Biometrie & Gezichtsherkenning

Toen de Taliban een uitgebreid gangenstelsel hadden gegraven onder de grootste gevangenis in het zuiden van Afghanistan waardoor 475 gevangenen konden ontsnappen begon de jacht om deze weer achter de tralies te krijgen.

Een ding maakte het makkelijker. Net een maand voor de uitbraak hadden Afghaanse functionarissen met behulp van Amerikaanse technologie biometrische data opgenomen zoals irisscans, vingerafdrukken en gezicht beelden van elke gedetineerde in de grote Sarposa Gevangenis.

Binnen enkele dagen van de uitbraak, werden ongeveer 35 vluchtelingen gearresteerd op de interne checkpoints en grensovergangen,en teruggestuurd naar de gevangenis nadat hun identiteit was bevestigd door de biometrische-data-bestanden.

Informatie van meer dan 1,5 miljoen Afghanen is in de databases samengebracht die worden gevuld door de Amerikaanse, de NAVO en de lokale krachten. Dat is één op de 20 Afghaanse inwoners, het equivalent van ruwweg een op de zes mannen van weerbare leeftijd, 15 tot 64.

In Irak, hebben een nog groter aantal mensen, en een groter percentage van de bevolking, is geregistreerd.

Lees alles bij de originele (engelstalige) bron; nytimes (Thnx-2-Niek)

Een centrale databank met biometrische paspoortgegevens is voorlopig van de baan, zo maakte minister Donner vorige week bekend. Belangrijke reden om te stoppen, is het feit dat de databank door hackers zou kunnen worden gekraakt...

...De problemen komen niet onverwachts. In 1999 publiceerden de Registratiekamer (thans CBP) en TNO het rapport ”At Face Value”. Aanleiding was het feit dat de traditionele identificatiemethodes in de praktijk achterhaald bleken, waardoor er groeiende behoefte ontstond aan een betrouwbaarder identificatiesysteem. De technologie was beschikbaar, maar de overheid besefte ook dat de ethische en grondwettelijke gevolgen aanzienlijk zouden zijn.

Daarom werd in mei 2000 het Publiek Debat Biometrie gehouden, waarbij diverse punten van zorg aan de orde kwamen. Biometrische gegevens kunnen worden gemeten zonder dat mensen dit weten, bijvoorbeeld bij gezichtsopname of stemherkenning. Centrale opslag van biometrische gegevens of gezondheids- en rasgegevens (DNA) brengt risico’s mee.

De maatschappelijke reacties op het debat waren lauw. In de privacydiscussie lag de nadruk eenzijdig op veiligheid, en de ethische aspecten kregen in die beginfase amper aandacht. De razendsnelle technologische ontwikkeling en de sterke toename van computercriminaliteit leiden tot voortschrijdend inzicht. De komende jaren moet blijken of paspoorten, apparatuur en databanken optimaal beveiligd kunnen worden tegen kwaadwillenden. Zolang hierover onzekerheid bestaat, moet het maatschappelijk debat gaande blijven. 

Lees alles bij de bron; refdagblad

 

Een slijterij in 's-Gravenzande heeft deze week als eerste in het Westland het leeftijdscontrolesysteem 'Ageviewers' in gebruik genomen. Het controlesysteem moet voorkomen dat jongeren onder de 16 alcohol kunnen kopen.

Het systeem signaleert door middel van een camera of iemand 16 jaar of ouder is. Als dit niet het geval is, of bij twijfel, wordt de klant gevraagd zijn of haar identiteitsbewijs op een terminal te leggen. Via deze terminal wordt gecontroleerd of het ID geldig is en bij de betreffende klant hoort.

Het leeftijdscontrolesysteem is een initiatief van brancheorganisatie Koninklijke SlijtersUnie.

Bron; ccv

Eerder gepubliceerd op PN;

Slijters filmen klanten voor leeftijdscheck

Axis camera's ingezet voor leeftijdsdetectie bij slijterijen

Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties en personen roept de Raad van Europa in een petitie op om een diepgaand onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze ‘RFID’-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Lithouwen, gaan nog verder en slaan deze zelfs op in databanken.

De alliantie van meer dan 80 ondertekenaars heeft Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa schriftelijk verzocht om de betrokken landen zo spoedig mogelijk om uitleg te vragen of hun wetgeving over dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten.

Lees alles bij de bron; sargasso

De petitie, de ondertekenaarslijst & Q+A over dit onderwerp

Het afnemen en decentraal opslaan van vingerafdrukken van burgers die een paspoort aanvragen is volstrekt legaal. De Nederlandse overheid handelt niet in strijd met Europese privacyregels.

Het beroep dat de door Louise van Luijk is ingesteld tegen de gemeente Den Haag inzake het afgeven van vingerafdrukken is door de bestuursrechter ongegrond verklaard. De rechtbank vond het belangrijkste deel van de bezwaren van Van Luijk vooralsnog niet relevant en oordeelde verder dat de regelgeving zoals die nu wordt uitgevoerd niet in strijd is met het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en andere Europese en nationale wet- of regelgeving.

Lees alles bij de bronnen; webwereld, tweakers, spitsnieuws, security

Wie straks nog zwaait met het paspoort van iemand anders, is strafbaar. Ook zelfverminking om biometrische gegevens onmogelijk te maken of vervalsing worden aangepakt. Fraudeurs worden steeds creatiever in het stelen of misbruiken van andermans identiteit.

Tegelijkertijd zijn de officiële documenten zo geraffineerd beveiligd dat ze vaker worden gebruikt als legitimatie bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of uitkeringsinstanties. Voor fraudeurs is het veel gemakkelijker om ontvreemde documenten te gebruiken dan om ze na te maken.

Opstelten trekt ook ten strijde tegen mensen die nog veel verder gaan om identiteitsfraude te plegen. Zo zijn er mensen die hun vingertoppen verminken zodat hun vingerafdrukken niet te raadplegen zijn. Sommigen laten zich zelfs opereren aan hun gezicht om identificatie te ontlopen.

Lees alles bij de bron; trouw

Het memorie v toelichting bij dit wetsvoorstel

Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) gaat onderzoeken of de wet in strijd is met Europese wetgeving over bescherming van data.

Nederland gaat met de opslag veel verder dan andere Europese lidstaten. De overheid vraagt vier vingerafdrukken, die in een database op het gemeentehuis komen en vervolgens in een centrale database terecht moeten komen.

De Nederlandse overheid behandelt al haar burgers als potentiële criminelen omdat vingerafdrukken van onschuldige Nederlanders worden opgeslagen en ook de Mensenrechtencommissie van de VN is heel kritisch over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de privacy, aldus In 't Veld.

Lees alles bij de bron; elsevier

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha