Vingerafdruk

Belgische paspoorten bevatten al een rfid-chip met een foto en een digitale handtekening. Vanaf 2012 komen daar twee vingerafdrukken bij. De maatregel volgt na een Europese richtlijn uit 2004, waarin staat dat alle Europese paspoorten minimaal een digitale handtekening en de scans van twee wijsvingers bevatten.

Belgen moeten hun vingerafdrukken achterlaten bij een aanvraag op het gemeentehuis. Ook zal ter plekke een foto worden gemaakt. Het is niet bekend of de gegevens ook worden opgeslagen in een centrale database; het Ministerie van Buitenlandse Zaken, was telefonisch niet bereikbaar. Uit een eerdere verklaring blijkt echter dat de Belgische regering niet de intentie heeft om biometrische gegevens voor lange tijd op te slaan in een lokale databank.

Alles bij de bron; tweakers 

Het belang v Limburg meldt aanvullend;

Elk internationaal paspoort dat door ons land wordt uitgereikt, bevat een chip die verstopt zit in de kartonnen kaft. De chip kan verschillende biometrische gegevens opslaan zoals persoonlijke informatie, een foto die gezichtsherkenning mogelijk maakt, vingerafdrukken, maar ook bijvoorbeeld een irisscan. 

Alle sporen van digitale vingerafdrukken in gemeentelijke paspoortsystemen zijn pas tegen oktober volgend jaar verwijderd. Fox IT heeft in opdracht van de onderhouder van de decentrale databases met vingerafdrukken, Morpho, onderzocht op welke manier het beste alle vingerafdrukken uit de gemeentelijke systemen zijn te verwijderen.

De verwijderingsoperatie gaat een jaar in beslag nemen. De eerste stap voor de datavernietiging is de implementatie van een "systeemupdate",die ervoor moet zorgen dat de vingerafdrukken waarvan de bewaartermijn is verstreken, uit de betreffende database worden verwijderd. 

In een volgende fase wordt er gekeken welke residusporen er van de versleutelde vingerafdrukken zijn achtergebleven op de harde schijven van de reisdocumentenadministraties. Die restanten moeten dan ook worden verwijderd. Verder wordt er een andere backup systematiek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de gegevens ook uit de backup worden verwijderd.

...Vanaf 1 oktober 2012 worden niet alleen de vingerafdrukken vernietigd. Een algehele wisoperatie geldt ook voor alle overige aanvraaggegevens voor een nieuw als die langer dan 11 jaar zijn opgeslagen.

Alles bij de bron; webwereld 

Bijna zeventig procent van de Nederlanders beschouwt de vingerafdruk als persoonlijk, zo blijkt uit Europees onderzoek van de Eurobarometer. Het onderzoeksbureau deed onderzoek naar allerlei privacyzaken.

Als het gaat om persoonlijke zaken, scoort financiële informatie hoger dan de vingerafdruk. Salarisstroken en afschriften beschouwt negentig procent als persoonlijk. Medische dossiers en gezondheidsinformatie is voor 86% persoonlijk. Vrienden (42%) en bezochte websites (40%) worden in mindere mate als persoonlijk ervaren.

Meer bij de bron; security 

Na de eerste melding eerder deze week komt de Metro vandaag met een uitgebreid artikel, zijn er kamervragen over de mobiele vingerscanner gesteld en blijkt de politie in Groot Brittanië er ook van voorzien te worden. Kortom genoeg voor een combi artikel.

 Mobiele vingerscan: mag dat? (bron: metro)

De politie draait sinds kort proef met 125 mobiele vinger­scanners. Daarmee kunnen agenten ter plekke een vingerafdruk afnemen en nagaan of iemand legaal in Nederland verblijft. Het ministerie van Veiligheid en Justitie overweegt de vingerscanners na de proefperiode breder in te zetten, bijvoorbeeld om te controleren of iemand nog een boete heeft open staan.

Mag dat zomaar?

Zoals het nu gaat wel. De politie moet wel aanleiding hebben een burger te vragen naar diens identiteit; er moeten gronden zijn om aan te nemen dat iemand illegaal is. Of de vingerscanner straks ook bij ‘gewone’ staandehoudingen mag worden ingezet, is de vraag.

Vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie op straat vingerafdrukken afneemt en controleert (bron: ikregeer)

 Vraag 3; Welke database dan wel databases worden gebruikt om de vingerafdrukken te verifiëren?

 Vraag 4; Waarvoor worden de ingescande vingerafdrukken gebruikt? Wat gebeurt er na controle met de ingescande vingerafdrukken?

 Vraag 6; Op basis van welke wet- of regelgeving en onder welke voorwaarden mogen  vreemdelingen worden gevraagd om vingerafdrukken te geven ten behoeve van controle op illegaal verblijf?

 Vraag 7; Is deze vorm van controle, waarbij biometrische gegevens worden afgenomen en gecontroleerd, getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens? 

Britse politie krijgt mobiele vingerafdruk-scanners (bron: security)

De Britse politie krijgt mobiele vingerafdruk-scanners om de identificatie van verdachten te versnellen. De 2.200 euro per stuk kostende scanner scant de vingerafdruk van een verdachte, versleutelt de gegevens en stuurt die naar de BlackBerry van een agent, die het vervolgens in de nationale IDENT1 vingerafdrukdatabase controleert.

 

 

 

Minister Donner beloofde in april te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties. Maar voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart worden nog steeds vingerafdrukken geëist en opgeslagen.

Help mee om de minister woord te laten houden: teken de petitie vandaag nog, roep anderen op dat ook te doen en steun de rechtszaak op 1 juli!

Lees alles bij de bron en teken de petitie; vrijbit

In de Ingenieur van deze week een interessant artikel over een nieuw ontwikkelde methode om vingerafdrukken te scannen. De te scannen vinger wordt niet gescand mbv een glazen plaat maar liggend op een ring. Hierdoor vervormt de vingerafdruk niet en zijn ook de posities v/d zweetporien mee te nemen in het vergelijkingsproces.

Een ander voordeel is dat een 'gestolen/gefabriceerde' afdruk dus niet zal matchen met de werkelijke vinger. 

Het gescande artikel is hier te vinden (PDF)

Het wissen van een onrechtmatige vingerafdruk van een kind heeft voor grote verwarring gezorgd in Almere. Lang werd gedacht dat de hele lokale vingerafdrukkendatabase was vernietigd.

Het College van Burgemeester & Wethouders in Almere zei deze maand op vragen van de lokale fractie van D66 dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gehele vingerafdrukkendatabase had vernietigd.

Naar nu blijkt gaat het om een vingerafdruk van een kind, dat door een overijverige baliemedewerker onrechtmatig is afgenomen. “Het kind was jonger dan 12 jaar en dan mag er geen vingerafdruk genomen worden”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De software dat de vingerafdrukken matcht met de identiteit van de aanvrager, zag dat de leeftijd van het kind lager was dan 12 en wiste de vingerafdruk automatisch. Vanuit het ministerie ging vervolgens een geautomatiseerde melding dat er vingerafdrukken waren gewist.. “Die melding werd dus verkeerd geïnterpreteerd”, zegt de woordvoerster.

Lees alles bij de bron: webwereld

De vingerafdrukkendatabases bij gemeenten worden pas volgend jaar vernietigd. Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet op jacht naar alle mogelijke sporen die zijn achtergelaten bij de opslag van vingerafdrukken in gemeentelijke databases.

Gemeenten moeten bij nieuwe paspoortaanvragen van burgers nog steeds vingerafdrukken opvragen, die in de komende maanden ook nog steeds worden opgeslagen. Pas over enkele maanden is de gebruikte apparatuur zodanig aangepast dat die nieuwe vingerafdrukken na de uitgifte van het paspoort kunnen worden gewist. Dat is dan een tussenoplossing, in afwachting van de uitkomsten van Fox-IT.

Lees alles bij de bron; webwereld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha