DNA

Het is steeds goedkoper, het is zo gepiept en het is steeds populairder: je hele genetische profiel laten uitlezen. Technologiebedrijven richten zich massaal op het uitlezen, opslaan en analyseren van genetische data. Ze leggen databanken aan met miljoenen DNA-profielen en hopen daaraan snel geld te verdienen. Maar wat doen Google, Amazon en consorten daarna met jouw gegevens?

Daar is te weinig politieke aandacht voor, zegt hoogleraar genetica Martina Cornel van het Amsterdamse VUmc, lid van de Gezondheidsraad, tegen NRC Q. “Ik heb niet de indruk dat veel politici de urgentie inzien hiervan.”

Zij denken op basis van genetische eigenschappen medicijnen op maat te kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld cosmetica. Ook willen ze genetische data combineren met andere digitale persoonsgegevens van smartphones en wearables.

Cornel waarschuwt ervoor dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen in verkeerde handen komt: “Bijvoorbeeld van verzekeraars.” Genetische gegevens kunnen bovendien gevoelige informatie prijsgeven over familieleden die zelf helemaal niet in de databanken staan.

Er bestaat wel wetgeving om misbruik van gegevens te voorkomen.

“Maar die regelgeving is grotendeels nationaal, terwijl de activiteiten van de grote bedrijven grensoverstijgend zijn. Bovendien voldoen ze niet aan een situatie waarin mensen en bedrijven de technologie massaal gebruiken. Ook wordt veel informatie in de cloud opgeslagen, op servers die vaak in andere landen staan. Controle is bijzonder lastig.”

De Gezondheidsraad bracht in februari al een advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid over genetica, waarin ook deze zorgen werden uitgesproken. Maar uit dat advies is vooralsnog geen concreet beleid voortgekomen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie. Cornel adviseert het Europees Parlement al langer voor regels op Europees niveau, die er ook nog niet zijn.

Alles bij de bron; NRCQ [pdfNRC abo-scan]

Update;

Er is nauwelijks controle op de databases waar DNA-data van miljoenen mensen is opgeslagen.

Dat zeggen verschillende wetenschappers in de NRC van afgelopen weekend. Google, Amazon, Illumina en het Beijing Genomic Institute hebben allen reusachtige databases waarin de DNA-data van miljoenen mensen in bewaard wordt.

Deze data komen daar doordat veel mensen zichzelf laten testen op genetische afwijkingen en ziektes. Door de ontwikkeling van deze systemen de afgelopen jaren, kan dat al voor zo’n 1000 euro. Bij Bright gaven we in 2012 deze test nog weg aan onze lezers.

Hoogleraren genetica Martina Cornel van het VUmc en Cisca Wijmenga van het UMCG vinden dat er te weinig aandacht is in de politiek voor de controle of deze gegevens niet misbruikt worden.

Daar komt bij dat met het opgeslagen DNA niet alleen informatie beschikbaar is over de geteste persoon, maar ook over zijn familieleden.

Alles bij de bron; Bright

Volgens de Onderzoekscommissie die onderzoek deed naar Bart van U, de persoon die verdacht wordt van de moorden op oud-minister Borst en zijn zus, blijkt dat het afnemen van DNA bij veroordeelden niet naar behoren verloopt. Het afstaan van DNA na een veroordeling is verplicht, maar bij twintig tot dertig procent van de veroordeelden die DNA zouden moeten afstaan, gebeurt dat niet. Zo werd ook bij Van U., die in 2012 wegens verboden wapenbezit werd veroordeeld, geen DNA afgenomen terwijl dat op grond van de huidige wet- en regelgeving wel had gemoeten. Uiteindelijk werd zijn DNA toch afgenomen nadat hij voor de moord op zijn zus was aangehouden.

De Commissie stelt dat de huidige wet- en regelgeving ingewikkeld is. Er wordt daarom geadviseerd om het DNA bij alle personen af te nemen die in verzekering worden gesteld. Het gaat dan om "DNA-waardige zaken" waarvan de aanmaak van een DNA-profiel en de opslag van dat profiel in de DNA-database van het NFI pas plaatsvinden na de veroordeling.

"Zo’n werkwijze kent alle waarborgen dat de afname niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en past binnen de ruimte die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geeft. Hoe dan ook, dit betekent dat de huidige wetgeving moet worden aangepast", aldus de Commissie. In het persbericht (pdf) wordt over "DNA-waardige zaken" gesproken. In het adviesrapport (pdf) wordt gesteld dat DNA-materiaal moet worden afgenomen van iedereen die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis kan worden gevorderd.

De politie laat in een verklaring weten dat het de aanbevelingen over het standaard afnemen van DNA onderschrijft. "De minister kondigt aan dat hij onderzoek laat instellen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een dergelijk systeem. De politie onderschrijft de noodzaak van dit onderzoek. Dergelijke regelgeving zal de opsporing verbeteren", zo stelt de korpsleiding.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie stelt in een reactie dat hij zelf het Openbaar Ministerie en de politie de opdracht heeft gegeven om op korte termijn DNA-materiaal te laten afnemen van veroordeelden die nog geen gehoor hebben gegeven aan de oproep daartoe. Daarnaast geeft het rapport volgens de minister pijnlijk duidelijk het falen aan van mensen en systemen. "Daarom gaan het Openbaar Ministerie en de politie per direct aan de slag met de aanbevelingen en de voorgenomen verbeteringen. Die inspanning zal het kabinet ten volle ondersteunen."

Alles bij de bron; Security

Apple zou met wetenschappers werken aan een app die de mogelijkheid aan iPhone-bezitters geeft om hun DNA te delen met bijvoorbeeld artsen of wetenschappers. Dat meldt het MIT. De apps zouden zijn gebaseerd op ResearchKit, het platform dat Apple eerder dit jaar beschikbaar stelde en inmiddels vijf apps kent die omgaan met medische data.

Er zouden inmiddels twee onderzoeken naar het vergaren van DNA lopen, en MIT wijst erop dat Apple daarin niet zelf de gegevens zal gebruiken of opslaan. De data zou direct naar de ontvanger (arts, onderzoeker) gaan, die het zal opslaan in de cloud. Wel is het mogelijk voor de gebruiker om de gegevens op zijn telefoon te bewaren en die te laten zien aan, nou ja, iedereen eigenlijk.

Voordat een iPhone-gebruiker de DNA-app mag gebruiken, moet hij eerst een spuugbakje opsturen naar een door Apple goedgekeurd onderzoekscentrum, zo schrijft MIT. Daar worden de genen getest op zo'n 100 aandoeningen, 

Alles bij de bron; WebWereld

Een online petitie tegen de invoering van de prenatale NIPT-screening op onder meer het syndroom van Down is inmiddels ruim 12.000 keer getekend. De petitie onder de naam #andersnietminder is een initiatief van het Platform Zorg voor Leven en enkele gehandicaptenorganisaties.

De initiatiefnemers zijn bang dat ministers Schippers binnenkort zal besluiten om de prenatale NIP-test standaard aan alle vrouwen aan te bieden. Sinds een jaar wordt de DNA-test in Nederland aangeboden, maar alleen als uit een eerdere test (de combinatietest) blijkt dat vrouwen een verhoogde kans op een kind met een chromosoomafwijking hebben. 

Esmé Wiegman, woordvoerder namens het Platform en directeur van de NPV: "De 20-weken echo die ook standaard aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden en vergoed, is helemaal ingeburgerd. Ik denk niet dat je dat ook voor een NIP-test moet willen. Dan verandert keuzevrijheid in verantwoordingplicht. Als je een keuze móet maken, dan heb je dat ook te verantwoorden."

Wiegman zegt hoop te putten uit een recent advies van de Gezondheidsraad over de hielprik bij baby's. De Raad adviseerde deze maand dat er op meer aandoeningen gescreend moet worden, maar maakte een duidelijke keuze door 'in principe af te zien van screening op niet-behandelbare aandoeningen, tenzij het belang van de pasgeborene daarmee duidelijk gediend is.' Aan de huidige screening doet ongeveer dertig procent van de ouders mee. Is een vrouw ouder dan 36, dan is dat zo'n vijftig procent. Van de 265 keer dat zo'n screening in 2013 de diagnose down opleverde, zorgde dat in 197 keer voor afbreking van de zwangerschap. Dat is ongeveer 75 procent.

Alles bij de bron; Trouw en eerder op PrivacyNieuws

Het moment waarop alle zwangeren in Nederland meteen met een DNA-test kunnen zien of hun kind het syndroom van Down heeft, is een stuk dichterbij gekomen. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt de prenatale NIP-test (NIPT) zeer betrouwbaar voor alle vrouwen die in verwachting zijn. Dat resultaat komt precies op het moment dat de Gezondheidsraad onderzoekt of de test voor alle zwangere vrouwen ingevoerd kan worden.

Alles bij de bron; Trouw

PB; begin van de DNA database van het volledige Nederlandse volk ???

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft een illegale DNA-database beheerd, zo heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) laten weten. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) staat het uitvoeren van biologisch forensisch onderzoek door de AIVD toe, alsmede het matchen van DNA-profielen in een externe database...

...Er zijn echter geen regels opgenomen voor het bewaren van celmateriaal en DNA-profielen. Zodra de AIVD de identiteit van een persoon heeft vastgesteld, moet het DNA-profiel en het eventuele celmateriaal worden vernietigd. Het is de AIVD dan ook niet toegestaan een eigen DNA-database in te richten. De CTIVD heeft tijdens onderzoek dat het uitvoerde ontdekt dat de AIVD, op beperkte schaal, over een eigen DNA-database beschikte. Hoeveel profielen zich in deze database bevonden is niet bekendgemaakt.

"Gelet op de inbreuk op de privacy die het gebruik van forensisch biologische onderzoeksmethoden met zich mee brengt, acht ik het van groot belang om ten aanzien van de punten waarop de dienst naar het onderdeel van de Commissie tekort schiet, maatregelen te treffen", zo laat minister Plasterk bij de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer weten. Inmiddels heeft Plasterk de opdracht gegeven om alle DNA-gerelateerde gegevens met betrekking tot de onrechtmatige operaties te vernietigen. 

Alles bij de bron; Security

Ongeveer een kwart van de rechercheurs wil geen DNA afstaan voor een database van het Nederlands Forensisch Instituut. De databank van het NFI is bedoeld om sporen van politiemensen op een plaats delict uit te sluiten als mogelijk daderspoor. Agenten zijn niet verplicht om hun DNA af te staan. Maar de Nationale Politie zegt het wel te stimuleren. De vraag is of het verplicht zou moeten worden gesteld. Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP, vindt van niet.

Het is voor ons een heel verregaande maatregelen om DNA van werknemers te vragen. We vinden dat er grenzen zijn. Lichamelijke integriteit is een grondrecht. We vinden dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan." 

In mei 2012 zat er van 589 medewerkers van de forensische opsporing DNA in de databank. Het gaat daarbij niet alleen om rechercheurs, maar ook om schoonmaak- en onderhoudspersoneel dat werkzaam is in ruimtes waar wordt gewerkt met sporenmateriaal en DNA. Destijds bleek ook al dat de 'eliminatiedatabank' er niet voor niets is. Er werden 55 matches gevonden met DNA-profielen van veronderstelde dadersporen uit zaken uit het verleden. Ook in nieuwe zaken komen af en toe 'besmettingen' door forensische onderzoekers aan het licht, met behulp van de databank.

Alles bij de bron; BNR

Update; 200.000 DNA-profielen 113 ‘hits’ per week

In de algemene DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut staan nu meer dan 200.000 DNA-profielen. Tien jaar geleden stonden er minder dan 6.500 mensen in.

Het aantal ‘matches’ is in tien jaar tijd ook gegroeid. In 2004 was 4.600 keer een DNA-spoor gevonden dat gekoppeld kon worden aan iemand in de databank. Dat is tot vorig jaar vertienvoudigd naar ruim 46.000. Gemiddeld worden elke week 113 matches gevonden. DNA-afname is verplicht bij verdachten of veroordeelden van delicten waar vier jaar of meer gevangenisstraf voor staat. DNA wordt afgenomen in de vorm van wangslijm, bloed of haren.

Alles bij de bron; pdfNRC [AboVersie]

1 Wat ging mis in de zaak-Els Borst? Knipsel kopie

2 Hoe vaak komt DNA níét in de databank terecht?

3 Moet een verdachte verplicht DNA afstaan?

4 Hoe vaak leidt DNA tot een spoor in een zaak?

5 Zijn zo grote zaken opgelost?

6 Hoe zorgt het NFI dat DNA-sporen niet worden verwisseld?

 

Alles bij de bron; pdfNRC betaald 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha