Vingerafdruk

De vingerafdruk, irisscan, handomtrek, etc. zijn typevoorbeelden van biometrische gegevens. Dat de toegang tot bijvoorbeeld een kerncentrale extra beveiligd wordt, desgevallend via biometrie, hoeft geen betoog. Maar dat biometrische systemen steeds vaker worden aangewend in andere domeinen van ons dagelijks leven, waaronder ook scholen, is een verontrustende evolutie. In een studie van 2009 omtrent het gebruik van biometrie in Europa werd de toenmalige Belgische situatie geschetst: biometrische systemen werden geïntroduceerd in scholen in Luik, Brussel, Mechelen en Opwijk.

Het inzamelen van biometrische gegevens kan terecht beschouwd worden als een uiterst vergaande maatregel – niet enkel omdat de vingerafdruk tot de categorie van meest gevoelige persoonsgegevens behoort – maar omdat leerlingen hierdoor reeds vanaf jonge leeftijd worden opgevoed in een omgeving van wantrouwen en permanente controle, waarbij doorgedreven controlemaatregelen als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd.

De risico’s verbonden aan de opslag van biometrische gegevens zijn bovendien niet gering: identiteitsdiefstal, fysiek geweld of gijzeling om biometrische veiligheidsmaatregelen te deactiveren, hergebruik van de gegevens voor andere doeleinden. Het gemak van de biometrische systemen kan geen reden zijn om tot het gebruik ervan te besluiten. 

Onze obsessie met controle is extreem, ons geloof in de voordelen van technologie overmatig. Via het promoten van biometrische vingerscans op scholen 'leren' we kinderen de technologische maatschappij als de enige doeltreffende, als de enige normale, te zien. De perfect gehoorzame burger van morgen die controle met de paplepel heeft binnen gekregen.

Big Brother is papa geworden. Zijn kinderen? De komende generaties …

Alles bij de bron; DeWereldMorgen

De marechaussee heeft het afgelopen jaar 700 valse paspoorten onderschept op Schiphol. ,,Het kan nog minder wanneer we naast de pasfoto ook kunnen vergelijken aan de hand van vingerafdrukken of de iris van het oog'', bepleit Gert Penterman, hoofd van de afdeling falsificaties van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Wie nu een paspoort aanvraagt bij de gemeente, moet behalve een pasfoto ook vingerafdrukken laten maken. Die biometrische gegevens worden opgeslagen in een chip in het paspoort. Tot nu toe mogen die vingerafdrukken niet worden gebruikt bij de paspoortcontrole.

Het streven van minister Plasterk is dat de marechaussee op termijn wel de vingerafdrukken mag aflezen uit de paspoortchip. "Alleen moeten we daarover eerst Europese afspraken maken."

Alles bij de bron; AlmereVandaag

Op een campus in de Amerikaanse staat South Dakota hoeven studenten niet langer meer contant geld of een creditcard bij zich te hebben. De universiteit experimenteert met een nieuwe betaalmethode: afrekenen met een vingerafdruk. De methode is ontwikkeld door het Nederlandse Hanscan.

Een student die boodschappen wil betalen, moet zijn vinger op een apparaatje leggen dat controleert of er hemoglobine aanwezig is. Er moet bloed door de vinger stromen. Na de betaling krijgt de student een betalingsbewijs via de mail toegestuurd.

Het gebruik van vingerafdrukken als identificatiemethode is niet nieuw, maar dit project is uniek omdat het een extra beveiliging heeft ingebouwd. Het controleert de aanwezigheid van een hartslag. Het experiment maakt gebruik van biocryptologie, een combinatie van biometrie en cryptologie. Van iedere gebruiker wordt een biometrische scan gemaakt, die persoonlijke informatie opslaat. De gegevens worden vervolgens versleuteld, waardoor de privacy van de klant beter is beschermd.

Alles bij de bron; NOS

 Apple heeft een bod gedaan op het Australisch-Amerikaanse bedrijf AuthenTec, dat bekend is om zijn sensoren die vingerafdrukken kunnen lezen. De technologie wordt gezien als een potentieel belangrijk element in de zich ontwikkelende markt van mobiel betalen.

In Japan wordt de sensor van AuthenTec al veel gebruikt voor de authenticatie wanneer iemand met zijn mobiel wil afrekenen. In Amerika zou de technologie kunnen helpen om deze markt de slinger te geven die die nodig heeft. Ook als veilig alternatief voor de 4-vijferige toegangscode tot de iPad en iPhone zou de technologie geschikt kunnen zijn. 

Alles bij de bron; nu

De vingerafdrukken en foto’s uit de paspoorten en identiteitskaarten van Nederlandse burgers zijn niet zonder meer veilig opgeslagen. Dat erkent minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van Gerard Schouw. 

Het in Haarlem gevestigde bedrijf Morpho BV produceert in opdracht van de Nederlandse overheid de paspoorten en ID-kaarten van burgers. Omdat het moederbedrijf van Morpho, de Safran Group, in de Verenigde Staten is gevestigd, valt het bedrijf onder Amerikaanse wetgeving. Hoewel Minister Spies hieraan twijfelt, acht ze het ‘niet uitgesloten’ dat de Amerikaanse overheid op basis van de Patriot Act de Nederlandse biometrische gegevens zou kunnen confisqueren. 

Saillant details is dat Morpho van de minister toch opdracht heeft gekregen maatregelen te treffen. Spies schrijft de Kamer dat ze het ‘theoretische geval’ wil uitsluiten dat persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. Het onderzoek naar een oplossing duurt zes weken.

Alles bij de bron; metro

Een paar duizend Nederlanders zitten op dit moment zonder paspoort. Dat heeft te maken met het feit dat zij weigeren om een vingerafdruk te laten maken.

Dat blijkt uit een schatting die privacyorganisatie Vrijbit heeft gemaakt. Gisteren diende bij de Raad van State een rechtszaak van die paspoortweigeraars, zo schrijft NRC Next. Zij zijn aan Nederland gebonden, aangezien zij zonder paspoort nergens naar toe kunnen. Alle drie weigeren ze echter een vingerafdruk te laten maken.

De drie eisten bij de Raad van State dat Nederland geen gehoor meer geeft aan een EU-richtlijn uit 2004, waarin staat dat ieder nieuw paspoort een chip met twee vingerafdrukken moet bevatten. De drie zijn bang dat men de chip kraakt, waardoor misdadigers er met hun gegevens vandoor kunnen gaan.

Bron; powned 

Nederland heeft het biometrisch paspoort overhaast ingevoerd. De technische moeilijkheden van het massaal afnemen van vingerafdrukken zijn structureel onderschat. Het resultaat is een systeem dat niet doet waarvoor het is bedoeld, namelijk het bestrijden van fraude.
Dat concludeert hoogleraar en beleidsadviseur Roel Bekker.

De aanslagen van 11 september 2001 hebben de besluitvorming over het paspoort onder druk gezet, schrijft Bekker. Privacyargumenten verdwenen naar de achtergrond en besluiten werden genomen voordat de techniek voldoende was getest. Ruimte voor kritiek was er niet.

'Door de terreurdreiging moest het systeem in hoog tempo worden ingevoerd', zegt Bekker. 'Maar het gebruik van vingerafdrukken om verdachten van misdrijven op te sporen is iets anders dan het massale gebruik voor paspoorten. Nederland wilde voorop lopen.' 

Er lopen ten minste zeven rechtszaken van 'vingerafdrukweigeraars' tegen hun burgemeester, in verschillende stadia. Zij eisen een paspoort of identiteitsbewijs zonder hun vingerafdruk af te hoeven geven, omdat dit een inbreuk is op hun privacy. 

Alles bij de bron; volkskrant 

Gisteren werd bekend dat de grootste Turkse bank klanten voortaan via hun vinger geld laat opnemen, in plaats van een pinpas. "Ik wil benadrukken dat het hier niet om een vingerafdruk-scanner gaat. "De technologie scant het aderpatroon in de vinger, wat het bijzonder veilig maakt," zegt de Hitachi woordvoerster.

Vingerader-authenticatiesystemen kijken naar de vingerader als het belangrijkste biometrische kenmerk. "De vingerader is onmogelijk te vervangen, omdat de ader binnen het lichaam ligt", stelt Hitachi. Ook is het niet mogelijk is om gegevens van de gebruiker te verkrijgen zonder dat die dit door heeft.

Tijdens de scan schijnt licht door de vinger, die detectie van het aderpatroon mogelijk maakt. Dit patroon wordt via een speciaal algoritme tot digitale data omgezet, wat vervolgens in een database kan worden bewaard.

Alles bij de bron; security 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha