Bodyscanners zouden alleen in EU luchthavens moeten worden toegestaan als de gezondheid, waardigheid en privacy van passagiers worden beschermd. 

De Europarlementsleden zijn het ermee eens dat bodyscanners een toegevoegde waarde voor de beveiliging van de luchtvaart hebben, maar "verzoeken de lidstaten de technologie in te zetten die het minst schadelijk is voor de gezondheid en oplossingen biedt voor de bezorgdheid die bij het publiek leeft met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer". Scanners waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling vormen een gezondheidsrisico en moeten in de EU worden verboden, zeggen ze.

Passagiers moeten daarnaast het recht hebben om een bodyscan te weigeren en in plaats daarvan andere screeningmethoden toe te staan die hetzelfde niveau van doeltreffendheid en volledige eerbiediging van hun rechten en hun waardigheid garanderen. Die weigering mag ook niet leiden tot verdenking van de passagier. De selectie dient willekeurig te gebeuren, zonder gebruik van discriminerende criteria.

Ter bescherming van de waardigheid, privacy en intimiteit mogen alleen stick figures worden gebruikt en er mogen geen lichaamsbeelden worden geproduceerd, benadrukken de leden. Nadat een persoon door de veiligheidscontrole is gegaan, moeten de beelden worden vernietigd; ze mogen niet worden opgeslagen. De technologie mag niet in staat zijn gegevens te bewaren of op te slaan.

Lees alles bij de bron; europarlement


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha