Vingerafdruk

De veronderstelling dat iedereen een unieke vingerafdruk heeft, waarmee je snel geïdentificeerd kan worden door middel van een computer-database is onjuist, zegt Mike Silverman, een Brits forensisch wetenschapper. Hij stelt dat menselijke fouten, gedeeltelijke prints en valse positieven ervoor zorgen dat vingerafdrukken niet zo’n betrouwbaar bewijs zijn als algemeen wordt aangenomen.

...Anderzijds zijn twee vingerafdrukken waarschijnlijk nooit precies gelijk in elk detail, zelfs twee afdrukken van dezelfde vinger onmiddellijk na elkaar genomen niet. Het vereist een deskundige onderzoeker om te bepalen of een afdruk genomen bij een delict en een afdruk van een persoon waarschijnlijk afkomstig zijn van dezelfde vinger.

Eerdere studies hebben aangetoond dat experts niet altijd tot hetzelfde oordeel komen bij de vraag of een vingerafdruk overeenkomt met een afdruk op een plaats delict, als hetzelfde bewijsmateriaal tweemaal wordt aangeboden. Uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton bleek dat 2/3 van de deskundigen de tweede keer tot een andere conclusie kwamen.

Dit alles valt te lezen in zijn memoires ‘Written in Blood‘, die Silverman onlangs publiceerde. Een aanrader voor wie geïnteresseerd is in forensische wetenschappen.

Alles bij de bron; WelIngelichteKringen

Het Finse bedrijf Idolo heeft een deur, zonder slot, ontworpen die via de detectie van een vingerafdruk kan worden geopend. Het interessante aan het ontwerp is dat er geen elektriciteit nodig is, in tegenstelling tot veel andere biometrische sloten. 

"In de lezer maken we gebruik van een lezertoepassing die een 3D-model creëert. Het detecteert ook een levende vinger, je kunt dus niet binnenkomen met een printafdruk van een vinger of een afgesneden vinger."  Een beetje vuil op de vinger kan geen kwaad, bij veel vuiligheid functioneert het apparaat niet.

Het is mogelijk de vingerafdrukken van maximaal 250 mensen in te programmeren. Het apparaat is in ontwikkeling sinds 2008 en de ontwikkeling hiervan wordt onder meer betaald via Tekes, het Finse Agentschap voor Innovatie. De uitvinding heeft de goedkeuring van de verzekeringsmaatschappijen.

Alles bij de bron; FinlandSite

De centrale opslag van vingerafdrukken als onderdeel van de nieuwe paspoortwet is in strijd met het recht op privacy van burgers. Dat oordeelde het Gerechtshof Den Haag vandaag in een zaak van Privacy First, dat opkomt voor privacybelangen, tegen de Nederlandse regering.

Volgens het Hof is “de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die gevormd wordt door de centrale opslag van vingerafdrukken, niet gerechtvaardigd”. Ook acht het hof “de opslag van vingerafdrukken in een centraal register niet geschikt” voor het beoogde doel, namelijk het voorkomen van identiteitsfraude.

In 2009 trad een nieuwe paspoortwet in werking. Een paspoort moet voorzien zijn van een chip met een gezichtsopname en twee vingerafdrukken. Nederland ging daarin verder en koos vier vingerafdrukken. Het ministerie van Justitie wilde alle informatie in een centrale database opslaan, waar de AIVD vrij toegang tot zou krijgen. 

Na kritiek op de grote foutmarge van apparatuur om vingerafdrukken te herkennen en bezwaren over privacy werd het plan in 2011 door toenmalig minister Donner voorlopig afgeblazen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar wél in met een centrale opslag van vingerafdrukken van vreemdelingen.

De Staat kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Privacy First zal dat in elk geval niet doen. De organisatie noemt het arrest in een verklaring “baanbrekend”:

“Dit vormt een grote overwinning voor ons en voor alle burgers die zich de laatste jaren tegen centrale opslag van vingerafdrukken hebben verzet. De uitspraak maakt tevens de weg vrij voor Privacy First of andere maatschappelijke organisaties om in het algemeen belang rechtszaken te kunnen blijven voeren ter behoud en bevordering van het recht op privacy en andere grondrechten.”

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]

Op de Dominicaanse Republiek rijzen vermoedens dat mensen hun vingerafdruk laten veranderen door middel van chirurgisch ingrepen. Dit om immigratieautoriteiten op het verkeerde been te zetten. Dat meldt Dominican Today.

De afgelopen maanden zijn er diverse gevallen aan het licht gekomen waarbij er verzoeken werden ingediend voor nieuwe paspoorten met andere vingerafdrukken. “Het is nog niet precies duidelijk waarom zulke ingrepen worden uitgevoerd en of dit een effectieve manier is om opsporingen te verhinderen”, meldt het hoofd van de afdeling Paspoorten Iris Guaba.

Wel denken Dominicaanse autoriteiten dat het voortvloeit uit een poging om biometrische data te manipuleren om zodoende identificatie te voorkomen. Er is destijds veel ophef ontstaan over het verzamelen van vingerafdrukken in databanken.

Alles bij de bron; VersGeperst

Wie als niet-EU burger in Aalst verblijfsdocumenten wil bekomen of wie een internationale reispas wil aanvragen, moet voortaan zijn vingerafdruk laten scannen.

De stad Aalst nam hiervoor gisteren biometrische apparatuur in gebruik. Vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen, moeten ook bij het afhalen van de documenten een vingerscan laten nemen. ‘Om misbruik van de verblijfstitels door derden te vermijden’, zegt schepen van Bevolking Mia De Brouwer (N-VA).

‘Met de ingebruikname van deze vijf toestellen voldoet Aalst aan de Europese regelgeving.’

Alles bij de bron; NieuwsBlad

Een Nederlands bedrijf heeft gisteren een biometrisch authenticatiesysteem onthuld dat door middel van biocryptologie, een combinatie van biometrie en cryptologie, een einde aan identiteitsdiefstal en identiteitsfraude moet maken. 

De gebruikte vingerafdrukscanner beschikt over verschillende "levensdetectiesystemen". Zo worden er onder andere een UV-sensor, infraroodsensor en temperatuursensoren gebruikt om de bloedcirculatie, lichaamstemperatuur en zuurgraad te meten, om zo te voorkomen dat er een nagemaakte of dode vinger wordt gebruikt. De technologie is ontwikkeld door het Nederlandse Primary-Net, dat in het bedrijf Hanscan een voorganger gehad lijkt te hebben.

Alles bij de bron; Security

In de nieuwe Nederlandse paspoortwet, die onlangs in de Tweede Kamer is behandeld en nu ter stemming ligt bij de Eerste Kamer, is artikel 4b, dat voorziet in de oprichting van een centrale reisdocumentenadministratie, nog steeds opgenomen. Het gaat hier om een “slapend artikel”, dat later nog geactiveerd kan worden maar niet direct ingaat als het wetsvoorstel van minister Plasterk wordt aangenomen. In dat artikel staat tevens dat de vingerafdrukkendatabase toegankelijk is voor de Officier van Justitie als het gaat om het opsporen van mensen die strafbare feiten plegen.

En dat is nu keihard onderuit gehaald door het Europese Hof van Justitie, die stelt dat de richtlijn die Europese lidstaten verplicht twee vingerafdrukken moeten laten opnemen in paspoorten geen wettelijke basis geeft voor de opname van die vingerafdrukken in databases. Daarnaast mogen vingerafdrukken die door burgers zijn afgegeven niet worden gebruikt voor onderzoeken van Justitie naar criminaliteit, zegt het EU Hof spijkerhard.

Dat is munitie voor privacyorganisatie Privacy First, dat op 29 oktober een uitspraak verwacht in een hoger beroep. Privacy Frist en 19 burgers hebben een rechtszaak aangespannen om opslag van vingerafdrukken in een centrale database illegaal te laten verklaren. De rechtbank in Den Haag oordeelde twee en een half jaar geleden dat Privacy First en de burgers niet ontvankelijk waren in deze zaak, waarop Privacy First in hoger beroep ging. Dat komt 29 oktober voor.

“Ik hoop dat we dan in ieder geval ontvankelijk worden verklaard. De tijden zijn inmiddels veranderd en het Hof zou gezien de gevoeligheid van het onderwerp in de maatschappij tot een ander oordeel kunnen komen dan de rechtbank”, zegt Vincent Böhre van Privacy First. Mocht de burgerrechtenorganisatie ontvankelijk worden verklaard, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld. “Ik hoop dat het Hof direct besluit dat artikel 4b onrechtmatig is, maar de inhoudelijke behandeling kan ook nog later plaatsvinden.”

Alles bij de bron; WebWereld

Het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten is legaal, maar de opslag ervan niet. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie. Een centrale database is zodoende niet wettig, maar ook decentrale databases mogen niet.

De Europese richtlijn die de opname van twee vingerafdrukken in paspoorten regelt, een waar onder meer Nederland zich aan heeft te houden, voorziet niet in de opslag van vingerafdrukken behalve in het paspoort zelf. De regelgeving kan niet worden geïnterpreteerd als wettige basis voor een gecentraliseerde opslag van data of voor een ander gebruik van die data behalve het voorkomen van illegale binnenkomst in de EU, zegt het Hof.

Het Hof deed de uitspraak naar aanleiding van een verzoek van het Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, waar de rechtszaak van de burger Schwartz tegen de Stadt Bochum loopt. 

Alles bij de bron; WebWereld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha