Het Europese parlement kwam vanochtend bijeen om over de AI Act te stemmen. Met de wet wil de Europese Commissie duidelijkere spelregels opstellen om de privacy van burgers beter te beschermen. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is het volledig verbieden van biometrische identificatie in publieke ruimtes.

De wettekst kreeg groen licht om naar de volgende fase te gaan. De beslissing van het parlement betekent een serieuze inperking van het gebruik van bijvoorbeeld camera’s die gezichten kunnen herkennen in publieke ruimtes. Ook databanken met gezichten mogen niet aangelegd worden, alsook systemen die mensen categoriseren op basis van geslacht, ras, etniciteit, burgerlijke staat, religie, politieke geaardheid locatie of crimineel gedrag in het verleden.

Biometrische identificatie in het kader van een politieonderzoek is toegelaten, maar ook alleen met de toestemming van een rechter.

Alles bij de bron; ITDaily