Vingerafdruk

Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 135/13
Luxemburg, 17 oktober 2013
Arrest in zaak C-291/12
Michael Schwarz / Stadt Bochum

Afnemen van vingerafdrukken in paspoorten is rechtmatig

Hoewel het afnemen van vingerafdrukken en het bewaren hiervan in het paspoort een aantasting vormen van de rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, zijn deze maatregelen niettemin gerechtvaardigd om elk frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen.

pdfHet volledige persbericht staat hier

Het volledige arrest is hier te lezen 

Thnx 2 R. voor het doormailen

 

Wie een internationaal paspoort (het bordeauxrode boekje) aanvraagt, zal voortaan op het gemeentehuis met een speciale scanne vingerafdrukken moeten laten nemen. Die komen niet op de pas, maar worden bewaard in een chip achteraan op het paspoort. 

“Ook de handtekening op papier verdwijnt en wordt vervangen door een digitale. De foto wordt bij de aanvraag onmiddellijk ingescand en via een speciaal informaticasysteem vergeleken met de foto op de identiteitskaart. Allemaal met de bedoeling fraude en vervalsingen tegen te gaan”, zegt projectleider Daniël Ruttens van de FOD Binnenlandse Zaken.

“De vingerafdrukken worden voor alle duidelijkheid niet bewaard in een gegevensbank en kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden om een crimineel feit helpen op te lossen. Ze worden enkel opgenomen in de chip van het paspoort”, zegt Orlane Courtois, attachee bij de dienst paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken, die nauw bij het project betrokken werd.

“Met de nieuwe procedure volgen we een Europese richtlijn uit 2004 die kadert in de aanvullende veiligheidsmaatregelen die zich opdrongen na de aanslagen van 11 september 2001 in New York”, zegt Courtois.

Groot nadeel is het tijdsverlies. Ambtenaren van de burgerlijke stand in Nazareth (Oost-Vlaanderen) en in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) die het nieuwe systeem mochten uitproberen, waarschuwen voor langere wachttijden. “Een reispas aanvragen duurt minstens een kwartier. De foto moet aanvaard worden door het computerprogramma dat zeer strenge kwaliteitsnormen stelt. Wordt de foto geweigerd, moet een nieuwe worden genomen."

Alles bij de bron; BelangvLimburg

Mastercard zou zich volgens de Amerikaanse krant USA Today bij FIDO willen aansluiten. FIDO is een groep techbedrijven en richt zich op het doorvoeren van een technologische standaard voor biometrische sensoren. 

Door de FIDO-standaard zou het mogelijk zijn dat Mastercard-bezitters via een vingerafdruk of andere biometrische data kunnen betalen. Mastercard is het eerste grote betalingsbedrijf zijn dat zich mogelijk bij FIDO aansluit. De plannen van het creditcardbedrijf zijn volgens bronnen geheim. Mastercard wil niet op het gerucht reageren.

Alles bij de bron; NU

Richard Henderson van beveiligingsbedrijf Fortinet  is erin geslaagd om een nepvinger van gelatine op de vingerafdruklezer van de iPhone 5S aan te melden en het toestel hiermee te ontgrendelen. Na een aantal mislukkingen slaagde Henderson erin een nepvinger van gelatine aan te melden, wat volgens de onderzoeker aantoont dat de vingerafdruklezer niet onderhuids scant, maar microscopische verschillen in de dikte van de opperhuid gebruikt om de vingerafdrukberekening te genereren.

De onderzoeker maakte de onderstaande video die laat zien hoe de nepvinger op de iPhone 5S wordt aangemeld en vervolgens het toestel ook kan ontgrendelen. Op Reddit geeft Henderson updates van zijn onderzoek.

Alles bij de bron; Security

Het gebruik van vingerafdrukscans om de aanwezigheid van leerlingen op school te registreren, roept heel wat reacties op. Het protest heeft iets irrationeel. Of die controle nu gebeurt met een ouderwets kruisje bij de naam, door een elektronisch of online systeem, of door biometrische toestellen is van secundair belang...

...En toch is de weerstand begrijpelijk. Onze privacy wordt immers voortdurend te grabbel gegooid. Met dank aan camera's, flitspalen, gsm's, elektronisch bankieren, internet, Facebook en allerlei private en publieke databanken die aan elkaar gekoppeld worden.... Het gevoel dat we steeds meer door onzichtbare Big Brothers in het oog worden gehouden, is onaangenaam. Dat we persoonlijke informatie en zelfs onze fysieke kenmerken aan Big Brother moeten toevertrouwen zonder goed te weten wat ermee kan gebeuren is beangstigend.

De Big Brothers worden op dat punt terecht gewantrouwd. Er worden voortdurend data verzameld voor platte commerciële doeleinden en om onnodig te disciplineren. Privacy wordt tussen haakjes gezet in functie van marketing, efficiëntie, controle, veiligheid, transparantie en accountability. Heel wat controlemechanismen zijn er goedbedoeld op gericht om ons een huis van zekerheid en veiligheid te verschaffen, maar de facto creëren ze een huis van wantrouwen. Ze installeren niet alleen wantrouwen tussen mensen, op de duur wordt vooral het controlesysteem zelf gewantrouwd.

Het is dat laatste dat mee de huidige verontwaardiging verklaart. Niet zozeer die scans zijn het probleem, wel het systeem waarvan ze een zoveelste veruitwendiging zijn. Het is een systeem dat mensen herleidt tot stuurbare consumenten en in de pas lopende diertjes. In dit controlesysteem worden mensen ontmenselijkt en herleid tot cijfers, codes en algoritmen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats waar dergelijke reductie van mensen niet op haar plaats is.

Alles bij de bron; deMorgen

Zelf word ik bijzonder ongemakkelijk telkens als ik een Amerikaanse grenscontrole moet passeren. Dat ze mijn papieren controleren, oké, maar dat ik ook telkens mijn vingerafdrukken moet laten scannen bij een stuurse, mij als misdadiger bekijkende grensagent, wringt behoorlijk.

Zolang de Amerikaanse overheid mij van niets verdenkt, moet ze mijn fysieke integriteit als burger respecteren, en mijn privacy.

Maar blijkbaar ben ik een uitstervende diersoort geworden, want niemand lijkt er nog van op te kijken dat er met een abnormale vanzelfsprekendheid steeds verder wordt gegaan in het verzamelen van biometrische gegevens.

Nu blijken heel wat Vlaamse scholen ook al gebruik te maken van een scansysteem om de aan- en afwezigheden van hun leerlingen te checken. Het zou makkelijker zijn om de facturen voor het naschoolse toezicht op te stellen, zo luidt het.

Alles bij de bron; deMorgen

Biometrische systemen waarbij vingerafdrukken gebruikt worden om de af- en aanwezigheid van kinderen te registreren worden ondertussen in tientallen scholen gebruikt. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de plaatsing van de systemen krijgen bovendien nog steeds vragen van scholen. "We hebben op dit moment systemen geleverd aan 30 à 40 scholen", zegt Pol Valck van iSchool & iScan. Een ander bedrijf uit de sector laat weten net nog een offerte te hebben geleverd aan een grote, katholieke scholengroep.

Nochtans zijn er problemen van privacy. De privacycommissie laat in een advies weten dat ze "de noodzaak van het veralgemeend gebruik van biometrische systemen in schoolmiddens in twijfel trekken.

De privacykwestie zorgde er voor dat Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen) een proefproject in de stedelijke hotelschool liet stilleggen. "Vingerafdrukken in een kerncentrale, tot daaraan toe", zegt ze. "Maar toch niet in een school? Voor mij gaat het om de vraag in welk soort omgeving je kinderen wil laten opgroeien. Wil je een sfeer van wantrouwen en controle of vertrouwen en betrokkenheid?"

Ook technisch blijkt het systeem niet waterdicht te zijn. Dertig Leuvense scholen moesten de scans weer laten verwijderen nadat bleek dat er mankementen waren.

Alles bij de bron; deMorgen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht dat er "redelijk vlot" een oplossing komt voor mensen die hun vingerafdruk bij het aanvragen van paspoort of identiteitsbewijs niet willen afstaan. De Nationale ombudsman had de minister opgeroepen om met een oplossing te komen.

Deze groep kan namelijk allerlei zaken niet doen, zoals het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland en stemmen. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs.

De Tweede Kamer zal binnenkort een wetsvoorstel behandelen, waarin onder meer staat dat de identiteitskaart geen vingerafdruk meer hoeft te bevatten. Plasterk denkt dat de wet volgend jaar al kan zijn aangepast, waardoor vingerafdrukweigeraars weer kunnen stemmen en naar de bank kunnen.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha