DNA

Een online petitie tegen de invoering van de prenatale NIPT-screening op onder meer het syndroom van Down is inmiddels ruim 12.000 keer getekend. De petitie onder de naam #andersnietminder is een initiatief van het Platform Zorg voor Leven en enkele gehandicaptenorganisaties.

De initiatiefnemers zijn bang dat ministers Schippers binnenkort zal besluiten om de prenatale NIP-test standaard aan alle vrouwen aan te bieden. Sinds een jaar wordt de DNA-test in Nederland aangeboden, maar alleen als uit een eerdere test (de combinatietest) blijkt dat vrouwen een verhoogde kans op een kind met een chromosoomafwijking hebben. 

Esmé Wiegman, woordvoerder namens het Platform en directeur van de NPV: "De 20-weken echo die ook standaard aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden en vergoed, is helemaal ingeburgerd. Ik denk niet dat je dat ook voor een NIP-test moet willen. Dan verandert keuzevrijheid in verantwoordingplicht. Als je een keuze móet maken, dan heb je dat ook te verantwoorden."

Wiegman zegt hoop te putten uit een recent advies van de Gezondheidsraad over de hielprik bij baby's. De Raad adviseerde deze maand dat er op meer aandoeningen gescreend moet worden, maar maakte een duidelijke keuze door 'in principe af te zien van screening op niet-behandelbare aandoeningen, tenzij het belang van de pasgeborene daarmee duidelijk gediend is.' Aan de huidige screening doet ongeveer dertig procent van de ouders mee. Is een vrouw ouder dan 36, dan is dat zo'n vijftig procent. Van de 265 keer dat zo'n screening in 2013 de diagnose down opleverde, zorgde dat in 197 keer voor afbreking van de zwangerschap. Dat is ongeveer 75 procent.

Alles bij de bron; Trouw en eerder op PrivacyNieuws

Het moment waarop alle zwangeren in Nederland meteen met een DNA-test kunnen zien of hun kind het syndroom van Down heeft, is een stuk dichterbij gekomen. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt de prenatale NIP-test (NIPT) zeer betrouwbaar voor alle vrouwen die in verwachting zijn. Dat resultaat komt precies op het moment dat de Gezondheidsraad onderzoekt of de test voor alle zwangere vrouwen ingevoerd kan worden.

Alles bij de bron; Trouw

PB; begin van de DNA database van het volledige Nederlandse volk ???

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft een illegale DNA-database beheerd, zo heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) laten weten. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) staat het uitvoeren van biologisch forensisch onderzoek door de AIVD toe, alsmede het matchen van DNA-profielen in een externe database...

...Er zijn echter geen regels opgenomen voor het bewaren van celmateriaal en DNA-profielen. Zodra de AIVD de identiteit van een persoon heeft vastgesteld, moet het DNA-profiel en het eventuele celmateriaal worden vernietigd. Het is de AIVD dan ook niet toegestaan een eigen DNA-database in te richten. De CTIVD heeft tijdens onderzoek dat het uitvoerde ontdekt dat de AIVD, op beperkte schaal, over een eigen DNA-database beschikte. Hoeveel profielen zich in deze database bevonden is niet bekendgemaakt.

"Gelet op de inbreuk op de privacy die het gebruik van forensisch biologische onderzoeksmethoden met zich mee brengt, acht ik het van groot belang om ten aanzien van de punten waarop de dienst naar het onderdeel van de Commissie tekort schiet, maatregelen te treffen", zo laat minister Plasterk bij de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer weten. Inmiddels heeft Plasterk de opdracht gegeven om alle DNA-gerelateerde gegevens met betrekking tot de onrechtmatige operaties te vernietigen. 

Alles bij de bron; Security

Ongeveer een kwart van de rechercheurs wil geen DNA afstaan voor een database van het Nederlands Forensisch Instituut. De databank van het NFI is bedoeld om sporen van politiemensen op een plaats delict uit te sluiten als mogelijk daderspoor. Agenten zijn niet verplicht om hun DNA af te staan. Maar de Nationale Politie zegt het wel te stimuleren. De vraag is of het verplicht zou moeten worden gesteld. Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, vindt van niet.

Het is voor ons een heel verregaande maatregelen om DNA van werknemers te vragen. We vinden dat er grenzen zijn. Lichamelijke integriteit is een grondrecht. We vinden dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan." 

In mei 2012 zat er van 589 medewerkers van de forensische opsporing DNA in de databank. Het gaat daarbij niet alleen om rechercheurs, maar ook om schoonmaak- en onderhoudspersoneel dat werkzaam is in ruimtes waar wordt gewerkt met sporenmateriaal en DNA. Destijds bleek ook al dat de 'eliminatiedatabank' er niet voor niets is. Er werden 55 matches gevonden met DNA-profielen van veronderstelde dadersporen uit zaken uit het verleden. Ook in nieuwe zaken komen af en toe 'besmettingen' door forensische onderzoekers aan het licht, met behulp van de databank.

Alles bij de bron; BNR

Update; 200.000 DNA-profielen 113 ‘hits’ per week

In de algemene DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut staan nu meer dan 200.000 DNA-profielen. Tien jaar geleden stonden er minder dan 6.500 mensen in.

Het aantal ‘matches’ is in tien jaar tijd ook gegroeid. In 2004 was 4.600 keer een DNA-spoor gevonden dat gekoppeld kon worden aan iemand in de databank. Dat is tot vorig jaar vertienvoudigd naar ruim 46.000. Gemiddeld worden elke week 113 matches gevonden. DNA-afname is verplicht bij verdachten of veroordeelden van delicten waar vier jaar of meer gevangenisstraf voor staat. DNA wordt afgenomen in de vorm van wangslijm, bloed of haren.

Alles bij de bron; pdfNRC [AboVersie]

1 Wat ging mis in de zaak-Els Borst? Knipsel kopie

2 Hoe vaak komt DNA níét in de databank terecht?

3 Moet een verdachte verplicht DNA afstaan?

4 Hoe vaak leidt DNA tot een spoor in een zaak?

5 Zijn zo grote zaken opgelost?

6 Hoe zorgt het NFI dat DNA-sporen niet worden verwisseld?

 

Alles bij de bron; pdfNRC betaald 

De Verenigde Staten willen voor een groot DNA-onderzoek de genetische gegevens van meer dan 1 miljoen Amerikanen verzamelen. Doel is om medische doorbraken te bereiken en medicijnen te ontwikkelen die speciaal zijn gemaakt voor één persoon.

 Het is de bedoeling dat er een databank komt waarin allerlei mensen zitten, jong en oud, ziek en gezond. Een van de belangrijkste doelen is het verbeteren van behandelingen voor kanker...

...Onderzoekers willen de databank dan ook deels opbouwen met DNA-materiaal dat al is afgenomen van mensen voor medische doeleinden. De rest moet komen van vrijwilligers.

Alles bij de bron; AD

M.B. (25) werd er gek van. Tussen 2008 en 2014 werd hij keer op keer opgepakt wegens autokraken, omdat het Nederlands Forensisch Instituut zijn dna had verwisseld met dat van de échte dief. Hoe hard hij ook riep dat hij onschuldig was, niemand geloofde hem. 'Zelfs mijn eigen ouders niet, dat was het allerzwaarste, ... niemand die je gelooft. Je wordt er na een tijdje psychotisch van. Je hebt echt het gevoel dat de hele wereld tegen je is,' vertelt B.

In februari 2009 werd hij voor het eerst ten onrechte veroordeeld. In hoger beroep was hij kansloos, weer vanwege dat dna. De jaren erna was hij meerdere keren verdachte en werd hij nóg tweemaal veroordeeld tot een taakstraf.  En dat allemaal omdat het Nederlands Forensisch Instituut jaren geleden zijn dna had verwisseld met dat van de echte autokraker. Gewoon een stickertje met zíjn naam op het dna-monster van iemand anders.

... Eind 2011 'emigreerde' B. naar het Belgische Maasmechelen waar hij wél werk vond. 'En rust. Want daar kreeg ik wel verklaringen van goed gedrag.'

Het was uiteindelijk aan een oplettende agente te danken dat B. toch werd geloofd. Die agente wist dat de Utrechter in België was toen zijn dna wéér op een auto was aangetroffen. 'Zij heeft me toen gebeld en zij geloofde mijn verhaal wel,' vertelt B. die nu weer in Nederland woont. 'Dus eindelijk wilden ze nu wel mijn dna opnieuw afnemen.'

Alles bij de bron; AD

Een 25-jarige man uit Utrecht is in 2008 door een blunder van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ten onrechte veroordeeld voor een aantal autokraken. De man werd op basis van een dna-match veroordeeld voor drie autokraken en kreeg drie dagen cel en een werkstraf van negentig uur.

Na de kraken in 2008 nam de politie in Leeuwarden bij twee verdachten dna af via wangslijmvliesmonsters. Vervolgens werden de bijbehorende stickers van de twee verdachten verwisseld. Pas jaren later - deze zomer in juli - werd de fout duidelijk toen het dna van de man in een ander onderzoek opnieuw werd afgenomen. Het NFI heeft intussen excuses en een schadevergoeding aangeboden aan de man.
 

Het NFI heeft na de ontdekking van de fout tweeduizend andere zaken uit dezelfde periode voor de zekerheid gecheckt. Daarbij zijn geen verwisselingen aangetroffen. Sinds 2009 brengt de politie identiteitsstickers aan op dna-monsters, waardoor een dergelijke blunder niet meer mogelijk is ????.

Alles bij de bron; NRC

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha