Vingerafdruk

Het wissen van een onrechtmatige vingerafdruk van een kind heeft voor grote verwarring gezorgd in Almere. Lang werd gedacht dat de hele lokale vingerafdrukkendatabase was vernietigd.

Het College van Burgemeester & Wethouders in Almere zei deze maand op vragen van de lokale fractie van D66 dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gehele vingerafdrukkendatabase had vernietigd.

Naar nu blijkt gaat het om een vingerafdruk van een kind, dat door een overijverige baliemedewerker onrechtmatig is afgenomen. “Het kind was jonger dan 12 jaar en dan mag er geen vingerafdruk genomen worden”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De software dat de vingerafdrukken matcht met de identiteit van de aanvrager, zag dat de leeftijd van het kind lager was dan 12 en wiste de vingerafdruk automatisch. Vanuit het ministerie ging vervolgens een geautomatiseerde melding dat er vingerafdrukken waren gewist.. “Die melding werd dus verkeerd geïnterpreteerd”, zegt de woordvoerster.

Lees alles bij de bron: webwereld

De vingerafdrukkendatabases bij gemeenten worden pas volgend jaar vernietigd. Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet op jacht naar alle mogelijke sporen die zijn achtergelaten bij de opslag van vingerafdrukken in gemeentelijke databases.

Gemeenten moeten bij nieuwe paspoortaanvragen van burgers nog steeds vingerafdrukken opvragen, die in de komende maanden ook nog steeds worden opgeslagen. Pas over enkele maanden is de gebruikte apparatuur zodanig aangepast dat die nieuwe vingerafdrukken na de uitgifte van het paspoort kunnen worden gewist. Dat is dan een tussenoplossing, in afwachting van de uitkomsten van Fox-IT.

Lees alles bij de bron; webwereld

Worden opgeslagen vingerafdrukken momenteel wel of niet verwijderd uit de databanken van de gemeenten? De gemeente Almere zegt dat de biometrische gegevens van haar inwoners inmiddels zijn vernietigd in opdracht van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zegt datzelfde ministerie dat dit onmogelijk is omdat de software daarvoor nog niet is aangepast.


Via de mail kreeg ik een brief uit november 2009 toegestuurd waarin de burgemeester van Roermond verslag doet van een proefperiode met de vingerafdruk. De resultaten vd proef waren erg negatief en de burgemeester gaf aan dat de techniek er eigenlijk nog niet klaar voor bleek:

Dit betekent dat van 21% van de personen die hun reisdocument kwamen afhalen, de bij het aanvragen van het document genomen vingerscan van zo slechte kwaliteit is geweest dat deze niet verifieerbaar is....

...dat een bonafide afhaler wiens uiterlijk zodanig is gewijzigd dat twijfels over de identiteit rijzen, 21% kans loopt om zonder reisdocument weer naar huis te moeten gaan of in het ergste geval als fraudeur te worden aangehouden.

Uit de uitkomst van de door ons uitgevoerde proef meen ik te kunnen concluderen dat het instrument “vingerscan” nog niet voldoende is uitgerijpt en wellicht te vroeg in gebruik is genomen. Dit herbergt het risico dat burgers hiervan de dupe kunnen worden.

In de mail valt verder te lezen dat er op deze brief vanuit den Haag nooit een reactie ontvangen is !!

     Geachte heer ....

     Hierbij doen wij u toekomen, conform uw verzoek, de brief die de burgemeester van Roermond
     heeft gezonden aan de Staatssecretaris van BZK inzake de vingerscan.

     De resultaten van de proef zijn in de brief vermeld.
     Op deze brief is geen reactie ontvangen.

     Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht.  

     Hoogachtend,...

     ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond beleidsmedewerker Publiekszaken

Thanks -2- Pepijn voor het mailen

 

Niets minder dan veiligheid van Nederland is in het geding als ons land niet van elke Nederlander boven de twaalf jaar vier vingerafdrukken worden opgeslagen.

Dat is het belangrijkste betoog van de overheid in de eerste rechtszaak over de omstreden plicht, die is opgenomen in de paspoortwet die in 2009 van kracht ging. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2008 dat het opslaan van vingerafdrukken zonder afdoende verdenking of strafblad een te grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Hoewel Groot-Brittannië mede door die uitspraak besloot de database met vingerafdrukken te vernietigen, zet Nederland vooralsnog door.

Gisteren was Louise van Luijk de eerste die haar zaak inhoudelijk aan Haagse bestuursrechters mocht voorleggen. Ze legt zich neer bij de Europese eis om twee vingerafdrukken af te staan die alleen op het paspoort komen, maar verzet zich tegen opslag, met name omdat ze dat ‘incriminerend' vindt...

Volgens de 'lands-advocaat' is de vrees dat politie en justitie onbeperkt kunnen grasduinen in de vingerafdrukken ongegrond. "Het gaat alleen maar om het verifiëren van de identiteit van een verdachte.” Een ander kritiekpunt van de landsadvocaat is dat Van Luijk over een centrale database klaagt die er nog niet is. "Mevrouw moet haar vingerafdrukken maar laten verwijderen als het zo ver is.”

Lees alles bij de bron; spitsnieuws

Louise van Luijk (26) weigert de vingerafdrukken te laten maken die tegenwoordig nodig zijn om een paspoort te krijgen. De burgemeester van haar woonplaats weigerde daarop om haar een paspoort te verstrekken. Tegen die beslissing ging Luijk op dinsdag in beroep bij de rechtbank. Van Luijks principiële bezwaar zit hem in de opslag van haar vingerafdruk.

Advocaat Jos Hemelaar is bijna een uur aan het woord om de bezwaren van zijn cliënte toe te lichten.

De advocate van het ministerie, Cécile Bitter, veegt echter alle bezwaren van tafel. "De vingerafdrukken worden alleen maar gebruikt voor verificatie van de persoonsgegevens... De opslag van gegevens is nodig om paspoortfraude tegen te gaan, dat is het enige doel, betoogt de advocate. "Het is niet zo dat afdrukken van een plaats delict even lekker door de database worden gehaald en er dan een verdachte uitrolt."

Op 23 maart volgt de uitspraak.

Lees alles bij de bron; destentor

Nu politiek Den Haag niet meer onomstotelijk vasthoudt aan een centrale databank voor vingerafdrukken gaan er in de gemeenteraad van Amersfoort stemmen op de gemeentelijke opslag ervan alvast stopzetten.

Wegens mogelijk misbruik en schending van privacy is deze registratie van het begin af aan omstreden geweest. Het Europese Hof heeft in 2008 de opslag zelfs verboden, waarna de politiek er gaandeweg ook niets meer in ziet. De landelijke databank lijkt er dan ook niet meer te komen.Maar waarom moeten de gemeenten de afdrukken dan nog wel opslaan?, zo vraagt PvdA-raadslid Youssef el-Messaoudi in Amersfoort zich af. 

Hij is niet tegen het afnemen van de vingerafdrukken, maar wel tegen de op slag ervan. ‘Ik waak over de privacy van de burger. Zet de afdruk wel op de chip, zodat fraude moeilijker wordt. Maar sla de gegevens van iemand niet zomaar op. Dat mag volgens het Hof ook alleen als er een strafbaar feit is gepleegd’.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur

Een vrouw die weigert haar vingerafdrukken af te laten nemen bij het aanvragen van een nieuw paspoort stond vandaag voor de rechter. 

Met de vingerafdrukken op het paspoort kan altijd worden vastgesteld of de identiteit klopt. Daarvoor is opslag in een database niet nodig en dat hoeft ook niet van Brussel. Het vorige kabinet heeft echter besloten dat wel te doen en wilde uiteindelijk één grote landelijke database. Het huidige kabinet twijfelt. Begin deze maand werd bekend dat de Europese Commissie gaat onderzoeken of Nederland de gegevens wel veilig opslaat.

Over zes weken doet de rechter uitspraak,

Lees alles bij de bron; NOS

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha