Vingerafdruk

Niets minder dan veiligheid van Nederland is in het geding als ons land niet van elke Nederlander boven de twaalf jaar vier vingerafdrukken worden opgeslagen.

Dat is het belangrijkste betoog van de overheid in de eerste rechtszaak over de omstreden plicht, die is opgenomen in de paspoortwet die in 2009 van kracht ging. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2008 dat het opslaan van vingerafdrukken zonder afdoende verdenking of strafblad een te grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Hoewel Groot-Brittannië mede door die uitspraak besloot de database met vingerafdrukken te vernietigen, zet Nederland vooralsnog door.

Gisteren was Louise van Luijk de eerste die haar zaak inhoudelijk aan Haagse bestuursrechters mocht voorleggen. Ze legt zich neer bij de Europese eis om twee vingerafdrukken af te staan die alleen op het paspoort komen, maar verzet zich tegen opslag, met name omdat ze dat ‘incriminerend' vindt...

Volgens de 'lands-advocaat' is de vrees dat politie en justitie onbeperkt kunnen grasduinen in de vingerafdrukken ongegrond. "Het gaat alleen maar om het verifiëren van de identiteit van een verdachte.” Een ander kritiekpunt van de landsadvocaat is dat Van Luijk over een centrale database klaagt die er nog niet is. "Mevrouw moet haar vingerafdrukken maar laten verwijderen als het zo ver is.”

Lees alles bij de bron; spitsnieuws

Louise van Luijk (26) weigert de vingerafdrukken te laten maken die tegenwoordig nodig zijn om een paspoort te krijgen. De burgemeester van haar woonplaats weigerde daarop om haar een paspoort te verstrekken. Tegen die beslissing ging Luijk op dinsdag in beroep bij de rechtbank. Van Luijks principiële bezwaar zit hem in de opslag van haar vingerafdruk.

Advocaat Jos Hemelaar is bijna een uur aan het woord om de bezwaren van zijn cliënte toe te lichten.

De advocate van het ministerie, Cécile Bitter, veegt echter alle bezwaren van tafel. "De vingerafdrukken worden alleen maar gebruikt voor verificatie van de persoonsgegevens... De opslag van gegevens is nodig om paspoortfraude tegen te gaan, dat is het enige doel, betoogt de advocate. "Het is niet zo dat afdrukken van een plaats delict even lekker door de database worden gehaald en er dan een verdachte uitrolt."

Op 23 maart volgt de uitspraak.

Lees alles bij de bron; destentor

Nu politiek Den Haag niet meer onomstotelijk vasthoudt aan een centrale databank voor vingerafdrukken gaan er in de gemeenteraad van Amersfoort stemmen op de gemeentelijke opslag ervan alvast stopzetten.

Wegens mogelijk misbruik en schending van privacy is deze registratie van het begin af aan omstreden geweest. Het Europese Hof heeft in 2008 de opslag zelfs verboden, waarna de politiek er gaandeweg ook niets meer in ziet. De landelijke databank lijkt er dan ook niet meer te komen.Maar waarom moeten de gemeenten de afdrukken dan nog wel opslaan?, zo vraagt PvdA-raadslid Youssef el-Messaoudi in Amersfoort zich af. 

Hij is niet tegen het afnemen van de vingerafdrukken, maar wel tegen de op slag ervan. ‘Ik waak over de privacy van de burger. Zet de afdruk wel op de chip, zodat fraude moeilijker wordt. Maar sla de gegevens van iemand niet zomaar op. Dat mag volgens het Hof ook alleen als er een strafbaar feit is gepleegd’.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur

Een vrouw die weigert haar vingerafdrukken af te laten nemen bij het aanvragen van een nieuw paspoort stond vandaag voor de rechter. 

Met de vingerafdrukken op het paspoort kan altijd worden vastgesteld of de identiteit klopt. Daarvoor is opslag in een database niet nodig en dat hoeft ook niet van Brussel. Het vorige kabinet heeft echter besloten dat wel te doen en wilde uiteindelijk één grote landelijke database. Het huidige kabinet twijfelt. Begin deze maand werd bekend dat de Europese Commissie gaat onderzoeken of Nederland de gegevens wel veilig opslaat.

Over zes weken doet de rechter uitspraak,

Lees alles bij de bron; NOS

Het is jammer dat de rechtszaak tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken woensdag niet tot een inhoudelijk oordeel leidde. Die opslag roept immers veel vragen op over de bescherming van de privacy.

Sinds 2009 verzamelen gemeenten de vingerafdrukken van hun inwoners. Iedereen krijgt de eigen afdruk in het paspoort. Het doel: vervalsing bemoeilijken. Als enige land in Europa is Nederland ook van plan al die afdrukken op te slaan in een centrale databank. Een groeiend koor van critici vraagt zich echter af wat de staat daardoor nog meer met die afdrukken kan doen. In hoeverre mogen ze door justitie gebruikt worden voor opsporing?

Intussen wekt het plan zorgen op tot over de grens. In navolging van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - die zich zeer kritisch toonden - buigt nu ook de Europese Commissie zich over de rechtmatigheid. Allemaal factoren die maken dat een meerderheid in de Tweede Kamer inmiddels ook ernstige twijfels heeft. Dat is een goede ontwikkeling. Een wet die zo veel vragen oproept, is niet rijp voor invoering.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Forensische experts van de Schotse Politie en de Universiteit van Abertay Dundee hebben een baanbrekende techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om vingerafdrukken van textiel te nemen. De Vacuüm Metaal Depositie (VMD) techniek maakt gebruik van goud en zink om vingerafdrukken zichtbaar te maken. VMD is een zeer gevoelige techniek, die nu al gebruikt wordt om vingerafdrukken te nemen van gladde oppervlakken, zoals plastic draagtassen en glas.

Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. Het is al mogelijk om een herkenbare vingerafdruk te nemen van een aantal stoffen, waaronder zijde, nylon en polyester. En als je weet hoe iemand vastgepakt is, weet je ook waar je moet zoeken naar DNA.

Lees alles bij de bron; welingelichtekringen

Louise weigert haar vingerafdrukken af te geven voor een paspoort. In Engeland begrijpen ze dat heel goed, want daar vernietigt de overheid de totale database met vingerafdrukken voor de ID card. In de aflevering van 12 november was Louise te zien die een rechtzaak tegen de Nederlandse staat voert.

Zij is principieel tegen het opslaan van vingerafdrukken een centrale databank, waarvan ook Justitie gebruik kan maken voor opsporingsdoeleinden. Zij weigert haar vingerafdrukken af te staan waardoor zij geen nieuwe paspoort kan aanvragen. Daarnaast lieten het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) weten dat het grote risico’s vreest als gevolg van de opslag van vingerafdrukken van alle Nederlanders in een centrale database.

Recent is in Engeland besloten dat de centrale vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart, vernietigd wordt. De minister van Binnenlandse Zaken Damian Green noemt de zo geheten Identity Card Scheme “het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen. Het is opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur.” 

Gaat minister Donner het Britse voorbeeld volgen? De Ombudsman blijft dit onderwerp volgen.

Lees alles bij de bron; vara-ombudsman

Hier staat het eerder verschenen artikel op PN

Eurocommissaris Reding van Justitie en mensenrechten stelt dat het opzetten van een vingerafdrukdatabase een zaak van Nederland is. "Ze heeft geen zin om zich er mee te bemoeien." Dat stelt Reding in een antwoord op vragen van Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66/ALDE). "De keuze om gecentraliseerde of gedecentraliseerde databases op te zetten voor de opslag van biometrische persoonsgegevens wordt aan de lidstaten overgelaten", schrijft de Eurocommissaris. Bovendien stelt Reding dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) er is om dit te handhaven. Niet waar volgens In 't Veld. "Zij hebben een advies gegeven dat de regering naast zich neer heeft gelegd. Wat willen ze verder nog doen? De regering een boete van 5000 euro opleggen?"

Dit tot ongenoegen van In 't Veld die stelt dat Reding zich liever niet wil mengen in deze kwestie. "Het is geen antwoord. Mijn vraag is in wezen 'houdt Nederland zich aan de wet?' en haar antwoord is: 'dit is wat de wet zegt'. Maar daarmee heeft ze nog niet mijn vraag beantwoord", aldus In 't Veld tegen Webwereld. 

In Nederland is er weerstand tegen deze database en ook twijfel in de Tweede Kamer of het wel verstandig is persoonsgegevens van alle Nederlanders centraal op te slaan. In 't Veld wijst er verder op dat het al eens eerder is gebeurd dat een vingerafdrukdatabase voor veel meer doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat gebeurde met EURODAC, een systeem voor de opslag van gegevens van asielzoekers, die nu waarschijnlijk toch gebruikt gaat worden voor opsporing terwijl bij de oprichting was afgesproken dat dit nooit zou gebeuren.

Lees alles bij de bron; webwereld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha