In Tilburg mag je het zwembad (Stappegoor) niet in zonder je vingerafdrukkenaf te geven ?? Dat vernam ik via de mail. Lees, verbaas jezelf en huiver;

Ik wilde eenmalig een keertje gaan zwemmen in zwembad de Stappegoor in Tilburg. Maar voordat ik een los kaartje kon kopen moest ik eerst digitaal een vingerafdruk afgeven anders mocht ik er niet in !!

Als reden voor deze maatregel gaf de cassiere op dat er veel mensen werden lastig gevallen in het zwembad. Men wil dit, onder het mom:voor je eigen veiligheid, opgelossen met het nemen van vingerafdrukken via zo'n digitaal apparaatje.

Ik ging een discussie aan met de cassiere en vertelde dat het volgens mij in strijd is met de grondwet om iemands biometrische gegevens af te nemen zonder dat daar een gegronde reden voor is. Toen ik er met haar niet uit kwam,  ze was duidelijk getraind voor dit soort gesprekken, en vroeg om de manager weigerde de dame die erbij te halen. Het zwemmen ging dus niet door want de cassiere kon mij niet vertellen wat er zou gebeuren met de afgenomen afdruk en dan ben ik zeker niet bereid om deze af te geven.

Ik heb een klacht ingediend via de website van gemeente Tilburg met de vraag waarom gemeente Tilburg tegen de  grondwet in toch vingerafdrukken afneemt van onschuldige burgers. Daarop kreeg ik van de betreffende ambtenaar een standaard gegenereerd antwoord. Het is juridisch helemaal dichtgetimmerd en ook via de gemeenteraad goedgekeurd.

 

 Reeds in 2009 maakte omroep Brabant melding van kritiek op deze maatregel na onderzoek door de Universiteit van Tilburg;

Kritiek op vingerscan zwembad Tilburg                                                    Publicatie: woensdag 18 februari 2009 - 18:37 
De vingerscan blijkt omstreden.

Zwembad Stappegoor in Tilburg maakt met zijn vingerscan inbreuk op de rechten van de mens. Dat blijkt uit onderzoek van  de Universiteit van Tilburg.  Het gebruik van vingerscans bij een school, een sportclub,  een supermarkt en een zwembad zijn onderzocht.

Het afstaan van een vingerafdruk is alleen verplicht bij een misdrijf waarop vier jaar of meer staat. Zwembad Stappegoor heeft de vingerafdrukken opgeslagen van een groep onruststokers. Ook zou het gebruik van een vingerscan een wel erg dure methode zijn om lastige jeugd te weren. Een blad met foto’s zou al veel soelaas bieden. 

Zwembad Stappegoor is verbolgen over de kritiek. Volgens het zwembad zorgt de vingerscan voor meer veiligheid.

 

De plaatselijke SP heeft op het voornemen in 2006 al vragen gesteld in de gemeenteraad;

Tilburg zie mogelijkheden om het systeem van verplichte pasjes en digitale vingerafdrukken mogelijk in de hele stad toe te passen. Dat antwoord het college op schriftelijke vragen van de SP. Deze fractie ziet geen enkel heil in de monstermaatregelen en vraagt maandag in de commissie Modern Bestuur om een einde aan deze onzin.

...“Het begon met lastigvallen in de kleedhokjes van Stappegoor, maar als het college z’n zin krijgt moet je voortaan je vingerafdruk geven en een digitale pas bij je hebben voordat je nog rustig een pilsje mag gaan drinken”, aldus de fractie. “Dit zijn monsterlijke maatregelen die niet leiden tot meer veiligheid maar tot een politiestaat”. Het scheiden van jongens- en meisjeskleedhokjes is een eenvoudige maatregel die het college níet wenst te nemen. “Kijk, dan ben je dus niet serieus bezig om gerotzooi tegen te gaan, maar misbruik je een aantal incidenten om Big-Brother fantasieën uit te leven”.

 

Ondanks dit is het systeem dus gewoon in werking en staat er op de website nergens te lezen wat er met de afdrukken gebeurt, gelukkig biedt Google deels uitkomst met het, kennelijk door het CBP goedgekeurde, pdf'Protocol Gedragsregels Sportaccomodaties' waar in paragraaf 4 het volgende te lezen valt;

4.4 Registratie

Het Sportbedrijf heeft op elk overdekt zwembad en in de grotere sportaccommodaties een camera observatiesysteem in werking bestaande uit digitale kleurencamera´s en een digitale recorder. De beelden worden op diverse plaatsen in de accommodatie live getoond, ter ondersteuning van het toezicht, maar worden ook opgeslagen in een recorder. De beelden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. In geval van een calamiteit kunnen de beelden door de Teammanager of diens plaatsvervanger worden bekeken, eventueel op verzoek worden overgedragen aan de politie in het kader van een onderzoek.

Klanten worden via het toegangscontrolesysteem geregistreerd bij de aankoop van persoonsgebonden passe-partout, abonnementen, leskaarten en meerbaden kaarten. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik. Van elke geregistreerde klant worden een pasfoto (niet verplicht) en de NAW gegevens geregistreerd, aangevuld met geboortedatum en indien mogelijk het E-mail adres.

Bij situaties waarbij sprake is van een ontzegging wordt de desbetreffende persoon geregistreerd via een calamiteitenformulier en worden de gegevens digitaal en op papier opgeslagen. Het calamiteitenformulier is een basisdocument aan de hand waarvan een interne melding en registratie van het gebeuren plaatsvindt en waarin de basisgegevens worden opgenomen die kunnen worden gebruikt bij een eventuele aangifte en bij het vaststellen van een sanctie en het opstellen van de definitieve schriftelijke bevestiging van de ontzegging. Het formulier en de ontzeggingbrief vormen de basisdocumentatie voor de "zwarte lijst" die alleen door de Teammanager en diens plaatsvervanger toegankelijk zijn en worden opgeslagen voor de duur van de ontzegging vermeerderd met maximaal 12 maanden.  

De politie en de bij het protocol aangesloten baden hebben uitsluitend een papieren kopie van de schriftelijke bevestiging van een ontzegging.

Met ingang van 1 juni 2007 wordt elke klant, waar voor een ontzegging wordt uitgeschreven voor een bepaalde tijd, ook geregistreerd door middel van het afnemen van een afdruk van de 10 vingers. Dit om te voorkomen dat een persoon alsnog zich de toegang verschaft door een andere vinger voor de Biometrische toegangscontrole aan te bieden die de vinger welke gebruikt is bij de registratie. De gegevens worden opgeslagen in een bestand dat als verificatie bestand wordt gebruikt. Bezoekers die een losse entreekaart, meer badenkaart, abonnement of andere zwempas kopen dienen zich, voordat zij een dergelijke kaart kopen, middels het geven van een vingerscan, te  laten verifiëren met de lijst geregistreerde ontzegde personen.

Hoe lang het zwembad de 'registratie vingerafdruk' bewaart en welke instantie(s) toegang hebben tot die database is helaas nog steeds niet duidelijk, wel dat het zwembad nog meer registreert en opslaat en naar mijn mening daarmee meer op een open inrichting lijkt als op een openbaar gebouw waar je tegen betaling lekker ontspannen, sportief bezig kunt zijn. Toch had het ook nog erger kunnen zijn, in eerste instantie waren er ook plannen voor een gezichtsscan;

Tilburg voert gezichtsscan in bij zwembaden                                                                      05 sep 2006  

Bezoekers van de Tilburgse zwembaden en de ijsbaan kunnen vanaf volgend jaar op drukke dagen alleen toegang krijgen als ze een vingerafdruk en gezichtsfoto laten maken. De maatregel is onderdeel van een breder pakket om met name het recreatiezwembad Stappegoor veiliger te krijgen. Volgens wethouder sportzaken wil Tilburg een sluitend systeem om jongeren die trammelant veroorzaken te kunnen weren.
‘Het systeem met de vingerafdruk en gezichtsfoto wordt met succes toegepast in zwembad De Fakkel in Ridderkerk. De ervaringen daar zijn zeer positief. ...

...ook zijn er meer camera’s geplaatst. Er komt nog een jeugdpas om jongeren beter te kunnen registeren. Jongeren moeten op drukke dagen niet alleen een vingerafdruk en gelaatsfoto afstaan. Zij moeten zich ook nog legitimeren. ‘Zonder legitimatie komen ze evenmin binnen,’ volgens de sportwethouder.


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha