De Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond melden: 'In de procedure wordt onder andere geëist dat Google stopt met zijn constante surveillance en het delen van persoonsgegevens via online advertentieveilingen en daarnaast schadevergoeding betaalt aan consumenten. Sinds de aankondiging van deze actie hebben al ruim 82.000 Nederlanders zich aangesloten bij de massaclaim.

Google handelt in strijd met Nederlandse en Europese privacywetgeving. De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op immense schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of toestemming te hebben verkregen.

Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit en politieke voorkeur, via zijn online advertentieplatform met honderden partijen. Uit Iers onderzoek blijkt dat de internetactiviteit en locaties van inwoners in Europa gemiddeld bijna 380 keer per dag worden blootgesteld aan online advertentieveilingen.

Alles bij de bron; DutchIT