In Groot-Brittannië hebben een aantal bedrijven hun werknemers uitgerust met sociometrische badges. Voorstanders van sociometrie wijzen erop dat deze toepassingen de productiviteit van de werknemer zullen verhogen. Critici maken daarentegen gewag van inbreuken op de privacy. De badges zijn vaak vierentwintig uur per dag operationeel. Het gebruik van de sociometrische badges gebeurt op vrijwillige basis, maar opgemerkt wordt dat vaak tussen 75 procent en 80 procent van de werknemers aan de projecten deelnemen.

Ben Waber, chief executive van Humanyze, de onderneming die de sociometrische badges produceert; “De verzamelde gegevens kunnen informatie aanreiken over de algemene lichamelijke en mentale conditie van de werknemer, maar kunnen ook voorspellingen geven over de productiviteit en de tevredenheid van de betrokkene.” De technologie kan uiteindelijk leiden tot de creatie van een biometrisch curriculum vitae. “Dit rapport zou bij een sollicitatie kunnen worden gevraagd als bewijs dat de kandidaat biometrische gekwalificeerd is voor de nieuwe baan” 

Renate Samson, chief executive van Big Brother Watch, protesteert tegen de experimenten. “Het is onaanvaardbaar dat bedrijven de visie op hun werknemers zouden bepalen door een controle van de persoonlijkheid, de gezondheid en de levensstijl buiten de werkvloer.”

Alles bij de bron; Express [Thnx-2-Luc]