De naam Google en het woord privacy zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen inherent aan het feit dat alles wat Google doet te maken heeft met techniek en diensten voor het individu.

Google met al haar mooie diensten, heeft een schat aan informatie. Letterlijk een ‘schat’ van onschatbare waarde. En iedereen die denkt dat van deze informatie geen gebruik en misbruik wordt gemaakt is ronduit naïef te noemen. Als Google dat niet doet, dan is er altijd nog Amerika die dankzij haar ‘Patriot Act’ over al deze informatie mag en kan beschikken en dat gebruiken zoals haar goed dunkt.

Lees alles bij de bron; nieuwslog.nl 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha