Body Scanners

De Australische overheid gaat het gebruik van een bodyscanner voor luchtvaartpassagiers verplichten. Alleen reizigers met ernstige medische klachten hoeven niet door de scanner heen. Volgens Tim Vines, directeur van Civil Liberties Australia, worden reizigers door de scanner aan een onnodige, digitale "strip" blootgesteld.

"Wat we zien is dat er een gigantische hoeveelheid geld en aandacht aan dit 'security theater' wordt uitgegeven. Het is een kostbare productie om te laten zien dat er wat gedaan wordt, ongeacht of dit effectief is of niet. Er is echter geen garantie dat deze apparaten ons beschermen, en wat we opgeven in termen van burgerrechten en privacy is een echt verlies."

Alles bij de bron; security 

De New Yorkse politie wil mobiele bodyscanners gaan inzetten waarmee het van alle burgers ongevraagd een scan kan maken. Volgens politie-commissaris Raymond Kelly moet het apparaat illegaal wapenbezit terugdringen. De bodyscanner kan de straling of lichaamswarmte meten. De straling gaat niet door metaal heen, waardoor agenten verborgen wapens kunnen zien.

Bij burgerrechtenbewegingen is er angst dat de New Yorkse politie de nieuwe mogelijkheden zal misbruiken. "Dit nieuwe beleid is een nachtmerrie voor burgerrechten en vrijheid en een schending van privacyrechten", aldus Norman Siegel, voormalig directeur van de New York Civil Liberties Union. Met de nieuwe technologie is het nog maar de vraag of de politie niet iedereen gaat aanhouden die iets van metaal bij zich draagt, merkt Siegel op.  

Alles bij de bron; security 

 

Terwijl de X-ray bodyscanners op luchthavens zorgen baren over een mogelijke verhoging van gevallen van kanker , heeft een veiliger type scanner een ander probleem: de hoge mate van valse alarmen. Deze scanner, bekend als de millimeter-wave machine, maakt gebruik van low-level elektromagnetische golven die, in tegenstelling tot rontgen-stralen, niet in verband gebracht worden met kanker.

Frankrijk en Duitsland, hebben besloten de millimeter-wave scanners als gevolg van valse alarmen veroorzaakt door plooien in kleding, buttons en zelfs zweet af te zien. In Duitsland, bedroeg het aantal vals-positives 54 procent en Jan Korte, een Duits parlementslid die zich richt op de binnenlandse veiligheid, noemde het 'een gebrekkig product. "

Voor de millimeter-wave-machines, een complicerende factor is het nieuwe privacy software die in veel landen geïnstalleerd na een publieke verontwaardiging op grafische beelden van de scanners. Ook vormen zij een belemmering voor het verlagen van de vals-alarm rate, zeggen de onderzoekers. De machines mogen geen afbeeldingen opslaan of gegevens, die zouden bruikbaar zijn om de software te leren hoe echte bedreigingen te onderscheiden zijn van valse. 

Het probleem van de valse alarmen komt neer op de fundamentele natuurkunde. Millimeter golven dringen kleding en gereflecteerd objecten. Maar vanwege hun frequentie, weerkaatsen millimeter golven ook op het water, de oorzaak vd zweetfouten die de scanner aanziet voor een potentieel gevaarlijke object, X-stralen, die werken op een hogere frequentie, onderscheiden het water gemakkelijker. 

 Daarnaast, dringen millimeter waves anders door kleding materiaal en lagen kleding, wat leidde tot een vals alarm. 

Alles bij de bron; AlaskaDispatch & hier de googliaanse vertaling 


 Een arts uit Huddersfield is geschokt door de beslissing van de regering om de body-scanners op luchthavens te verplichten ondanks dat de EU nu juist de machines gaat checken op gezondheidsrisico's. 

 De oogarts weigerde een body-scan te ondergaan op Manchester Airport en werd daaromniet toegelaten op zijn vlucht. De arts is van mening dat de machines een gevaarlijke hoeveelheid straling afgeven en ook onethisch zijn omdat ze een beeld creëren van het naakte lichaam van de gescande persoon. 

 Ondanks dat de EU-lidstaten geen machines  meer zullen installeren de komende jaren totdat een volledige wetenschappelijke risico-evaluatie is uitgevoerd heeft de Britse regering besloten om de scans in de tussentijd verplicht te maken. 

 "De Britse regering lijkt zich minder over zijn burgers te bekommeren dan de VS, als iemand daar of elders een scan weigert is dat geen probleem. Waarom in het VK dan wel ? En gaat de regering ons over twintig jaar schadeloos stellen als blijkt dat we door de body-scanners misvormde kinderen op de wereld zetten ? Volgens mij is het allemaal een kwestie van geld, een machine is goedkoper dan een beveiliger van vlees & bloed en het gezondheids risico moet daarvoor wijken.

Alles bij de (engelstalige) bron; theexaminer

Vliegtuig passagiers van & naar het VK kunnen een body scan in de toekomst niet weigeren aldus de minister van transport. In plaats van fouilleren zullen alle passagiers door de body-scanners moeten die in de nabije toekomst op alle luchthavens van het VK zullen verschijnen. 

De minister voegde toe dat het VK de nieuwe regels in zal voeren afhankelijk van de snelheid waarmee de nieuwe technologie zich gaat ontwikkelen. Gelijkertijd gaf ze aan dat er op dat moment geen alternatieven zullen zijn vanwege de veiligheid, privacy en operationele voordelen die de body-scan volgens haar biedt. 

Alles bij deze (engelstalige) bronnen; reuters,  daily mailmirror

Europese luchthavens die zogeheten 'bodyscanners' willen gebruiken moeten vanaf midden december voldoen aan nieuwe EU-regels. Vooral het Europees Parlement had aangedrongen op eensluidende normen in alle lidstaten.

De beelden van de scanners mogen niet worden opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel mag ze bekijken, en alleen in een aparte ruimte zodat de screener de passagier niet ziet. De passagier moet voor hem onherkenbaar zijn. De reiziger moet tevoren worden ingelicht dat een controle met bodyscanners plaatsvindt, en hij heeft het recht om een ander soort veiligheidscontrole te vragen. 

Bodyscanners worden in de EU momenteel gebruikt op Schiphol en op enkele vliegvelden in Groot-Brittannië, en uitgetest in enkele andere landen. De nieuwe regels beogen de privacy en de gezondheid van de passagiers te verzekeren. Overigens mogen alleen scanners gebruikt worden die geen gebruik maken van röntgenstraling. 

Alles bij de bron; ad 

 

De stralingsexperts die de Food and Drug Administration (FDA) 1998 om advies vroeg voordat de scanners in gebruik werden genomen, hadden destijds al hun bedenkingen tegen het apparraat. De scanner, zo vonden ze, is in strijd met het mensen laten blootstaan aan straling zonder medisch doel. Niettemin gaan in de VS miljoenen luchtvaartreizigers door de bodyscanner die ondanks de lage straling toch een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid vormt.  Uit onderzoek is gebleken dat per jaar 6 tot 100 passagiers kanker kunnen krijgen van de scanners.

Het besluit om de bodyscanners in te zetten werd niet genomen door de FDA, die medicijnen en medische apparatuur reguleert, maar door de TSA (Transport Security Administration) wiens voornaamste taak het is terreuraanslagen te voorkomen. Die sloeg die bedenkingen van Amerikaanse en van Europese autoriteiten over de bodyscanner in de wind. Bovendien liet de TSA zich inpakken door de fabrikant van de bodyscanner, Rapiscan Systems, die na de negatieve berichten over stralingsrisico's een intense en verfijnde lobbycampagne begon, die uiteindelijk leidde tot grote contracten.

Alles bij de bron; welingelichtekringen 

Iedere luchtreiziger geldt op Schiphol als potentiële terrorist, een verdenking die alleen wordt uitgesloten door iedereen hetzelfde veiligheidsballet te laten uitvoeren: riem af, schoenen uit, laptop en vloeistoffen uit de tas. Bodyscanner instappen, linksom draaien, armen omhoog, blijven staan. Een decennium na 9/11 hebben de 2,5 miljard luchtreizigers nog altijd te maken met de directe gevolgen van de aanslagen. 

Er moet een eind komen aan die wachtrijen, vinden de mondiale luchtvaartsector en de machtige Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA), de organisatie die wereldwijd de (soms rigide) veiligheidsmaatregelen op vliegvelden bepaalt. "Als we het vliegverkeer willen blijven beveiligen, zijn er betere oplossingen dan de huidige one-size-fits-all-controles", zegt John Pistole, de hoogste man van TSA.

Die gedachte wordt gesteund door luchtvaartbrancheorganisatie IATA, die de huidige staat van vliegveldbeveiliging bestempelde als een absolute rotzooi en de behandeling van passagiers als onaanvaardbaar. 

Alles bij de bron; destentor 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha