DNA

Onderzoekers gaan het DNA van een groep Nederlanders in kaart brengen, in het kader van het project The Genome of the Netherlands (GoNL). Het erfelijk materiaal, het genoom, wordt behandeld als Big Data.

In totaal gaat het om meer dan 750 bestanden- elk met een omvang van meer dan 100 terabyte. Bij het project wordt het DNA-materiaal van 250 echtparen en hun kinderen in kaart gebracht. De hoeveelheden data zijn zo groot, dat de projectleiders een geavanceerde methode hebben ontwikkeld om de data bij de onderzoekers te krijgen. De databestanden worden in kleine stukken verdeeld, die binnen een afzienbare tijd over het toch snelle netwerk kunnen worden gestuurd. De onderzoekers in den lande verwerken die kleine stukken op hun eigen systemen.

Alles bij de bron; AutomGids

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois zwaait op 7 april af als procureur-generaal. In het een afscheidsinterview geeft hij zijn visie op de ruimere veiligheidsproblematiek.

Volgens Liégeois moet de maatschappij durven nadenken over hoe ze de burgers in de toekomst wil beschermen. 'Ik zou het bijvoorbeeld een goede evolutie vinden om bij elke pasgeboren baby en bij iedereen die dit land binnenkomt, DNA-materiaal te verzamelen’, zegt Liégois. 'Een databank met al het DNA zou heel wat onderzoeken veel gemakkelijker maken. Je moet durven nadenken hoe je de burger in de toekomst verder beschermt.

Voor die bescherming moet je iets durven prijs te geven. Onze privacywetgeving gaat veel te ver. Uiteraard moeten er strikte wettelijke criteria komen over het gebruik van DNA-gegevens.'

Liégeois pleit ook voor meer bewakingscamera’s. ‘Niet alleen voor verkeerszaken, maar ook om in het oog te houden wat er op straat gebeurt. 'Camera’s geven zeer goede resultaten, er zijn daardoor al verkrachtingszaken opgelost. De Privacycommissie is daar tegen, maar wat heeft de burger het liefst: dat hij niet wordt gezien, of dat het gerecht erin slaagt om de dief te klissen die bij hem heeft ingebroken?’

Alles bij de bron; deStandaard [Thnx-2-Welingelichtekringen]

‘Wij zijn niet tegen het verzamelen van DNA-gegevens, maar niet tegen om het even welke prijs’. Zo reageerde Eva Wiertz van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op het pleidooi van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om van elke baby een DNA-staal af te nemen.

De privacycommissie beklemtoont dat het gebruik van DNA-gegevens enkel kan binnen een precies omschreven en afgebakend kader, om te vermijden dat men in een Big Brother-maatschappij terechtkomt.

‘Er bestaat al een DNA-databank voor veroordeelden’, stelt Wiertz. 

Alles bij de bron; Nieuwsblad

 

1 op de 3 forensisch rechercheurs heeft nog altijd geen DNA afgestaan voor de zogeheten eliminatiedatabank, die is bedoeld om sporen van agenten op een misdaadlocatie uit te sluiten als daderspoor.

Van de ruim 1.200 forensisch rechercheurs in Nederland hebben er 815 vrijwillig hun DNA afgestaan. "Hoe meer DNA-profielen in de databank, hoe beter", zegt Tjark Tjin-A-Tsoi, NFI-directeur. Hij constateert, net als politievakbond ACP, dat er binnen de politie principiële bezwaren tegen de databank bestaan.

De PVV in de Tweede Kamer vindt het 'ontoelaatbaar' dat nog niet alle agenten in de databank zijn opgenomen en wil dat alle agenten verplicht worden hun DNA af te staan.

Alles bij de bron: PZC via PlatformBurgerrechten

Als er twijfel is over wie de vader van een kind is, dan kan de vermeende vader een DNA-test ondergaan. Hieruit blijkt vervolgens of de man de vader is of niet.

Een man kan niet gedwongen worden om een dergelijke test te doen, als hij dat niet wil. Echter, uit de weigering een DNA-test te doen, concludeert een rechter vaak dat de weigeraar de vader is. We vroegen onze lezers wat ze hiervan vonden.

De meeste stemmers (49,1%) vinden het onterecht dat een weigering vaak tot gevolg heeft dat de rechter aanneemt dat de weigeraar de vader van het kind is.

Alles bij de bron; JuroFoon

In 2012 werd bij de DNA-databank voor strafzaken de mijlpaal bereikt dat de helft van de sporen die ooit in de databank is opgenomen (71.171) kon worden gekoppeld aan een mogelijke dader. Er vonden vorig jaar 5.977 van deze spoor-persoon matches plaats, waarmee het totaal aantal spoor-persoon matches in de geschiedenis van de DNA-databank uitkwam op 35.769.

In 2012 werd het DNA-profiel van 27.797 personen toegevoegd aan de DNA-databank voor strafzaken. Daarnaast werden er vorig jaar 3.807 DNA-profielen van sporen aan de DNA-databank toegevoegd. Eind 2012 bevatte de DNA-databank 157.864 DNA-profielen van personen en 52.965 profielen van sporen.

Alles bij de bron; RB&W

Mannen laten bij een tongzoen een detecteerbare hoeveelheid DNA achter in vrouwelijk speeksel, zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.  Het DNA-profiel van een man is tot minstens een uur na een zoen waarneembaar in vrouwelijk speeksel. Aan de hand van dit genetisch profiel is het zelfs mogelijk om een persoon te identificeren.

Dat schrijven wetenschappers van de Comenius Universiteit in Bratislava in het wetenschappelijk tijdschrift Forensic Science International: Genetics. Ze lieten bij hun onderzoek twaalf koppels minstens twee minuten gepassioneerd met elkaar zoenen. Vervolgens werd er na vijf, tien, dertig en zestig minuten speeksel afgenomen bij de vrouw.

In alle speekselmonsters bleek genoeg genetisch materiaal van de mannen te zitten om hun identiteit te kunnen vaststellen.

Alles bij de bron; NU

Het DNA-onderzoek dat de moordenaar van Marianne Vaatstra onthulde, noopte twee kwaliteitskranten ertoe te pleiten voor een landelijke database met DNA-profielen van alle Nederlanders.

Voorstanders van een landelijke database voeren het argument aan dat je uit forensische DNA-analyses geen persoonlijke kenmerken kunt aflezen. Dat klopt. Forensische DNA-analyse meet de lengte van verschillende stukken DNA (een “locus”) die bij iedereen voorkomen. Omdat de lengte van die stukken per persoon verschilt ontstaat er een persoonsspecifieke “streepjescode”, ook wel een DNA-profiel genoemd. Dat DNA-profiel is praktisch uniek, tenzij je met een eeneiige tweeling te maken hebt.

Wel relevant is de vraag naar de capaciteit van DNA-onderzoek. In het DNA-onderzoek naar de moordenaar van Marianne Vaatstra had het Nederlands Forensisch instituut zes maanden nodig om 8080 mannen te screenen. Met die capaciteit zou het ongeveer 2000 jaar duren om de volledige Nederlandse bevolking van 17 miljoen in een DNA-database op te nemen. 

Bijna alle onderzoek naar de nauwkeurigheid van forensische DNA-screening gaat over coincidental matches, dat betekent dat mensen toevallig hetzelfde DNA-profiel hebben. 

Thirsa Kraaijenbrink is DNA-deskundige in het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek aan het LUMC in Leiden. De vraag hoe nauwkeurig Forensisch DNA-onderzoek is, vindt ze moeilijk te beantwoorden. ‘De nauwkeurigheid van het onderzoek hangt ook af van de kwaliteit van het sample. Als je DNA uit een vingerafdruk op een mes moet halen is dat kwalitatief minder goed dan wanneer je een flinke druppel bloed hebt.’ Je kunt dan simpelweg minder loci meten, en dat maakt de kans op een coincidental match groter.

Kraaijenbrink en met haar het hele FLDO, denkt dat een landelijke database vooral problemen oplevert en weinig oplossingen aandraagt ze wijst er ook op dat criminaliteit in Nederland niet alleen afkomstig is van Nederlanders. Vooral in de georganiseerde misdaad is “criminaliteitstoerisme” niet ongebruikelijk. Een uit Georgië of Albanië ingevlogen huurmoordenaar zit niet in de Nederlandse database.

Toen Thirsa hoorde dat de Volkskrant en het NRC er weer over begonnen zuchtte ze, “oh jee, daar gaan we weer.”‘

Alles bij de bron; Sargasso

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha