Persbericht CBP, 12 december 2008

In de deze week gehouden vergadering van de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders is besloten in februari 2009 een hoorzitting te houden met vier internetzoekmachines. De hoorzitting is het vervolg op de Opinie die de toezichthouders in april 2008 overeenkwamen en die zij deze week herbevestigden.

Voorts besloten de privacytoezichthouders een gezamenlijke brief te sturen aan een bedrijf dat in meerdere staten een dienst zal aanbieden waarbij beelden op straatniveau via internet beschikbaar worden gesteld. Ook zullen de toezichthouders gezamenlijk reageren op een vragenlijst van de Europese Commissie, die door het Europees Parlement is opgedragen advies in te winnen over de ‘body scanner’.

Internetzoekmachines
De toezichthouders op de privacy hebben hun Opinie van april 2008 over internetzoekmachines (waarin zij onder meer stellen dat zoekmachines gegevens over het gebruikersgedrag maximaal zes maanden mogen bewaren) nadrukkelijk herbevestigd. De Artikel 29-werkgroep is overeengekomen in februari 2009 een hoorzitting te houden met vier internetzoekmachines, te weten Google, Microsoft, Yahoo en Ixquick. De werkgroep constateerde dat de afgelopen tijd positieve ontwikkelingen te zien zijn op het gebied van de bewaartermijn van gegevens over het internetgebruikersgedrag.

Panoramafoto’s op straatniveau
De Artikel 29-werkgroep heeft gesproken over panoramafoto's op straatniveau die via internet worden aangeboden aangezien hierover vragen zijn gerezen omtrent privacy en bescherming van persoonsgegevens. Eén van de grootste providers zal in 2009 in meerdere EU-lidstaten starten met een dienst waarbij beelden op straatniveau via internet beschikbaar worden gesteld. De Artikel 29-werkgroep wil graag meer inzicht krijgen in deze dienst en zal een brief schrijven aan dit bedrijf waarin vragen worden gesteld over de rechtmatigheid, de voorwaarden en de privacywaarborgen van de dienst.

‘Binding Corporate Rules’
Inmiddels zijn vijftien privacytoezichthouders toegetreden tot de procedure van ‘wederzijdse erkenning’, waarbij de toezichthouders elkaars beoordeling overnemen met betrekking tot gedragscodes (‘Binding Corporate Rules, BCR’s) van multinationals voor doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EU. De Artikel 29-werkgroep heeft tijdens de vergadering twee nieuwe ‘Veelgestelde vragen’ aangenomen over de terminologie die bedrijven moeten hanteren bij de opstelling van BCR’s en over de mate van gedetailleerde informatie die bedrijven moeten verschaffen betreffende de doorgifte van gegevens.

‘Body scanner’
De Artikel 29-werkgroep zal antwoord geven op een vragenlijst van de Europese Commissie over de consequenties van de ‘body scanner’ voor de bescherming van persoonsgegevens. De Europese Commissie is onlangs in een resolutie van het Europees Parlement opgedragen hierover advies te vragen aan onder meer de Artikel 29-werkgroep.

Bron: College Bescherming Persoonsgegevens


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha