De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt staande dat de vermelding van diagnose-informatie op de factuur van psychiaters en psychotherapeuten geen inbreuk vormt op de medische privacy van patiënten. 

Vorig jaar bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat de NZa het besluit om DBC's binnen de GGZ te gebruiken beter diende te onderbouwen. Zolang dit niet gebeurd was, hoefden vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten geen dbc-informatie op hun factuur te vermelden.

Desgevraagd stelt de woordvoerder van de NZa dat het besluit nu vastligt. Vanaf nu is iedereen die dbc’s factureert in de ggz en de verslavingszorg weer verplicht om de diagnose-informatie op de factuur te vermelden. Wel is er opnieuw de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. 

Lees alles bij de bron; psy