DNA

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onlangs een fout gemaakt bij het verwerken van een dna-profiel in de dna-database voor strafzaken, waardoor een verdachte in een zedenzaak mogelijk nog een slachtoffer kon maken. Bij het onderzoek van het NFI werd één kenmerk van het dna-profiel onjuist ingevoerd, waardoor de verdachte niet naar voren kwam. Pas later bij een tweede controle in het systeem kwam de dna-hit met de verdachte naar voren.

Naar aanleiding van de fout heeft het NFI een interne controle uitgevoerd over de periode van januari 2015 tot en met mei 2016. Alle dna-profielen van hetzelfde type als het dna-profiel waarbij de fout is opgetreden, die in deze periode in de dna-database voor strafzaken zijn ingevoerd, zijn nogmaals bekeken. Hieruit blijkt dat een dergelijke fout in deze periode niet vaker is voorgekomen.

Verder werkt het NFI aan de implementatie en integratie van diverse soorten software, die ondersteunen bij het interpreteren van dna-(meng)profielen en het afleiden van individuele dna-profielen uit dna-mengprofielen. Het aantal menselijke handelingen wordt hierdoor verminderd, wat de kans op het ontstaan van administratieve fouten in de toekomst moet verkleinen.

Alles bij de bron; Security