Het is jammer dat de rechtszaak tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken woensdag niet tot een inhoudelijk oordeel leidde. Die opslag roept immers veel vragen op over de bescherming van de privacy.

Sinds 2009 verzamelen gemeenten de vingerafdrukken van hun inwoners. Iedereen krijgt de eigen afdruk in het paspoort. Het doel: vervalsing bemoeilijken. Als enige land in Europa is Nederland ook van plan al die afdrukken op te slaan in een centrale databank. Een groeiend koor van critici vraagt zich echter af wat de staat daardoor nog meer met die afdrukken kan doen. In hoeverre mogen ze door justitie gebruikt worden voor opsporing?

Intussen wekt het plan zorgen op tot over de grens. In navolging van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - die zich zeer kritisch toonden - buigt nu ook de Europese Commissie zich over de rechtmatigheid. Allemaal factoren die maken dat een meerderheid in de Tweede Kamer inmiddels ook ernstige twijfels heeft. Dat is een goede ontwikkeling. Een wet die zo veel vragen oproept, is niet rijp voor invoering.

Lees alles bij de bron; volkskrant