Body Scanners

Eye-trackers die de oogbewegingen van mensen volgen, zodat kan worden vastgesteld waar ze naar kijken, zullen straks overal in de samenleving aanwezig zijn, wat vergaande gevolgen voor de privacy kan hebben. Dat stelt hoogleraar Halszka Jarodzka, die volgende week bij de Open Universiteit in Heerlen haar oratie over de mogelijkheden en risico’s van oogbewegingsregistratie uitspreekt.

Een aantal jaren geleden ontstond er grote ophef toen bleek dat reclameborden op NS-stations van camera's waren voorzien om het 'gedrag' van passanten te meten. Later bleken dergelijke reclameborden ook in een Zwols winkelcentrum te staan. 

De hoogleraar verwacht dat het niet lang meer zal duren of eye-trackers zullen in alledaagse apparaten als laptops en telefoons zijn ingebouwd en in reclameborden aanwezig zijn. Ook ziet ze mogelijkheden om de technologie in het onderwijs toe te passen. Het is dan ook de vraag of oogbewegingen persoonsgegevens zijn en of ze onder de AVG vallen.

Jarodzka voorziet dat het niet lang zal duren voordat via big data en algoritmes de geanonimiseerde oogbewegingen terug te voeren zijn tot een persoon. Ze stelt dan ook de vraag of oogbewegingen niet gezien moeten worden als biometrische data. Daarnaast moet er ook goed naar de privacygevolgen worden gekeken. Niet alleen is het mogelijk om vast te stellen dat een reclamebord is bekeken, maar ook of iemand naar een ander persoon kijkt.

Alles bij de bron; Security


 

Fabrikanten van slimme polsbandjes en horloges leggen niet goed hoe ze de privacy van gebruikers die gevoelige data over bijvoorbeeld slaapritme en hartslag delen waarborgen, concludeert het Financieele Dagblad (FD) donderdag op basis van eigen onderzoek.

De krant deed onderzoek naar het privacybeleid van onder meer Apple, Garmin, Xiaomi, Huawei en Polar. Het FD concludeert dat in veel voorwaarden vage of verwarrende omschrijvingen staan over hoe de gadgets data verzamelen of verwerken. 

Het is onduidelijk of de fabrikanten de Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden. De Nederlandse toezichthouder wilde tegenover het FD niet op het onderzoek reageren. Het is onduidelijk of de praktijken door een Europese waakhond onderzocht worden.

Alles bij de bron; NU


 

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft een waarschuwing gegeven voor de inzet van slimme camera's bij de bestrijding van corona, aangezien een aantal van dergelijke systemen niet aan de AVG voldoen. Ook is de toezichthouder kritisch over het gebruik van thermische camera's om de temperatuur van personen te meten.

De openbare ruimte is een plek waar veel individuele vrijheden worden uitgeoefend. "Het beschermen van anonimiteit in openbare ruimtes is een essentieel onderdeel voor het uitoefenen van deze vrijheden. Het filmen van personen in deze ruimtes introduceert risico's voor hun fundamentele rechten en vrijheden", aldus CNIL.

Wanneer camera's ongecontroleerd worden uitgerold kan er bij burgers een gevoel van surveillance ontstaan. Daarnaast kan het burgers gewend doen raken aan de aanwezigheid van inbreukmakende technologieën en zorgt het voor meer surveillance, wat het functioneren van de democratische samenleving kan ondermijnen. Burgers die weten dat ze worden gefilmd kunnen ook hun gedrag aanpassen...

...Wanneer deze apparaten geautomatiseerd persoonlijke data verwerken gebeurt dit meestal zonder toestemming van de betrokken personen. Om toch te kunnen worden gebruikt moet in dit geval de proportionaliteit van de maatregel worden aangetoond, alsmede aanvullende waarborgen genomen. CNIL doet dan ook een oproep om dergelijke camera's niet zomaar in openbare ruimtes te plaatsen. Onlangs bleek dat in de Franse badplaats Cannes camera's waren getest bij markten, bushaltes en in bussen die monitorden of mensen wel mondmaskers droegen en voldoende afstand van elkaar hielden.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!