DNA

Politie en justitie kunnen straks zonder toestemming toegang krijgen tot DNA-materiaal van burgers, dit zeggen privacy-experts en juristen tegen BNR. Onder de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal, die nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer ligt, hebben burgers straks meer inspraak als het gaat om hun DNA-materiaal.

Aan de wet kleven echter privacyrisico's...

Universitair docent Gezondheidsrecht Roland Bertens van het UMC Utrecht en advocaat gezondheidszorg ziet verschillende bezwaren tegen de wet. 'Patiënten moeten toestemming geven voor het gebruik van lichaamsmateriaal, maar dan zie je meteen dat de wetgever daar allerlei uitzonderingen op maakt. Bijvoorbeeld als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan lichaamsmateriaal alsnog gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek zonder dat toestemming is gegeven door een patiënt.'

'Zo is er bijvoorbeeld een uitzondering voor strafvorderlijk onderzoek waarbij de politie bij zware misdrijven ongevraagd DNA-materiaal kan gebruiken. 

Ook artsenfederatie KNMG heeft zijn bedenkingen: 'De mogelijkheid voor justitie en politie om in specifieke gevallen zonder toestemming van de patiënt lichaamsmateriaal te mogen gebruiken, zal alle patiënten terughoudender maken in het afstaan van lichaamsmateriaal voor behandeling en wetenschappelijk onderzoek.' Die vrees wordt gedeeld door directeur Vincent Böhre van Privacy First die zegt dat het gevaar sluimert dat de wet ertoe leidt dat er een centrale databank komt waar ons DNA wordt opgeslagen.

Alles bij de bron; BNR