toezicht op de activiteiten van de AIVD en MIVD is daardoor niet goed mogelijk, volgens de CTIVD.

Plasterk ziet dat niet als een probleem: "Ik denk dat je de wet uitholt als je het kader nu al gaat stellen". Volgens de minister zal in de praktijk duidelijk worden waar de grenzen liggen.

Alles bij de bron; NU