DNA

Wanneer als gevolg van een ramp een groot aantal slachtoffers moet worden geïdentificeerd, wordt het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) ingezet. Het LTFO is een team van de Nederlandse politie en partners (zoals het Ministerie van Defensie en het Nederlands Forensisch Instituut), waarin de deskundigheid op het gebied van forensische opsporing en identificatie van slachtoffers in ons land is gebundeld...

...Het DNA-identificatieonderzoek is onder te verdelen in drie stappen:

  • vervaardigen van DNA-profielen van Ante Mortem (AM)-materiaal;
  • vervaardigen van DNA-profielen van Post Mortem (PM)-materiaal;
  • vergelijkend DNA-onderzoek van de DNA-profielen van AM-materiaal met PM-materiaal.

...DNA-profielen Ante Mortem-materiaal

Ante Mortem (AM) betekent 'voor de dood'....  Daarnaast is het mogelijk dat er medische monsters van de vermiste personen aanwezig zijn: bloed of een ander monster met celmateriaal (DNA) dat ooit bij een dokter of in een ziekenhuis is afgenomen en daar is bewaard. Van het celmateriaal van het AM-materiaal worden DNA-profielen vervaardigd. 

Persoonlijke noot;  Dit was nieuws voor mij...in de commentsectie onder het artikel heb ik daarom de volgende vragen gesteld;

1] hoe weet ik of er DNA materiaal van mij is achtergehouden ? 

2] waar kan ik vragen om vernietiging daarvan ? 

3] bij welke behandeling wordt er standaard DNA van een patiënt bewaard ?

Ben benieuwd of er antwoorden komen :)

Alles bij de bron; Elsevier

 

Een DNA-databank zou de opsporing van (zeden)delinquenten veel efficiënter maken. Het argument dat zo'n databank een inbreuk op de privacy zou zijn, is weinig steekhoudend.

De vermeende Utrechtse serieverkrachter blijkt al in 1995 in beeld te zijn geweest bij de politie. Verdachte Gerard T., die vorige week werd opgepakt, weigerde destijds DNA af te staan, waardoor hij lang zijn gang kon blijven gaan. En als hij niet verplicht DNA had hoeven geven na een fietsendiefstal, zouden de eerste zaken in 2015 zijn verjaard.

...Onder de juiste voorwaarden zou een databank meer voordeel opleveren dan het zwakke argument dat ons DNA niet mag worden afgenomen en opgeslagen voor opsporingsdoeleinden. Liever een beetje wangslijmvlies afstaan dan een serieverkrachter die bijna twintig jaar vrij rondloopt en slachtoffers maakt.

Alles bij de bron; Elsevier

Het DNA van de IJslandse bevolking is gewild onder genetici omwille van zijn hoge homogeniteit. Ook heeft IJsland genealogische gegevens van zijn bevolking die duizend jaar terug gaan. De IJslandse journaliste lda Sigmundsdottir weigert langer mee te draaien in de "chantage" 

Het biofarmaceutisch bedrijf deCODE gaat in het land al jaren van deur tot deur met de vraag om DNA af te staan. Voor ieder die meedoet, stort de firma 20 euro aan een hulporganisatie.  Op die manier kreeg het bedrijf al bijna een derde van de IJslandse bevolking zover dat ze een staal van hun DNA afstonden aan het commerciële onderzoeksbureau.  Een dwingende methode, zegt Sigmundsdottir, die zegt zich niet langer emotioneel te zullen laten chanteren om DNA af te staan. "Dit is mijn privacy, mijn persoonlijke informatie en ik ga het niemand geven."

DeCODE is in handen van het Amerikaanse Amgen. De firma zegt evenwel dat IJslanders niets te vrezen hebben. Amgen heeft geen toegang tot de data", klinkt het. 

Alles bij de bron; deMorgen

N.a.v. de oplossing van de moord op Nicole v.d. Hurk is het weer actueel en gaan er stemmen op om alle Nederlanders in een DNA-bank vast te leggen. Doel is het oplossen van zeer veel misdaden.

"Klinkt goed", mailt K. M. Kreeft uit Hoogeveen, "maar waarom wordt de andere kant nooit belicht?"

Op het moment dat er zo'n algemene bank is, zal iedere Nederlander permanent moeten bijhouden waar hij is, op welk tijdstip, wie dat kunnen getuigen etc. En moeten vermijden dat hij uren geen alibi heeft. Want het is gewoon wachten op politie aan de deur omdat jouw DNA op een misdaadplek is gevonden. Haren, nagelschilfers etc. Hoe ga je ooit bewijzen dat je daar niet was en dat het is neergelegd?

Precies: door je 24 uurs administratie, liefst met video van jou urenlang slapend om ook de nacht te dekken. Doucheputjes van sportclubs zullen ook erg populair worden. Wat een bron van fraai neerplantbare DNA met al die haren.....

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl 

Onderzoekers gaan het DNA van een groep Nederlanders in kaart brengen, in het kader van het project The Genome of the Netherlands (GoNL). Het erfelijk materiaal, het genoom, wordt behandeld als Big Data.

In totaal gaat het om meer dan 750 bestanden- elk met een omvang van meer dan 100 terabyte. Bij het project wordt het DNA-materiaal van 250 echtparen en hun kinderen in kaart gebracht. De hoeveelheden data zijn zo groot, dat de projectleiders een geavanceerde methode hebben ontwikkeld om de data bij de onderzoekers te krijgen. De databestanden worden in kleine stukken verdeeld, die binnen een afzienbare tijd over het toch snelle netwerk kunnen worden gestuurd. De onderzoekers in den lande verwerken die kleine stukken op hun eigen systemen.

Alles bij de bron; AutomGids

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois zwaait op 7 april af als procureur-generaal. In het een afscheidsinterview geeft hij zijn visie op de ruimere veiligheidsproblematiek.

Volgens Liégeois moet de maatschappij durven nadenken over hoe ze de burgers in de toekomst wil beschermen. 'Ik zou het bijvoorbeeld een goede evolutie vinden om bij elke pasgeboren baby en bij iedereen die dit land binnenkomt, DNA-materiaal te verzamelen’, zegt Liégois. 'Een databank met al het DNA zou heel wat onderzoeken veel gemakkelijker maken. Je moet durven nadenken hoe je de burger in de toekomst verder beschermt.

Voor die bescherming moet je iets durven prijs te geven. Onze privacywetgeving gaat veel te ver. Uiteraard moeten er strikte wettelijke criteria komen over het gebruik van DNA-gegevens.'

Liégeois pleit ook voor meer bewakingscamera’s. ‘Niet alleen voor verkeerszaken, maar ook om in het oog te houden wat er op straat gebeurt. 'Camera’s geven zeer goede resultaten, er zijn daardoor al verkrachtingszaken opgelost. De Privacycommissie is daar tegen, maar wat heeft de burger het liefst: dat hij niet wordt gezien, of dat het gerecht erin slaagt om de dief te klissen die bij hem heeft ingebroken?’

Alles bij de bron; deStandaard [Thnx-2-Welingelichtekringen]

‘Wij zijn niet tegen het verzamelen van DNA-gegevens, maar niet tegen om het even welke prijs’. Zo reageerde Eva Wiertz van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op het pleidooi van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om van elke baby een DNA-staal af te nemen.

De privacycommissie beklemtoont dat het gebruik van DNA-gegevens enkel kan binnen een precies omschreven en afgebakend kader, om te vermijden dat men in een Big Brother-maatschappij terechtkomt.

‘Er bestaat al een DNA-databank voor veroordeelden’, stelt Wiertz. 

Alles bij de bron; Nieuwsblad

 

1 op de 3 forensisch rechercheurs heeft nog altijd geen DNA afgestaan voor de zogeheten eliminatiedatabank, die is bedoeld om sporen van agenten op een misdaadlocatie uit te sluiten als daderspoor.

Van de ruim 1.200 forensisch rechercheurs in Nederland hebben er 815 vrijwillig hun DNA afgestaan. "Hoe meer DNA-profielen in de databank, hoe beter", zegt Tjark Tjin-A-Tsoi, NFI-directeur. Hij constateert, net als politievakbond ACP, dat er binnen de politie principiële bezwaren tegen de databank bestaan.

De PVV in de Tweede Kamer vindt het 'ontoelaatbaar' dat nog niet alle agenten in de databank zijn opgenomen en wil dat alle agenten verplicht worden hun DNA af te staan.

Alles bij de bron: PZC via PlatformBurgerrechten

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha