Vingerafdruk

Het is jammer dat de rechtszaak tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken woensdag niet tot een inhoudelijk oordeel leidde. Die opslag roept immers veel vragen op over de bescherming van de privacy.

Sinds 2009 verzamelen gemeenten de vingerafdrukken van hun inwoners. Iedereen krijgt de eigen afdruk in het paspoort. Het doel: vervalsing bemoeilijken. Als enige land in Europa is Nederland ook van plan al die afdrukken op te slaan in een centrale databank. Een groeiend koor van critici vraagt zich echter af wat de staat daardoor nog meer met die afdrukken kan doen. In hoeverre mogen ze door justitie gebruikt worden voor opsporing?

Intussen wekt het plan zorgen op tot over de grens. In navolging van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - die zich zeer kritisch toonden - buigt nu ook de Europese Commissie zich over de rechtmatigheid. Allemaal factoren die maken dat een meerderheid in de Tweede Kamer inmiddels ook ernstige twijfels heeft. Dat is een goede ontwikkeling. Een wet die zo veel vragen oproept, is niet rijp voor invoering.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Forensische experts van de Schotse Politie en de Universiteit van Abertay Dundee hebben een baanbrekende techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om vingerafdrukken van textiel te nemen. De Vacuüm Metaal Depositie (VMD) techniek maakt gebruik van goud en zink om vingerafdrukken zichtbaar te maken. VMD is een zeer gevoelige techniek, die nu al gebruikt wordt om vingerafdrukken te nemen van gladde oppervlakken, zoals plastic draagtassen en glas.

Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase, maar de eerste resultaten zijn bemoedigend. Het is al mogelijk om een herkenbare vingerafdruk te nemen van een aantal stoffen, waaronder zijde, nylon en polyester. En als je weet hoe iemand vastgepakt is, weet je ook waar je moet zoeken naar DNA.

Lees alles bij de bron; welingelichtekringen

Louise weigert haar vingerafdrukken af te geven voor een paspoort. In Engeland begrijpen ze dat heel goed, want daar vernietigt de overheid de totale database met vingerafdrukken voor de ID card. In de aflevering van 12 november was Louise te zien die een rechtzaak tegen de Nederlandse staat voert.

Zij is principieel tegen het opslaan van vingerafdrukken een centrale databank, waarvan ook Justitie gebruik kan maken voor opsporingsdoeleinden. Zij weigert haar vingerafdrukken af te staan waardoor zij geen nieuwe paspoort kan aanvragen. Daarnaast lieten het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) weten dat het grote risico’s vreest als gevolg van de opslag van vingerafdrukken van alle Nederlanders in een centrale database.

Recent is in Engeland besloten dat de centrale vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart, vernietigd wordt. De minister van Binnenlandse Zaken Damian Green noemt de zo geheten Identity Card Scheme “het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen. Het is opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur.” 

Gaat minister Donner het Britse voorbeeld volgen? De Ombudsman blijft dit onderwerp volgen.

Lees alles bij de bron; vara-ombudsman

Hier staat het eerder verschenen artikel op PN

Eurocommissaris Reding van Justitie en mensenrechten stelt dat het opzetten van een vingerafdrukdatabase een zaak van Nederland is. "Ze heeft geen zin om zich er mee te bemoeien." Dat stelt Reding in een antwoord op vragen van Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66/ALDE). "De keuze om gecentraliseerde of gedecentraliseerde databases op te zetten voor de opslag van biometrische persoonsgegevens wordt aan de lidstaten overgelaten", schrijft de Eurocommissaris. Bovendien stelt Reding dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) er is om dit te handhaven. Niet waar volgens In 't Veld. "Zij hebben een advies gegeven dat de regering naast zich neer heeft gelegd. Wat willen ze verder nog doen? De regering een boete van 5000 euro opleggen?"

Dit tot ongenoegen van In 't Veld die stelt dat Reding zich liever niet wil mengen in deze kwestie. "Het is geen antwoord. Mijn vraag is in wezen 'houdt Nederland zich aan de wet?' en haar antwoord is: 'dit is wat de wet zegt'. Maar daarmee heeft ze nog niet mijn vraag beantwoord", aldus In 't Veld tegen Webwereld. 

In Nederland is er weerstand tegen deze database en ook twijfel in de Tweede Kamer of het wel verstandig is persoonsgegevens van alle Nederlanders centraal op te slaan. In 't Veld wijst er verder op dat het al eens eerder is gebeurd dat een vingerafdrukdatabase voor veel meer doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat gebeurde met EURODAC, een systeem voor de opslag van gegevens van asielzoekers, die nu waarschijnlijk toch gebruikt gaat worden voor opsporing terwijl bij de oprichting was afgesproken dat dit nooit zou gebeuren.

Lees alles bij de bron; webwereld

Een Amerikaans bedrijf heeft een sensor ontwikkeld die op afstand een vingerafdruk kan vastleggen. Het fotograferen van een vinger duurt één miliseconde, waarna er vier seconden wordt gedaan over het verwerken van de afdruk. Die verwerkingstijd moet in april zijn teruggebracht tot minder dan een seconde.

Momenteel kan de AIRprint, zoals het apparaat heet, slechts een afdruk van één vinger tegelijk maken. Dat moet omhoog worden geschroefd naar vijf vingers. Ook moet het mogelijk worden om een afdruk te maken als een hand zich naar de sensor toe of ervan af beweegt. Nu kan een afdruk alleen worden gemaakt als het te scannen lichaamsdeel niet beweegt en op twee meter afstand is.

Lees alles bij de bron; tweakers

De Britse regering heeft het licht gezien: de database met biometrische informatie van alle Britse burgers wordt binnen twee maanden afgeschaft en vernietigd.

Nederland is nog niet zover. Sinds 21 september 2009 tast de Nederlandse regering de fundamentele rechten van alle burgers van twaalf jaar en ouder aan, door vingerafdrukken op te slaan in combinatie met een biometrische gezichtsscan. Samen met het burgerservicenummer worden vier vingerafdrukken verplicht opgeslagen in de decentrale reisdocumentenadministratie bij gemeenten, in afwachting van een mogelijke centrale databank.

De opslag is niet alleen buiten proportie, er zijn ook alternatieven die de burgerrechten beter respecteren. Dat blijkt wel uit het feit dat een groot aantal Europese landen, waaronder Duitsland, afziet van databankopslag en kiest voor chipopslag om dezelfde doelen te behalen.

Het kabinet en de Tweede Kamer hoeven geen tijd meer te verdoen met een maandenlange nationale heroriëntatie. Zet onmiddellijk de illegale opslag van biometrische gegevens stop.

Bron; NRC Handelsblad (DigiAbo) (PDF)

De Britse regering vernietigt binnen twee maanden de centrale vingerafdrukkendatabase, die is gekoppeld aan de identiteitskaart. Die wordt ongeldig. “We willen onze burgers hun vrijheid teruggeven.” De minister van Binnenlandse Zaken Damian Green noemt de zo geheten Identity Card Scheme “het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen. Het is opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur.”

De identiteitskaart was niet zozeer het probleem. dat was de koppeling met een centrale database waarin biometrische gegevens als vingerafdrukken werden verzameld. Die database wordt nu binnen twee maanden vernietigd.

Lees alles bij de bron; webwereld

Vingerafdrukken zijn wel degelijk persoonsgebonden, dat geeft de Utrechtse burgemeester Wolfsen nu ook toe. Zei hij eerder in een interview met het Utrechtse stadsblad dat vingerafdrukken ‘niet persoonlijk’ zouden zijn, nu herroept Wolfsen weer zijn opzienbarende uitspraak. 

Maar Wolfsen handhaaft bovendien z’n stelling dat vingerafdrukken niets over iemands persoonlijkheid zouden zeggen. Is deze bagatellisering correct en überhaupt relevant?  Vingerafdrukken zijn juist heel bijzondere persoonsgegevens, omdat ze namelijk in verband kunnen worden gebracht met iemands gezondheid en omdat ze van oudsher verbonden zijn aan strafrechtelijke opsporing en identificatie.

De biometrische gegevens zijn in principe in de reisdocumentenadministratie opgenomen voor verificatie (ben je wie je zegt dat je bent), maar worden in Nederland ook ingezet voor deze strafrechtelijke identificatie.

Lees de volledige column bij de bron; sargasso

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha