Vingerafdruk

De vingerafdrukken en foto’s uit de paspoorten en identiteitskaarten van Nederlandse burgers zijn niet zonder meer veilig opgeslagen. Dat erkent minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van Gerard Schouw. 

Het in Haarlem gevestigde bedrijf Morpho BV produceert in opdracht van de Nederlandse overheid de paspoorten en ID-kaarten van burgers. Omdat het moederbedrijf van Morpho, de Safran Group, in de Verenigde Staten is gevestigd, valt het bedrijf onder Amerikaanse wetgeving. Hoewel Minister Spies hieraan twijfelt, acht ze het ‘niet uitgesloten’ dat de Amerikaanse overheid op basis van de Patriot Act de Nederlandse biometrische gegevens zou kunnen confisqueren. 

Saillant details is dat Morpho van de minister toch opdracht heeft gekregen maatregelen te treffen. Spies schrijft de Kamer dat ze het ‘theoretische geval’ wil uitsluiten dat persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. Het onderzoek naar een oplossing duurt zes weken.

Alles bij de bron; metro

Een paar duizend Nederlanders zitten op dit moment zonder paspoort. Dat heeft te maken met het feit dat zij weigeren om een vingerafdruk te laten maken.

Dat blijkt uit een schatting die privacyorganisatie Vrijbit heeft gemaakt. Gisteren diende bij de Raad van State een rechtszaak van die paspoortweigeraars, zo schrijft NRC Next. Zij zijn aan Nederland gebonden, aangezien zij zonder paspoort nergens naar toe kunnen. Alle drie weigeren ze echter een vingerafdruk te laten maken.

De drie eisten bij de Raad van State dat Nederland geen gehoor meer geeft aan een EU-richtlijn uit 2004, waarin staat dat ieder nieuw paspoort een chip met twee vingerafdrukken moet bevatten. De drie zijn bang dat men de chip kraakt, waardoor misdadigers er met hun gegevens vandoor kunnen gaan.

Bron; powned 

Nederland heeft het biometrisch paspoort overhaast ingevoerd. De technische moeilijkheden van het massaal afnemen van vingerafdrukken zijn structureel onderschat. Het resultaat is een systeem dat niet doet waarvoor het is bedoeld, namelijk het bestrijden van fraude.
Dat concludeert hoogleraar en beleidsadviseur Roel Bekker.

De aanslagen van 11 september 2001 hebben de besluitvorming over het paspoort onder druk gezet, schrijft Bekker. Privacyargumenten verdwenen naar de achtergrond en besluiten werden genomen voordat de techniek voldoende was getest. Ruimte voor kritiek was er niet.

'Door de terreurdreiging moest het systeem in hoog tempo worden ingevoerd', zegt Bekker. 'Maar het gebruik van vingerafdrukken om verdachten van misdrijven op te sporen is iets anders dan het massale gebruik voor paspoorten. Nederland wilde voorop lopen.' 

Er lopen ten minste zeven rechtszaken van 'vingerafdrukweigeraars' tegen hun burgemeester, in verschillende stadia. Zij eisen een paspoort of identiteitsbewijs zonder hun vingerafdruk af te hoeven geven, omdat dit een inbreuk is op hun privacy. 

Alles bij de bron; volkskrant 

Gisteren werd bekend dat de grootste Turkse bank klanten voortaan via hun vinger geld laat opnemen, in plaats van een pinpas. "Ik wil benadrukken dat het hier niet om een vingerafdruk-scanner gaat. "De technologie scant het aderpatroon in de vinger, wat het bijzonder veilig maakt," zegt de Hitachi woordvoerster.

Vingerader-authenticatiesystemen kijken naar de vingerader als het belangrijkste biometrische kenmerk. "De vingerader is onmogelijk te vervangen, omdat de ader binnen het lichaam ligt", stelt Hitachi. Ook is het niet mogelijk is om gegevens van de gebruiker te verkrijgen zonder dat die dit door heeft.

Tijdens de scan schijnt licht door de vinger, die detectie van het aderpatroon mogelijk maakt. Dit patroon wordt via een speciaal algoritme tot digitale data omgezet, wat vervolgens in een database kan worden bewaard.

Alles bij de bron; security 

Het is alweer enige tijd geleden dat ons Parlement het wetsvoorstel, dat centrale opslag van vingerafdrukken mogelijk maakte, naar de prullenmand verwees. Sindsdien lijkt de rust te zijn teruggekeerd, en het onderwerp uit de actualiteit te zijn verdwenen...

...In India wordt de biometrie primair gebruikt om ieder individu uniek te identificeren, zodat ieder datgene krijgt van de overheid (onderwijs, voedselhulp, gezondheidszorg) waar hij recht op heeft en om misbruik en fraude te voorkomen. De databank groeit met een miljoen geregistreerde mensen per dag. 

In vergelijking met de Nederlandse situatie van de centrale opslag van vingerafdrukken, zijn er veel overeenkomsten. Het oorspronkelijke doel waarvoor de vingerafdrukken van alle Nederlandse burgers in een gegevensbank worden opgenomen was om identiteitsfraude met paspoorten te kunnen detecteren en te voorkomen. In de loop van de tijd is het denken over de opslag van deze gegevens veranderd, en zijn er meerdere mogelijke toepassingen bedacht waarin deze gegevens bruikbaar zijn...

...in het geval dat vingerafdrukken worden gecompromitteerd, betekent dat een ernstige inbreuk op het persoonlijke leven van de burgers waarvan deze gegevens afkomstig zijn. Hen kunnen onterecht sancties worden opgelegd of onterecht toegang tot allerlei diensten worden ontzegd. Daarnaast wordt ook de betrouwbaarheid van forensisch onderzoek ondermijnd, want de aanname dat latente (op een plaats-delict aangetroffen) vingerafdrukken altijd afkomstig zijn van een enkele persoon is niet meer algemeen geldig. 

Alles bij de bron; computable 

Om fraude te voorkomen, gaan alle Zuid-Afrikaanse banken voortaan de vingerafdruk van hun klanten scannen. Daarvoor krijgt het South African Banking Risk Information Centre (Sabric) toegang tot het vingerafdrukverificatiesysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij elk transactie moeten klanten hun duimen laten scannen en identiteitspapieren tonen.

Het systeem heet Hanis (Home Affairs National Identification System) en bevat het burger identificatienummer, vingerafdrukken en foto's, waardoor banken ter plekke de identiteit kunnen controleren.

Alles bij de bron; security 

Belgische paspoorten bevatten al een rfid-chip met een foto en een digitale handtekening. Vanaf 2012 komen daar twee vingerafdrukken bij. De maatregel volgt na een Europese richtlijn uit 2004, waarin staat dat alle Europese paspoorten minimaal een digitale handtekening en de scans van twee wijsvingers bevatten.

Belgen moeten hun vingerafdrukken achterlaten bij een aanvraag op het gemeentehuis. Ook zal ter plekke een foto worden gemaakt. Het is niet bekend of de gegevens ook worden opgeslagen in een centrale database; het Ministerie van Buitenlandse Zaken, was telefonisch niet bereikbaar. Uit een eerdere verklaring blijkt echter dat de Belgische regering niet de intentie heeft om biometrische gegevens voor lange tijd op te slaan in een lokale databank.

Alles bij de bron; tweakers 

Het belang v Limburg meldt aanvullend;

Elk internationaal paspoort dat door ons land wordt uitgereikt, bevat een chip die verstopt zit in de kartonnen kaft. De chip kan verschillende biometrische gegevens opslaan zoals persoonlijke informatie, een foto die gezichtsherkenning mogelijk maakt, vingerafdrukken, maar ook bijvoorbeeld een irisscan. 

Alle sporen van digitale vingerafdrukken in gemeentelijke paspoortsystemen zijn pas tegen oktober volgend jaar verwijderd. Fox IT heeft in opdracht van de onderhouder van de decentrale databases met vingerafdrukken, Morpho, onderzocht op welke manier het beste alle vingerafdrukken uit de gemeentelijke systemen zijn te verwijderen.

De verwijderingsoperatie gaat een jaar in beslag nemen. De eerste stap voor de datavernietiging is de implementatie van een "systeemupdate",die ervoor moet zorgen dat de vingerafdrukken waarvan de bewaartermijn is verstreken, uit de betreffende database worden verwijderd. 

In een volgende fase wordt er gekeken welke residusporen er van de versleutelde vingerafdrukken zijn achtergebleven op de harde schijven van de reisdocumentenadministraties. Die restanten moeten dan ook worden verwijderd. Verder wordt er een andere backup systematiek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de gegevens ook uit de backup worden verwijderd.

...Vanaf 1 oktober 2012 worden niet alleen de vingerafdrukken vernietigd. Een algehele wisoperatie geldt ook voor alle overige aanvraaggegevens voor een nieuw als die langer dan 11 jaar zijn opgeslagen.

Alles bij de bron; webwereld 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha