In 2011 liet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat de opslag van vingerafdrukken van aanvragers van identiteitsdocumenten zou worden stopgezet.

Het CBP vroeg de minister begin dit jaar om inlichtingen over de stand van zaken met betrekking tot de reeds opgeslagen vingerafdrukken. De minister heeft daarop aangegeven dat er updates zijn geïnstalleerd op de programmatuur van de reisdocumentenadministraties van alle gemeenten ter verwijdering van de vingerafdrukken.Ook heeft de minister laten weten dat de back-uptapes en apparatuur met eventuele restsporen van vingerafdrukken dit jaar zullen worden vervangen.

Het CBP constateert op basis van deze informatie dat de vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen dan is toegestaan, te weten tot de uitreiking van het document. Ook worden de eerder opgeslagen vingerafdrukken vernietigd.

Alles bij de bron; Security