Vingerafdruk

Bijna zeventig procent van de Nederlanders beschouwt de vingerafdruk als persoonlijk, zo blijkt uit Europees onderzoek van de Eurobarometer. Het onderzoeksbureau deed onderzoek naar allerlei privacyzaken.

Als het gaat om persoonlijke zaken, scoort financiële informatie hoger dan de vingerafdruk. Salarisstroken en afschriften beschouwt negentig procent als persoonlijk. Medische dossiers en gezondheidsinformatie is voor 86% persoonlijk. Vrienden (42%) en bezochte websites (40%) worden in mindere mate als persoonlijk ervaren.

Meer bij de bron; security 

Na de eerste melding eerder deze week komt de Metro vandaag met een uitgebreid artikel, zijn er kamervragen over de mobiele vingerscanner gesteld en blijkt de politie in Groot Brittanië er ook van voorzien te worden. Kortom genoeg voor een combi artikel.

 Mobiele vingerscan: mag dat? (bron: metro)

De politie draait sinds kort proef met 125 mobiele vinger­scanners. Daarmee kunnen agenten ter plekke een vingerafdruk afnemen en nagaan of iemand legaal in Nederland verblijft. Het ministerie van Veiligheid en Justitie overweegt de vingerscanners na de proefperiode breder in te zetten, bijvoorbeeld om te controleren of iemand nog een boete heeft open staan.

Mag dat zomaar?

Zoals het nu gaat wel. De politie moet wel aanleiding hebben een burger te vragen naar diens identiteit; er moeten gronden zijn om aan te nemen dat iemand illegaal is. Of de vingerscanner straks ook bij ‘gewone’ staandehoudingen mag worden ingezet, is de vraag.

Vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie op straat vingerafdrukken afneemt en controleert (bron: ikregeer)

 Vraag 3; Welke database dan wel databases worden gebruikt om de vingerafdrukken te verifiëren?

 Vraag 4; Waarvoor worden de ingescande vingerafdrukken gebruikt? Wat gebeurt er na controle met de ingescande vingerafdrukken?

 Vraag 6; Op basis van welke wet- of regelgeving en onder welke voorwaarden mogen  vreemdelingen worden gevraagd om vingerafdrukken te geven ten behoeve van controle op illegaal verblijf?

 Vraag 7; Is deze vorm van controle, waarbij biometrische gegevens worden afgenomen en gecontroleerd, getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens? 

Britse politie krijgt mobiele vingerafdruk-scanners (bron: security)

De Britse politie krijgt mobiele vingerafdruk-scanners om de identificatie van verdachten te versnellen. De 2.200 euro per stuk kostende scanner scant de vingerafdruk van een verdachte, versleutelt de gegevens en stuurt die naar de BlackBerry van een agent, die het vervolgens in de nationale IDENT1 vingerafdrukdatabase controleert.

 

 

 

Minister Donner beloofde in april te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties. Maar voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart worden nog steeds vingerafdrukken geëist en opgeslagen.

Help mee om de minister woord te laten houden: teken de petitie vandaag nog, roep anderen op dat ook te doen en steun de rechtszaak op 1 juli!

Lees alles bij de bron en teken de petitie; vrijbit

In de Ingenieur van deze week een interessant artikel over een nieuw ontwikkelde methode om vingerafdrukken te scannen. De te scannen vinger wordt niet gescand mbv een glazen plaat maar liggend op een ring. Hierdoor vervormt de vingerafdruk niet en zijn ook de posities v/d zweetporien mee te nemen in het vergelijkingsproces.

Een ander voordeel is dat een 'gestolen/gefabriceerde' afdruk dus niet zal matchen met de werkelijke vinger. 

Het gescande artikel is hier te vinden (PDF)

Het wissen van een onrechtmatige vingerafdruk van een kind heeft voor grote verwarring gezorgd in Almere. Lang werd gedacht dat de hele lokale vingerafdrukkendatabase was vernietigd.

Het College van Burgemeester & Wethouders in Almere zei deze maand op vragen van de lokale fractie van D66 dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gehele vingerafdrukkendatabase had vernietigd.

Naar nu blijkt gaat het om een vingerafdruk van een kind, dat door een overijverige baliemedewerker onrechtmatig is afgenomen. “Het kind was jonger dan 12 jaar en dan mag er geen vingerafdruk genomen worden”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De software dat de vingerafdrukken matcht met de identiteit van de aanvrager, zag dat de leeftijd van het kind lager was dan 12 en wiste de vingerafdruk automatisch. Vanuit het ministerie ging vervolgens een geautomatiseerde melding dat er vingerafdrukken waren gewist.. “Die melding werd dus verkeerd geïnterpreteerd”, zegt de woordvoerster.

Lees alles bij de bron: webwereld

De vingerafdrukkendatabases bij gemeenten worden pas volgend jaar vernietigd. Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet op jacht naar alle mogelijke sporen die zijn achtergelaten bij de opslag van vingerafdrukken in gemeentelijke databases.

Gemeenten moeten bij nieuwe paspoortaanvragen van burgers nog steeds vingerafdrukken opvragen, die in de komende maanden ook nog steeds worden opgeslagen. Pas over enkele maanden is de gebruikte apparatuur zodanig aangepast dat die nieuwe vingerafdrukken na de uitgifte van het paspoort kunnen worden gewist. Dat is dan een tussenoplossing, in afwachting van de uitkomsten van Fox-IT.

Lees alles bij de bron; webwereld

Worden opgeslagen vingerafdrukken momenteel wel of niet verwijderd uit de databanken van de gemeenten? De gemeente Almere zegt dat de biometrische gegevens van haar inwoners inmiddels zijn vernietigd in opdracht van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zegt datzelfde ministerie dat dit onmogelijk is omdat de software daarvoor nog niet is aangepast.


Via de mail kreeg ik een brief uit november 2009 toegestuurd waarin de burgemeester van Roermond verslag doet van een proefperiode met de vingerafdruk. De resultaten vd proef waren erg negatief en de burgemeester gaf aan dat de techniek er eigenlijk nog niet klaar voor bleek:

Dit betekent dat van 21% van de personen die hun reisdocument kwamen afhalen, de bij het aanvragen van het document genomen vingerscan van zo slechte kwaliteit is geweest dat deze niet verifieerbaar is....

...dat een bonafide afhaler wiens uiterlijk zodanig is gewijzigd dat twijfels over de identiteit rijzen, 21% kans loopt om zonder reisdocument weer naar huis te moeten gaan of in het ergste geval als fraudeur te worden aangehouden.

Uit de uitkomst van de door ons uitgevoerde proef meen ik te kunnen concluderen dat het instrument “vingerscan” nog niet voldoende is uitgerijpt en wellicht te vroeg in gebruik is genomen. Dit herbergt het risico dat burgers hiervan de dupe kunnen worden.

In de mail valt verder te lezen dat er op deze brief vanuit den Haag nooit een reactie ontvangen is !!

     Geachte heer ....

     Hierbij doen wij u toekomen, conform uw verzoek, de brief die de burgemeester van Roermond
     heeft gezonden aan de Staatssecretaris van BZK inzake de vingerscan.

     De resultaten van de proef zijn in de brief vermeld.
     Op deze brief is geen reactie ontvangen.

     Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht.  

     Hoogachtend,...

     ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond beleidsmedewerker Publiekszaken

Thanks -2- Pepijn voor het mailen

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha