Vingerafdruk

In de nieuwe Nederlandse paspoortwet, die onlangs in de Tweede Kamer is behandeld en nu ter stemming ligt bij de Eerste Kamer, is artikel 4b, dat voorziet in de oprichting van een centrale reisdocumentenadministratie, nog steeds opgenomen. Het gaat hier om een “slapend artikel”, dat later nog geactiveerd kan worden maar niet direct ingaat als het wetsvoorstel van minister Plasterk wordt aangenomen. In dat artikel staat tevens dat de vingerafdrukkendatabase toegankelijk is voor de Officier van Justitie als het gaat om het opsporen van mensen die strafbare feiten plegen.

En dat is nu keihard onderuit gehaald door het Europese Hof van Justitie, die stelt dat de richtlijn die Europese lidstaten verplicht twee vingerafdrukken moeten laten opnemen in paspoorten geen wettelijke basis geeft voor de opname van die vingerafdrukken in databases. Daarnaast mogen vingerafdrukken die door burgers zijn afgegeven niet worden gebruikt voor onderzoeken van Justitie naar criminaliteit, zegt het EU Hof spijkerhard.

Dat is munitie voor privacyorganisatie Privacy First, dat op 29 oktober een uitspraak verwacht in een hoger beroep. Privacy Frist en 19 burgers hebben een rechtszaak aangespannen om opslag van vingerafdrukken in een centrale database illegaal te laten verklaren. De rechtbank in Den Haag oordeelde twee en een half jaar geleden dat Privacy First en de burgers niet ontvankelijk waren in deze zaak, waarop Privacy First in hoger beroep ging. Dat komt 29 oktober voor.

“Ik hoop dat we dan in ieder geval ontvankelijk worden verklaard. De tijden zijn inmiddels veranderd en het Hof zou gezien de gevoeligheid van het onderwerp in de maatschappij tot een ander oordeel kunnen komen dan de rechtbank”, zegt Vincent Böhre van Privacy First. Mocht de burgerrechtenorganisatie ontvankelijk worden verklaard, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld. “Ik hoop dat het Hof direct besluit dat artikel 4b onrechtmatig is, maar de inhoudelijke behandeling kan ook nog later plaatsvinden.”

Alles bij de bron; WebWereld

Het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten is legaal, maar de opslag ervan niet. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie. Een centrale database is zodoende niet wettig, maar ook decentrale databases mogen niet.

De Europese richtlijn die de opname van twee vingerafdrukken in paspoorten regelt, een waar onder meer Nederland zich aan heeft te houden, voorziet niet in de opslag van vingerafdrukken behalve in het paspoort zelf. De regelgeving kan niet worden geïnterpreteerd als wettige basis voor een gecentraliseerde opslag van data of voor een ander gebruik van die data behalve het voorkomen van illegale binnenkomst in de EU, zegt het Hof.

Het Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een verzoek van het Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, waar de rechtszaak van de burger Schwartz tegen de Stadt Bochum loopt. 

Alles bij de bron; WebWereld

Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 135/13
Luxemburg, 17 oktober 2013
Arrest in zaak C-291/12
Michael Schwarz / Stadt Bochum

Afnemen van vingerafdrukken in paspoorten is rechtmatig

Hoewel het afnemen van vingerafdrukken en het bewaren hiervan in het paspoort een aantasting vormen van de rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, zijn deze maatregelen niettemin gerechtvaardigd om elk frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen.

pdfHet volledige persbericht staat hier

Het volledige arrest is hier te lezen 

Thnx 2 R. voor het doormailen

 

Wie een internationaal paspoort (het bordeauxrode boekje) aanvraagt, zal voortaan op het gemeentehuis met een speciale scanne vingerafdrukken moeten laten nemen. Die komen niet op de pas, maar worden bewaard in een chip achteraan op het paspoort. 

“Ook de handtekening op papier verdwijnt en wordt vervangen door een digitale. De foto wordt bij de aanvraag onmiddellijk ingescand en via een speciaal informaticasysteem vergeleken met de foto op de identiteitskaart. Allemaal met de bedoeling fraude en vervalsingen tegen te gaan”, zegt projectleider Daniël Ruttens van de FOD Binnenlandse Zaken.

“De vingerafdrukken worden voor alle duidelijkheid niet bewaard in een gegevensbank en kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden om een crimineel feit helpen op te lossen. Ze worden enkel opgenomen in de chip van het paspoort”, zegt Orlane Courtois, attachee bij de dienst paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken, die nauw bij het project betrokken werd.

“Met de nieuwe procedure volgen we een Europese richtlijn uit 2004 die kadert in de aanvullende veiligheidsmaatregelen die zich opdrongen na de aanslagen van 11 september 2001 in New York”, zegt Courtois.

Groot nadeel is het tijdsverlies. Ambtenaren van de burgerlijke stand in Nazareth (Oost-Vlaanderen) en in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) die het nieuwe systeem mochten uitproberen, waarschuwen voor langere wachttijden. “Een reispas aanvragen duurt minstens een kwartier. De foto moet aanvaard worden door het computerprogramma dat zeer strenge kwaliteitsnormen stelt. Wordt de foto geweigerd, moet een nieuwe worden genomen."

Alles bij de bron; BelangvLimburg

Mastercard zou zich volgens de Amerikaanse krant USA Today bij FIDO willen aansluiten. FIDO is een groep techbedrijven en richt zich op het doorvoeren van een technologische standaard voor biometrische sensoren. 

Door de FIDO-standaard zou het mogelijk zijn dat Mastercard-bezitters via een vingerafdruk of andere biometrische data kunnen betalen. Mastercard is het eerste grote betalingsbedrijf zijn dat zich mogelijk bij FIDO aansluit. De plannen van het creditcardbedrijf zijn volgens bronnen geheim. Mastercard wil niet op het gerucht reageren.

Alles bij de bron; NU

Richard Henderson van beveiligingsbedrijf Fortinet  is erin geslaagd om een nepvinger van gelatine op de vingerafdruklezer van de iPhone 5S aan te melden en het toestel hiermee te ontgrendelen. Na een aantal mislukkingen slaagde Henderson erin een nepvinger van gelatine aan te melden, wat volgens de onderzoeker aantoont dat de vingerafdruklezer niet onderhuids scant, maar microscopische verschillen in de dikte van de opperhuid gebruikt om de vingerafdrukberekening te genereren.

De onderzoeker maakte de onderstaande video die laat zien hoe de nepvinger op de iPhone 5S wordt aangemeld en vervolgens het toestel ook kan ontgrendelen. Op Reddit geeft Henderson updates van zijn onderzoek.

Alles bij de bron; Security

Het gebruik van vingerafdrukscans om de aanwezigheid van leerlingen op school te registreren, roept heel wat reacties op. Het protest heeft iets irrationeel. Of die controle nu gebeurt met een ouderwets kruisje bij de naam, door een elektronisch of online systeem, of door biometrische toestellen is van secundair belang...

...En toch is de weerstand begrijpelijk. Onze privacy wordt immers voortdurend te grabbel gegooid. Met dank aan camera's, flitspalen, gsm's, elektronisch bankieren, internet, Facebook en allerlei private en publieke databanken die aan elkaar gekoppeld worden.... Het gevoel dat we steeds meer door onzichtbare Big Brothers in het oog worden gehouden, is onaangenaam. Dat we persoonlijke informatie en zelfs onze fysieke kenmerken aan Big Brother moeten toevertrouwen zonder goed te weten wat ermee kan gebeuren is beangstigend.

De Big Brothers worden op dat punt terecht gewantrouwd. Er worden voortdurend data verzameld voor platte commerciële doeleinden en om onnodig te disciplineren. Privacy wordt tussen haakjes gezet in functie van marketing, efficiëntie, controle, veiligheid, transparantie en accountability. Heel wat controlemechanismen zijn er goedbedoeld op gericht om ons een huis van zekerheid en veiligheid te verschaffen, maar de facto creëren ze een huis van wantrouwen. Ze installeren niet alleen wantrouwen tussen mensen, op de duur wordt vooral het controlesysteem zelf gewantrouwd.

Het is dat laatste dat mee de huidige verontwaardiging verklaart. Niet zozeer die scans zijn het probleem, wel het systeem waarvan ze een zoveelste veruitwendiging zijn. Het is een systeem dat mensen herleidt tot stuurbare consumenten en in de pas lopende diertjes. In dit controlesysteem worden mensen ontmenselijkt en herleid tot cijfers, codes en algoritmen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats waar dergelijke reductie van mensen niet op haar plaats is.

Alles bij de bron; deMorgen

Zelf word ik bijzonder ongemakkelijk telkens als ik een Amerikaanse grenscontrole moet passeren. Dat ze mijn papieren controleren, oké, maar dat ik ook telkens mijn vingerafdrukken moet laten scannen bij een stuurse, mij als misdadiger bekijkende grensagent, wringt behoorlijk.

Zolang de Amerikaanse overheid mij van niets verdenkt, moet ze mijn fysieke integriteit als burger respecteren, en mijn privacy.

Maar blijkbaar ben ik een uitstervende diersoort geworden, want niemand lijkt er nog van op te kijken dat er met een abnormale vanzelfsprekendheid steeds verder wordt gegaan in het verzamelen van biometrische gegevens.

Nu blijken heel wat Vlaamse scholen ook al gebruik te maken van een scansysteem om de aan- en afwezigheden van hun leerlingen te checken. Het zou makkelijker zijn om de facturen voor het naschoolse toezicht op te stellen, zo luidt het.

Alles bij de bron; deMorgen

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha