Nederland geeft de Amerikaanse autoriteiten toegang tot de Nederlandse strafdatabank die ruim zes miljoen vingerafdrukken van 1,5 miljoen veroordeelden en verdachten bevat. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft een aanvraag tot koppeling gedaan. Al twintig landen hebben toegang tot Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie (HAVANK), zoals de database wordt genoemd.

Jaarlijks worden zo'n 150.000 vingerafdrukken ingevoerd en gecontroleerd. Dit zijn vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf waarop voorlopige hechtenis staat of die weigeren zich te identificeren. Deze vingerafdrukken mag de politie gebruiken voor het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten en identificatie van onbekende lijken.

Het grote aantal vingerafdrukken in de database komt volgens Riemen door de lange bewaartermijnen en de hoeveelheid aanhoudingen. Vingerafdrukken van personen die geen verdachte meer zijn, moeten uiteindelijk worden gewist. Tenzij ze nog verdachte zijn in een andere zaak of zijn veroordeeld. De wet schrijft dan ook voor dat de politie alleen vingerafdrukken mag verwijderen in opdracht van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Er wordt nu onderzocht of dit proces moet worden aangepast.

De politie maakt sinds 1989 gebruik van HAVANK. Ook is er een smartphone-app ontwikkeld om aangetroffen vingerafdrukken direct te vergelijken met de sporen in HAVANK.

Alles bij de bron; Security