Biometrie & Gezichtsherkenning

Mensen die van buiten Europa naar Nederland komen om hier te wonen, werken, studeren of asiel aanvragen, belanden automatisch in een enorme gezichtendatabase van de politie.

Het gaat om een database met 8 miljoen gezichtsfoto's van zeker 6,5 miljoen mensen die in de vreemdelingenadministratie staan geregistreerd. Daarin staan onder meer expats, asielzoekers en buitenlandse studenten die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen.

Deze mensen zijn verplicht een pasfoto te laten maken, bijvoorbeeld voor hun verblijfsvergunning. Zonder dat zij dat weten, gaat een kopie daarvan naar een politiesysteem. De politie gebruikt de enorme gezichtendatabase in situaties dat een verdachte op beeld staat, maar de opsporingsdiensten niet weten wie dat is. Met gezichtsherkenning probeert de politie de identiteit van de verdachte te achterhalen.

Pasfoto's uit de vreemdelingenadministratie worden al jaren voor dit systeem gebruikt. Het is de vraag of dat mag.

Alles bij de bron; RTL


Het regime in Teheran gebruikt speciale gezichtsherkenningstechnologie om vrouwen op te sporen die op straat of in de auto geen Hijab dragen.

Dat zegt onderzoekster Mahsa Alimardani van de Universiteit Oxford in een interview. Ze vertelt over verschillende vrouwen in Iran die zeggen een boete te hebben gekregen voor het overtreden van de strenge wet aangaande kledingvoorschriften. Echter zouden deze vrouwen op geen enkel moment persoonlijk in contact hebben gestaan met wetshandhavers of ambtenaren. Het bleek dat camera’s met gezichtsherkenningstechnologie de vrouwen hadden beboet.

Het verhaal van de Iraanse onderzoekster wordt bevestigd door de Iraanse overheid zelf. Functionarissen van het regime in Teheran hebben gezegd dat zij gezichtsherkenning gebruiken om de hijabwetten in het land te handhaven.

En afgelopen september citeerde The Guardian een interview met Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, de secretaris van het Iraanse hoofdkwartier belast met het voorkomen van ondeugd, waarin de ambtenaar zei dat de regering van plan is facial recognition in toenemende mate te gebruiken in openbare ruimten.

De Iraanse regering heeft jarenlang gewerkt aan een digitaal bewakingsapparaat, aldus Alimardani. De nationale identiteitsdatabase van het land, aangelegd in 2015, bevat biometrische gegevens zoals gezichtsscans. Het wordt gebruikt voor nationale identiteitskaarten en om mensen te identificeren die door de autoriteiten als dissidenten worden beschouwd.

De technologie die door een groot deel van de systemen wordt gebruikt, is afkomstig van het Chinese bedrijf Tiandy, één van de grootste fabrikanten van beveiligingscamera’s ter wereld. In december legde het Amerikaanse ministerie van Handel sancties op aan het bedrijf, vanwege haar rol in de onderdrukking van Oeigoerse moslims in China.

Alles bij de bron; BusinessAM


De Amerikaanse overheid eist directe toegang tot databases van Europese politiediensten met daarin biometrische gegevens van Europese burgers. De VS stelt deze toegang verplicht voor landen die aan het zogenoemde Visa Waiver Program meedoen, waarmee staatsburgers van bepaalde landen zonder visum naar de Verenigde Staten kunnen reizen.

Begin dit jaar verstuurde de Amerikaanse autoriteiten naar bijna alle EU-lidstaten een brief waarin de toegang tot vingerafdrukken en gezichtsafbeeldingen werd geëist. Het zou dan gaan om verdachte of veroordeelde criminelen en terroristen en asielzoekers. Later werden ook de registratiegegevens van inwoners genoemd, zo stelde journalist Matthias Monroy in een presentatie deze week (pdf).

De Europese Raad bevestigde afgelopen september dat de VS de brief had verstuurd om uiterlijk 2027 een "Enhanced Border Security Partnership" (EBSP) te willen sluiten, waarbij er meer data moet worden uitgewisseld om aan het Visa Waiver Program deel te kunnen blijven nemen. 

Alles bij de bron; Security


....Eerder was er sprake van het opzetten van een registratiefaciliteit, waarin onregelmatigheden zouden worden geregistreerd.

Deze term suggereert een nieuwe voorziening waarin geconstateerde onregelmatigheden zouden worden opgeslagen en gerubriceerd.

Bij nader inzien is een dergelijke nieuwe faciliteit niet nodig. Voor de rapportage kan gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen van ketenpartners en van de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), het centrale vreemdelingen administratiesysteem in de migratieketen dat door alle ketenpartners wordt gebruikt.
Een eerder gesignaleerde zorg vanuit uw Kamer was in hoeverre in de rapportage de geregistreerde onregelmatigheden herleidbaar zouden zijn tot individuele vreemdelingen. Voor de rapportage is deze herleidbaarheid niet strikt noodzakelijk....

...Er zullen drie categorieën onregelmatigheden worden gerapporteerd, namelijk:

- Signalen van mogelijke ID-fraude3 (opzettelijke functionele onregelmatigheden);
- Administratieve onregelmatigheden (onopzettelijke functionele onregelmatigheden)
- Overige onregelmatigheden; deze moeten nog nader worden uitgezocht.

....Uitkomsten rapportage:

Mogelijke ID-fraude: : 182
Administratieve onregelmatigheden : 280
Overige/nader te onderzoeken : 2030

Zoals eerder aangegeven, is het ontbreken van een nulmeting vóór de inwerkingtreding van de Wbvk op 1 maart 2014, niet goed mogelijk om aan bovenstaande cijfers een conclusie te verbinden wat betreft de doelmatigheid van de wet... 

....In aanloop naar de volgende rapportage (najaar 2023) wordt nader onderzoek gepleegd naar een aantal van de geconstateerde afwijkingen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden opgenomen in de volgende rapportage. 

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Italië heeft maandag het gebruik van gezichtsherkenning en "slimme brillen" verboden. Het Italiaanse bureau voor gegevensbescherming heeft twee gemeenten die met deze technologieën experimenteren een standje gegeven.

Gezichtsherkenningssystemen waarbij biometrische gegevens worden gebruikt, zijn niet toegestaan totdat een specifieke wet is aangenomen of in ieder geval tot eind volgend jaar, aldus de privacywaakhond.

Alles bij de bron; MarketScreener


 

Instagram-gebruikers die hun leeftijd willen veranderen van jonger dan 18 jaar naar ouder dan 18 jaar moeten voortaan ook in Europa hun leeftijd verifiëren. Dergelijke gebruikers kunnen hiervoor een foto van een identiteitsbewijs uploaden of een 'videoselfie' opnemen en versturen. Het verificatieproces werd al eerder in de Verenigde Staten uitgerold en is nu ook van toepassing in Europa.

De videoverificatie gebeurt in samenwerking met het bedrijf Yoti, dat op basis van ingezonden beelden inschat hoe oud een gebruiker is. Het bedrijf is volgens Meta onafhankelijk geverifieerd als een betrouwbare leverancier van leeftijdsverificatie. Onder meer de Duitse Commissie Jeugdbescherming Media maakt gebruikt van de diensten van het bedrijf. Er zou geen gezichtsherkenningssoftware gebruikt worden om de leeftijd van een inzender in te schatten en de beelden zouden direct verwijderd worden wanneer Yoti een leeftijdsschatting met Meta heeft gedeeld.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De politie gaat voorruiten op ANPR-foto's in het geval van verkeersovertredingen voortaan automatisch blurren. Dat is vandaag bekendgemaakt. Vorig jaar werd bekend dat de politie jarenlang via de kentekencamera's langs de Nederlandse autowegen ook de gezichten van automobilisten heeft gescand.

Van de driehonderd kentekencamera's zijn er 55 die scherpere foto's maken en ook de inzittenden van een voertuig kunnen vastleggen, zo was vorig jaar nog het geval.

NRC meldde dat de politie via de ANPR-camera's zonder wettelijke basis automobilisten en bijrijders heeft gefotografeerd. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelde dat de politie gezichten van automobilisten via ANPR-camera's wel mocht fotograferen. Voor het maken en gebruiken van de ANPR-foto’s zijn verschillende wettelijke grondslagen en bij de ene grondslag mag politie ongeblurde foto’s van automobilisten en bijrijders wel gebruiken.

"Foto’s die worden gemaakt van alle kentekens die een politiecamera passeren, mogen 28 dagen worden bewaard op basis van Artikel 126jj Sv. Voor deze opslag moet de politie voldoen aan de privacywetgeving", aldus de politie. "Om die reden mogen er geen herkenbare personen op de foto’s staan." Volgens de politie kwam het voor dat er "sporadisch" foto's werden gemaakt waarop personen herkenbaar voorkwamen. Voorheen werden de ANPR-foto's handmatig geblurd, wat een erg arbeidsintensieve klus was. Dat proces is nu geautomatiseerd.

Alles bij de bron; Security


 

Texas sleept Google-moederbedrijf Alphabet voor de rechter. De techgigant zou biometrische gegevens van miljoenen Texanen hebben verzameld zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd.

In de aanklacht staat dat bedrijven die in Texas actief zijn al tien jaar geen gezichten, stemmen of andere biometrische gegevens van mensen mogen verzamelen zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gekregen.

De staat beweert dat Google dat wel heeft gedaan. "Overal in de staat zijn gewone Texanen onwetende melkkoeien geworden van Google voor winst", zo is er te lezen in de aanklacht.

Het verzamelen van de biometrische gegevens zou zijn gebeurd via verschillende producten of diensten: Google foto's, Google Assistent en Google Nest Hub Max.

Een woordvoerder van de techgigant zegt dat er door de rechtszaak "opnieuw een verkeerd beeld geschetst van de producten van Google". Het bedrijf zegt dat te zullen bewijzen in de rechtbank.

Alles bij de bron; NU


 

Een Britse supermarktketen is onder vuur komen te liggen omdat het gezichtsherkenningscamera's inzet om klanten te filmen en vergelijken met personen op een lijst die volgens het bedrijf "antisociaal gedrag" zouden vertoonden of winkeldieven zouden zijn. De Britse privacyorganisatie Big Brother Watch (BBW) heeft een klacht bij de Britse privacytoezichthouder ingediend.

Volgens BBW gaat het om "Orwelliaanse surveillance" van onschuldige klanten. De camera's worden in 35 supermarkten gebruikt.

De database van ongewenste klanten die keten bijhoudt bevat geen veroordeelde winkeldieven, maar personen van wie die supermarkt vindt dat ze antisociaal gedrag vertonen of zouden hebben gestolen.

Personen die van de supermarkt een toegangsverbod opgelegd hebben gekregen kunnen via de camera's worden herkend, aldus een woordvoerder tegenover de BBC

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!