In de surveillance maatschappij is het verschil tussen degene die kijkt en bekeken wordt niet meer duidelijk. Bob Hoogenboom in de Politiecolumn over de vrijwillige overgave van de burger aan de overheid...

...Het onderscheid tussen diegene die kijkt en wordt bekeken is niet meer duidelijk. Facebook kijkt, maar miljarden mensen leveren vrijwillig tekst, beelden en geluid van hun leven. We doen hetzelfde op andere social media. We zijn ‘observant’, ‘dader’ en ‘slachtoffer’ tegelijkertijd maar geven er niet om.

We kijken met plezier naar Enemies of the Stateeen thriller over het misbruik van de technologische inlichtingencapaciteit van de National Security Agency (NSA). En vullen netjes ons ESTA-formulier in voordat we naar de VS reizen. De gegevens gaan door databanken en als we voor de vriendelijke douanefunctionaris staan is een irisscan louter een formaliteit.

Het is niet alleen de technologie die onze lichamen en geesten overneemt maar we zijn het zelf die ons overgeven aan overheden, Facebook, Amazon en social media. We zijn medeplichtig omdat we het vrijwillig doen. We zijn allemaal kijkers, surveillance subjecten, daders, slachtoffers en een enkeling is een criticaster geworden... Een kleine vrijwel uitgeroeide stam ergens in de nieuwe wildernis van de rechtsstaat maakt zich nog wat druk over dit alles. Maar ook zij en de rest van Wakker Nederland kijkt voor het slapen gaan nog even snel naar Facebook, Tinder, Twitter, Baddoo, LinkedIn en Instagram en laat digitale voetstappen achter voor wie er in geïnteresseerd is. 

Alles bij de bron; NRC