De laatste jaren is er steeds vaker iets te doen over het gebruik van biometrische gegevens ter identificatie en voor toegangscontrole. Enerzijds, omdat het technisch steeds gemakkelijker wordt om biometrische gegevens te verwerken. Anderzijds, omdat de Europese AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 de collectieve verwerking van biometrische gegevens ter identificatie en voor toegangscontrole in beginsel verbiedt. De technisch meest gangbare biometrische identificatiemogelijkheden bestaan tegenwoordig uit vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning of gezichtsherkenning...... 

....Indien je jouw biometrische gegevens achteloos beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld de ontgrendeling van jouw mobiele apparatuur, genetische analyses of gezichtsherkenning van jouw foto's op Facebook, dan kan er een toekomst bestaan waarin jouw vingerafdruk, dna-kenmerken of jouw gezichtsprofiel actief worden misbruikt en plots opduiken op een 'plaats delict'. Niet omdat jij daar bent geweest, maar omdat geavanceerde criminelen jouw biometrische gegevens hebben nagemaakt en bewust op de 'plaats delict' hebben achtergelaten.

Hoewel dit misschien vooralsnog klinkt als 'science fiction', is het niet onvoorstelbaar dat zoiets in de nabije toekomst daadwerkelijk mogelijk wordt. Nu je de expliciete risico's kent, ben je misschien wel blij dat je jouw vingerafdruk, dna of gezichtsprofiel niet klakkeloos hebt achtergelaten in potentieel te hacken databases of op relatief toegankelijke mobiele apparatuur!?

Alles bij de bron; DutchCowboys [long-read artikel]