Google hoeft geen links te verwijderen die verwijzen naar artikelen over een veroordeling. Dat heeft de voorzieningenrechter gisteren bepaalt. Volgens het Costeja-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan men zich alleen verzetten tegen het tonen van zoekresultaten die 'irrelevant', 'buitensporig' of 'onnodig diffamerend' zijn. De voorzieningenrechter oordeelde dat negatieve publiciteit als gevolg van een ernstig misdrijf juist blijvend relevante informatie over een persoon is. Van M. werd in 2012 veroordeeld voor een gevangenisstraf van zes jaar, omdat hij schuldig werd bevonden van het opdracht geven tot het vermoorden van een concurrent in de escortbranche. Meer bij Rechtspraak.nl

De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders heeft besloten richtlijnen op te stellen zodat de toezichthouders klachten over het weigeren van verwijderverzoeken door zoekmachines consistent kunnen afhandelen. 

Sinds het 'recht om vergeten te worden' geldt hebben de Europese privacytoezichthouders diverse klachten ontvangen van mensen over zoekmachines die hun verwijderverzoek hebben geweigerd. De Artikel 29-werkgroep vindt het belangrijk dat de toezichthouders de klachten uniform behandelen. Daarom heeft de werkgroep besloten hiervoor richtlijnen op te stellen. De Artikel 29-werkgroep sprak over de richtlijnen tijdens de 97e plenaire vergadering van 16 en 17 september 2014.

Hierbij gingen de toezichthouders ook verder met de gesprekken met stakeholders over het 'recht om vergeten te worden': nadat zij in juli met zoekmachines spraken, deden zij dat nu met mediabedrijven

Alles bij de bronnen; VillaMedia, CompIdee & CBP