DNA

De vorig jaar ingevoerde NIPT-test is nu nog vooral voor downsyndroom. Maar je kunt er nog honderden andere ziektes mee voorspellen bij de toekomstige baby. Niet alleen ziekten waarmee hun kind geboren wordt, zoals downsyndroom, maar ook kwalen die het in zijn verdere leven bedreigen, zoals erfelijke borstkanker of dementie. Het besluit om een kind ter wereld te laten komen, of niet, wordt daardoor veel ingewikkelder...

...Over het prenataal screenen van foetussen woeden altijd al ethische en politieke discussies. Als ouders over honderden mogelijke ziekten moeten gaan nadenken, zullen die discussies heftiger worden...

Wybo Dondorp en zijn collega Guido de Wert, verbonden aan de Universiteit Maastricht, zijn de eerste twee auteurs van een richtlijn die omschrijft hoe je prenatale tests moet vernieuwen, rekening houdend met ouders, artsen, wetenschap, ethiek en olitiek. Het is een richtlijn van de Europese en Amerikaanse beroepsorganisaties van genetici (European Journal of Human Genetics, 18 maart online). Uniek, dat Amerikanen en Europeanen het eens zijn geworden over de principes van zo’n uitgebreide prenatale test

....„Maar nu, met meer testmogelijkheden en gezien de nadruk op reproductieve autonomie, ligt het in de rede om breder te kijken dan alleen naar downsyndroom. Er zijn wel meer ernstige ziekten. Daar moeten we het over hebben. Hoe bepaal op welke ziekten je prenataal screent? Welke kies je? Hoe richt je dat in? Begrijpen toekomstige ouders het? Is er echt een autonome, weloverwogen keus?” De NIPT in de moderne variant, die is gebaseerd op de volledige DNA-volgorde van moeder en kind, biedt in de toekomst de mogelijkheid om op veel meer ziekten te testen. De richtlijn waar Dondorp en De Wert aan meeschreven wil het aantal ziekten waarop wordt gescreend uitbreiden, echter niet ongelimiteerd.

Alles bij de bron; pdfNRC [digiabo]

Een man die in Amerika vastzat voor het verkrachten en vermoorden van een 15-jarig meisje, is na 34 jaar vrij. Uit DNA-onderzoek blijkt dat et sperma dat op het meisje is gevonden niet van de 63-jarige is. Sinds zijn veroordeling in 1982 zat Fogle in een gevangenis in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Hij heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. 

Volgens aanklagers kan uit de DNA-test niet worden geconcludeerd dat Fogle helemaal onschuldig is. Ze willen hem mogelijk nog vervolgen voor betrokkenheid bij de zaak. 

Alles bij de bron; NOS

Nederland en Portugal hebben voor het eerst DNA-profielen uit hun DNA-databank voor strafzaken onderling vergeleken. Dat leverde één match op tussen een Portugees spoor en een Nederlands spoor en zeven matches tussen profielen in de Nederlandse DNA-databank met profielen van personen in de Portugese databank.

Portugal is het 21e land waarmee Nederland DNA-profielen vergelijkt. Ruim 8000 DNA-profielen uit de Portugese databank zijn daarbij vergeleken met DNA-profielen uit de Nederlandse DNA-databank. In laatst genoemde staan 40.000 sporen uit onopgeloste zaken en meer dan 213.000 DNA-profielen van personen.

Nederland vergelijkt de inhoud van haar DNA-databank in het kader van het Verdrag van Prüm met een groot aantal Europese landen. Naast Portugal vinden dagelijks vergelijkingen van nieuwe DNA-profielen plaats uit de DNA-databanken in Oostenrijk, Duitsland, Slovenië, Luxemburg, Finland, Spanje. Frankrijk, Bulgarije, Slowakije, Roemenië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Cyprus, Estland, Zweden, Tsjechië, Malta en België.

Alles bij de bron; RB&W

 

Binnenkort kun je in Koeweit worden aangehouden door een agent met een wattenstaafje. Iedereen moet wangslijm afstaan; het land gaat DNA-materiaal afnemen van alle inwoners. De wet, in een oogwenk door het parlement aangenomen, volgt op de recente zelfmoordaanslag op een moskee in Koeweit-Stad waarbij 26 mensen omkwamen.

 

De draconische maatregel tekent de schok die de aanslag in Koeweit teweegbracht, en is een wereldwijd unicum. Ook in andere landen wordt DNA-materiaal opgeslagen, maar alleen van mensen met een crimineel verleden. Privacywetgeving en ethische bezwaren staan het aanleggen van een alomvattende DNA-databank doorgaans in de weg. Koeweit ziet het probleem niet, omdat de databank slechts toegankelijk wordt met toestemming van de rechter.

Expats – zo’n 2,5 miljoen van de 3,5 miljoen inwoners – fronsen hun wenkbrauwen, maar niet meer dan dat. Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen, moesten zij toch al vingerafdrukken afgeven, zich op aids laten testen, een röntgenfoto van hun longen laten maken en een verklaring omtrent gedrag overleggen. Dit kan er ook nog wel bij.

Onduidelijk is of ook tijdelijke bezoekers DNA moeten afstaan. In een interview met de nieuwszender Al-Jazeera moest de verantwoordelijke minister het antwoord daarop schuldig blijven. Terwijl de vraag relevant is, omdat de aanslagpleger en een aantal van zijn handlangers nu juist geen inwoners van Koeweit waren, maar Saoediërs die naar verluidt op de ochtend van de aanslag op eenvoudige wijze het land binnenkwamen via de grensovergang met Saoedi-Arabië.

Ook als zij aan de grens wangslijm hadden moeten afstaan, is het de vraag hoe dat een aanslag had kunnen voorkomen. „Het slaat allemaal nergens op”, zegt een hooggeplaatste Koeweiti die anoniem wil blijven. „Onze veiligheidsdiensten kunnen niks. Ze concentreren zich op de verkeerde mensen, met de verkeerde maatregelen.” Hij maakt een wegwerpgebaar en adviseert vooral weg te blijven van drukbezochte plaatsen.

Alles bij de bron; NRC [abo]

Ruim acht maanden na de vondst van de baby in de container heeft de politie nog altijd geen idee wie de ouders van het meisje zijn. Een nieuwe kans biedt dna-verwantschapsonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op het pasgeboren meisje is namelijk dna van de moeder gevonden. 'Dat profiel zit helaas niet in onze systemen. Maar misschien komen familieleden van de moeder wel in de dna-databank van het NFI voor. 

Het gebeurt niet vaak dat justitie een dna-verwantschapsonderzoek inzet, bij opsporingsonderzoeken is het nog maar sinds enkele jaren toegestaan.

Los van dna-onderzoek is recent isotopenonderzoek gedaan, waarbij onder meer de haren van het meisje zijn onderzocht. Dat wees uit dat de moeder tijdens haar zwangerschap waarschijnlijk in Nederland leefde. 'We weten vrijwel zeker dat het geen buitenlandse vrouw was die slechts kort in Nederland op bezoek was.'

Peter van den Wijngaard, onderzoeksleider van de Amsterdamse politie, benadrukt dat de baby niet te vondeling is gelegd. 'Ze is letterlijk in een container gedumpt; twee meter naar beneden gevallen. Als er geen afval in de container had gezeten, had het heel anders kunnen aflopen. Het was nooit de bedoeling dat ze gevonden zou worden. Dit is poging tot doodslag of moord.'

'Hier gaat een groot drama achter schuil. Iemand moet hulp krijgen. Met de baby gaat het nu heel goed. Ze groeit veilig op in een pleeggezin.'

Alles bij de bron; Parool

Het is steeds goedkoper, het is zo gepiept en het is steeds populairder: je hele genetische profiel laten uitlezen. Technologiebedrijven richten zich massaal op het uitlezen, opslaan en analyseren van genetische data. Ze leggen databanken aan met miljoenen DNA-profielen en hopen daaraan snel geld te verdienen. Maar wat doen Google, Amazon en consorten daarna met jouw gegevens?

Daar is te weinig politieke aandacht voor, zegt hoogleraar genetica Martina Cornel van het Amsterdamse VUmc, lid van de Gezondheidsraad, tegen NRC Q. “Ik heb niet de indruk dat veel politici de urgentie inzien hiervan.”

Zij denken op basis van genetische eigenschappen medicijnen op maat te kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld cosmetica. Ook willen ze genetische data combineren met andere digitale persoonsgegevens van smartphones en wearables.

Cornel waarschuwt ervoor dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen in verkeerde handen komt: “Bijvoorbeeld van verzekeraars.” Genetische gegevens kunnen bovendien gevoelige informatie prijsgeven over familieleden die zelf helemaal niet in de databanken staan.

Er bestaat wel wetgeving om misbruik van gegevens te voorkomen.

“Maar die regelgeving is grotendeels nationaal, terwijl de activiteiten van de grote bedrijven grensoverstijgend zijn. Bovendien voldoen ze niet aan een situatie waarin mensen en bedrijven de technologie massaal gebruiken. Ook wordt veel informatie in de cloud opgeslagen, op servers die vaak in andere landen staan. Controle is bijzonder lastig.”

De Gezondheidsraad bracht in februari al een advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid over genetica, waarin ook deze zorgen werden uitgesproken. Maar uit dat advies is vooralsnog geen concreet beleid voortgekomen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie. Cornel adviseert het Europees Parlement al langer voor regels op Europees niveau, die er ook nog niet zijn.

Alles bij de bron; NRCQ [pdfNRC abo-scan]

Update;

Er is nauwelijks controle op de databases waar DNA-data van miljoenen mensen is opgeslagen.

Dat zeggen verschillende wetenschappers in de NRC van afgelopen weekend. Google, Amazon, Illumina en het Beijing Genomic Institute hebben allen reusachtige databases waarin de DNA-data van miljoenen mensen in bewaard wordt.

Deze data komen daar doordat veel mensen zichzelf laten testen op genetische afwijkingen en ziektes. Door de ontwikkeling van deze systemen de afgelopen jaren, kan dat al voor zo’n 1000 euro. Bij Bright gaven we in 2012 deze test nog weg aan onze lezers.

Hoogleraren genetica Martina Cornel van het VUmc en Cisca Wijmenga van het UMCG vinden dat er te weinig aandacht is in de politiek voor de controle of deze gegevens niet misbruikt worden.

Daar komt bij dat met het opgeslagen DNA niet alleen informatie beschikbaar is over de geteste persoon, maar ook over zijn familieleden.

Alles bij de bron; Bright

Volgens de Onderzoekscommissie die onderzoek deed naar Bart van U, de persoon die verdacht wordt van de moorden op oud-minister Borst en zijn zus, blijkt dat het afnemen van DNA bij veroordeelden niet naar behoren verloopt. Het afstaan van DNA na een veroordeling is verplicht, maar bij twintig tot dertig procent van de veroordeelden die DNA zouden moeten afstaan, gebeurt dat niet. Zo werd ook bij Van U., die in 2012 wegens verboden wapenbezit werd veroordeeld, geen DNA afgenomen terwijl dat op grond van de huidige wet- en regelgeving wel had gemoeten. Uiteindelijk werd zijn DNA toch afgenomen nadat hij voor de moord op zijn zus was aangehouden.

De Commissie stelt dat de huidige wet- en regelgeving ingewikkeld is. Er wordt daarom geadviseerd om het DNA bij alle personen af te nemen die in verzekering worden gesteld. Het gaat dan om "DNA-waardige zaken" waarvan de aanmaak van een DNA-profiel en de opslag van dat profiel in de DNA-database van het NFI pas plaatsvinden na de veroordeling.

"Zo’n werkwijze kent alle waarborgen dat de afname niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en past binnen de ruimte die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geeft. Hoe dan ook, dit betekent dat de huidige wetgeving moet worden aangepast", aldus de Commissie. In het persbericht (pdf) wordt over "DNA-waardige zaken" gesproken. In het adviesrapport (pdf) wordt gesteld dat DNA-materiaal moet worden afgenomen van iedereen die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis kan worden gevorderd.

De politie laat in een verklaring weten dat het de aanbevelingen over het standaard afnemen van DNA onderschrijft. "De minister kondigt aan dat hij onderzoek laat instellen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een dergelijk systeem. De politie onderschrijft de noodzaak van dit onderzoek. Dergelijke regelgeving zal de opsporing verbeteren", zo stelt de korpsleiding.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie stelt in een reactie dat hij zelf het Openbaar Ministerie en de politie de opdracht heeft gegeven om op korte termijn DNA-materiaal te laten afnemen van veroordeelden die nog geen gehoor hebben gegeven aan de oproep daartoe. Daarnaast geeft het rapport volgens de minister pijnlijk duidelijk het falen aan van mensen en systemen. "Daarom gaan het Openbaar Ministerie en de politie per direct aan de slag met de aanbevelingen en de voorgenomen verbeteringen. Die inspanning zal het kabinet ten volle ondersteunen."

Alles bij de bron; Security

Apple zou met wetenschappers werken aan een app die de mogelijkheid aan iPhone-bezitters geeft om hun DNA te delen met bijvoorbeeld artsen of wetenschappers. Dat meldt het MIT. De apps zouden zijn gebaseerd op ResearchKit, het platform dat Apple eerder dit jaar beschikbaar stelde en inmiddels vijf apps kent die omgaan met medische data.

Er zouden inmiddels twee onderzoeken naar het vergaren van DNA lopen, en MIT wijst erop dat Apple daarin niet zelf de gegevens zal gebruiken of opslaan. De data zou direct naar de ontvanger (arts, onderzoeker) gaan, die het zal opslaan in de cloud. Wel is het mogelijk voor de gebruiker om de gegevens op zijn telefoon te bewaren en die te laten zien aan, nou ja, iedereen eigenlijk.

Voordat een iPhone-gebruiker de DNA-app mag gebruiken, moet hij eerst een spuugbakje opsturen naar een door Apple goedgekeurd onderzoekscentrum, zo schrijft MIT. Daar worden de genen getest op zo'n 100 aandoeningen, 

Alles bij de bron; WebWereld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha