Vingerafdruk

Vanmiddag was er in het VARA-radioprogramma 'Spijkers met koppen' een interview met Jacob Kohnstamm (CBP) en Max Snijder over de nieuwe Paspoortwet.

Vingerafdrukken zeggen niets over je persoonlijkheid en dus zijn ze niet persoonlijk. Burgemeester Wolfsen van Utrecht begrijpt niet waar de commotie over de vingerafdrukkendatabase vandaan komt.

Wolfsen wordt geciteerd in het Utrechtse Stadsblad in een artikel waarin wordt ingegaan op het groeiende verzet onder burgers tegen de vingerafdrukkendatabase. De Utrechtse burgemeester ziet alleen maar voordelen. Hij zegt letterlijk: “Vingerafdrukken zeggen in het geheel niets over iemands persoonlijkheid, dus zijn ze niet persoonlijk.”

Ook heeft hij geen bezwaar tegen de opslag van vingerafdrukken in een centrale database. “Dat helpt dure fraude en misbruik te voorkomen. Dat geld kan beter gebruikt worden voor sociale voorzieningen.” Het Utrechts Stadsblad zet daar tegenover dat daarvoor een database moet worden gebruikt die voor opsporingsdoeleinden ingezet wordt. Dat mag met de vingerafdrukkendatabase in het kader van de Paspoortwet namelijk niet. Wolfsen zegt wel dat een goede beveiliging van de database cruciaal is. Hij gaat ervan uit dat dat in orde is.

Lees alles bij de bron: webwereld

 Dr. ir. Haiyun Xu van de Universiteit Twente ontwikkelde een techniek die het voor buitenstaanders nagenoeg onmogelijk maakt om biometrische gegevens uit een database te verkrijgen. De techniek gebruikt versleutelingtechnieken om de biometrische data in een database te beschermen en daarmee de veiligheid te verhogen. Voor indringers wordt het dan nog moeilijker om deze gegevens te achterhalen.

Lees alles bij de bron;  engineeringnet.be


De Europese fractie van D66 wil van de Europese Commissie weten of Nederland geen mensenrechten schendt door vingerafdrukken van alle burgers op te slaan. Dat blijkt uit vragen die Europarlementariër Sophie in 't Veld aan de Commissie heeft gesteld.

Volgens een Europese richtlijn wordt van Nederland niet meer gevraagd dan het bewaren van twee vingerafdrukken in een chip om bij twijfel vast te kunnen stellen dat met een paspoort niet is gefraudeerd. Ons land gaat in de nieuwe paspoortwet veel verder. Er worden vier in plaats van twee vingerafdrukken gevraagd en deze afdrukken opslaan in een centrale database. De overheid wil in staat zijn door die database te kunnen zoeken. Zo'n register moet bij criminaliteit te gebruiken zijn voor de opsporing. 

Maar In 't Veld vermoedt dat Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schendt, omdat hiermee niet alleen het recht op privacy wordt geschonden maar ook opsporing wordt gedaan zonder dat er een concrete verdenking is. Van beide punten vermoedt de politica dat Nederland de grondrechten van burgers schendt.

Lees alles bij de bron; webwereld.nl 

Vingerafdrukken worden al een eeuw gebruikt om criminelen op te sporen, maar het vakgebied, dactyloscopie geheten, heeft ook al die tijd stilgestaan. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is in dat gat gesprongen. ‘Wij hebben een wetenschappelijke methode ontwikkeld waarbij de politie straks veel meer vingersporen kan gebruiken om een misdrijf op te lossen.’

De Puit en zijn collega-onderzoekers hebben een wetenschappelijk model ontwikkeld waarbij vingersporen met vijf tot negen Galtonpunten ook kunnen worden gebruikt. ‘Het is een softwareprogramma dat een vingerspoor kan lezen en vergelijken met de vingerafdruk van een verdachte. Dat levert een waarschijnlijkheidsverhouding op, bijvoorbeeld: het is 10.000 maal waarschijnlijker dat dit spoor overeenkomsten vertoont met een vingerafdruk van de verdachte dan met een andere persoon die voorkomt in de vingersporendatabank van de politie.’ Die databank is overigens gevuld met 1,6 miljoen personen en minimaal zestien miljoen vingerafdrukken.

Hij ziet vooral een aanvullende rol voor vingersporen, zoals in zaken waar DNA-bewijs het laat afweten. ‘Wij proberen het bewijs van DNA en vingersporen aan elkaar te koppelen. In bepaalde zaken heb je wel een DNA-profiel van iemand, maar dat wil niet zeggen dat het een contactspoor is. Een vingerafdruk is altijd een contactspoor.’

Lees het volledige artikel bij de bron; www.depers.nl 

Op initiatief van de SP wordt er aanstaande donderdag een voorstel, ondersteund door diverse andere partijen, besproken in de gemeenteraad. Dit voorstel draait om de onzekerheid rond de veilige opslag van vingerafdrukken die worden afgenomen als je een identiteitsbewijs aanvraagt....

...Daarom willen de indieners afdoende garanties van de Minister van Binnenlandse Zaken dat er zorg gedragen wordt voor een veilige opslag van de vingerafdrukken en de toezegging dat de database niet zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan het controleren van de identiteit.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.sp.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha