DNA

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Europese dag van de Privacy organiseert Burgerrechtenvereniging Vrijbit op 28 januari 2012 een avond om het grootschalig verzamelen en gebruik van DNA aan de orde te stellen.

Doelen: Informatie verstrekken over de wijze waarop derden de beschikking willen krijgen over het DNA van alle burgers. Onderzoeken welke gevolgen het toenemend gebruik van DNA heeft voor de fundamentele rechten op zelfbeschikking, de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit van de mens. En praktische aanzet te geven tot een brede bewustwording over deze kwestie om te komen tot het hoognodige maatschappelijk debat dat hierover gevoerd moet worden.

  • Waar: Boekhandel de Rooie Rat Oude Gracht 65 3511 AD Utrecht
  • Wanneer; 28 januari 2012 - de Europese Dag v/d Privacy
  • Tijd: 20:00- 22:30 uur (deur open vanaf 19:30 uur)


Het volledige programma is te lezen op de vrijbit website

Binnenkort mag Justitie kijken of er familie van een verdachte in de DNAdatabase zit. Als rechercheurs geen exacte match kunnen vinden tussen het DNA van een verdachte en enig DNA-profiel in de DNA-databank, dan kunnen ze in diezelfde databank op zoek gaan naar bijna-matches: DNA dat er veel op lijkt. DNA van familieleden, wellicht.

Een dergelijke treffer kan een vastgelopen politie-onderzoek weer vlot trekken. In veel Amerikaanse staten, en in Engeland, is dit speuren naar ‘familial DNA’ al toegestaan.

 Vandaag debatteert de Eerste Kamer over toelating in ons land. De wiskundigen Ronald Meester en Klaas Slooten – resp. hoogleraar aan de VU, de ander verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut – willen onderzoeken wanneer de methode zinvol is. En leggen uit wat er mis kan gaan.

Alles bij de bron; depers 

''Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Als het zo'n bende is daar, dan moet je je afvragen of het nog wenselijk is dat DNA-onderzoek een steeds belangrijkere rol krijgt in het strafproces'', aldus Van Toorenburg. Ze wil dat er zo snel mogelijk onderzoek komt naar de kwestie en dat de Kamer geïnformeerd wordt over de uitkomsten.

Dagblad De Telegraaf deed zaterdag melding van de fouten op basis van interne en geheime NFI-overzichten, na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Sommige fouten waren onherstelbaar en ernstig. De meest verontrustende van de kleine en grote fouten zijn volgens De Telegraaf contaminaties, waarbij dna-sporen vermengd raken met ander dna, soms zelfs van externe bezoekers in de labruimtes. Ook komen verkeerde registraties voor (verkeerd nummer toegekend aan een spoor) en zouden dingen zoekraken bij het NFI.

Alles bij de bron; nu 

Hier de documenten; interne audits, externe audits & meldingen 

5
Is het wenselijk dat jongeren lang na hun misdrijf nog een oproep krijgen om DNA-materiaal af te staan? Hoe reageren jongeren over het algemeen op deze oproep?

6
Hoe vaak worden bezwaren tegen het bewaren van het DNA-profiel gegrond verklaard? Hoe vaak maken jongeren bezwaar en hoe vaak worden die ongegrond verklaard?

8
Deelt u de mening dat in de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden een apart artikel voor minderjarigen moet worden opgenomen uitgaande van het principe dat in zaken van minderjarigen geen DNA wordt afgenomen, tenzij, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, de aard en omstandigheden van het delict en het reële recidivegevaar?

Lees alles bij de bron; ikregeer

De DNA-databank heeft sinds 2010 meer dan 100.000 profielen van personen. Het aantal profielen groeide met 16.475, waardoor de teller op 108.799 kwam te staan. Op alle vanaf 1997 opgenomen sporen (bloed, speeksel op bijv. sigarettenpeuken, sperma, enz.) heeft een in de DNA-databank opgenomen spoor nu een gemiddelde kans van ruim 40% om vroeger of later een match te geven met een persoon.

Dat het gebruik van DNA een efficiënte manier van opsporen van personen is, blijkt uit het aantal matches die in 2010 zijn gerapporteerd na een vergelijking. In totaal werden er 3472 personen gekoppeld aan sporen die werden gevonden. DNA is niet alleen om verdachten te traceren, maar ook om onschuldigen vrij te pleiten.

Lees alles bij de bron; blikopnieuws

Speurders en forensische experts vragen dat alle criminelen verplicht worden om een DNA-test te ondergaan. Vandaag moeten misdadigers pas een staal afstaan als ze tot minstens vijf jaar cel zijn veroordeeld. "Een verlaging van de drempel zou ons helpen om zaken op te helderen", luidt het.

De federale regering heeft zopas een wetsvoorstel goedgekeurd dat de uitwisseling van DNA-gegevens in Europa mogelijk maakt, maar een drempelverlaging zit er niet in. 

Lees alles bij de bron; hln.be

Het parket in Turnhout bevestigt dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de serieverkrachter in de Kempen. Er is een verdachte geïdentificeerd die in aanmerking komt voor 17 verkrachtingen en 2 pogingen tussen 1 augustus 2003 en 1 januari 2010.

Op basis van profielen werden 500 personen uit de regio geselecteerd die mogelijk in aanmerking kwamen als verdachte. Van ongeveer 180 van hen werd de voorbije maanden een DNA-staal afgenomen. Nu leverde dat eindelijk resultaat op.

Lees alles bij de bron: hln.be

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) laat onderzoeken of mensen die in de buurt van een misdrijf zijn geweest kunnen worden verplicht om mee te werken aan grootschalig DNA-onderzoek. Het CDA had daar om gevraagd in een debat omdat verdachten door niet mee te werken te lang buiten beeld kunnen blijven.

Volgens Teeven betekent een plicht om mee te werken aan DNA-onderzoek geen breuk met het uitgangspunt dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Hij wijst erop dat  mensen ook mee moeten werken bijvoorbeeld in de sociale zekerheid en bij belastingzaken.

Lees alles bij de bron; volkskrant (thnx-2-Niek)

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha