We kunnen steeds meer meten met apps en polsbandjes en dergelijke, maar is dat betrouwbaar? Van talloze apps op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, stress of digitale huishoudboekjes bestaat geen duidelijkheid over de basis van de adviezen. Ook is niet duidelijk wat er met de verzamelde data gebeurt en wat de achterliggende verdienmodellen zijn.

De apps kunnen een waardevolle aanvulling zijn op bijvoorbeeld coachingswerk van mensen. De apps zijn ze 24 uur per dag beschikbaar en maken ze het bijhouden van gegevens makkelijker. Omgekeerd hebben menselijke coaches vaak beroepscodes waaraan ze moeten voldoen, waarin deskundigheid, respect voor privacy en integriteit centraal staan. Deze codes gelden niet voor de adviezen van apps. Evenmin zijn de gebruikelijke regels omtrent privacy binnen de gezondheidszorg van toepassing.

Het Rathenau Instituut pleit voor kwaliteitscriteria, meer transparantie en onderzoek naar de verdienmodellen. Het onderzoeksrapport is tot stand gekomen onder redactie van het Rathenau Instituut met bijdrage van experts op de onderzochte gebieden: gezondheid, duurzaamheid, financiën, sociaal gedrag en stress.

Alles bij de bron; Rathenau [Thnx-2-Dick]

Leestip dit artikel over de privacy mbt dit soort apps


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha