Pakketbezorgdienst NE DistriService (NDS) uit Nunspeet heeft de privacy van pakketbezorgers geschonden door hun locatiegegevens en naam aan klanten door te spelen, zo heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek vastgesteld.

Na een bestelling konden klanten van NDS via een beveiligde online portal precies zien waar de betreffende bezorger zich op dat moment binnen een bepaalde straal vanaf het bezorgadres bevond. Op deze manier wist de klant wie en waar de bezorger was. In plaats van de bestelling werd de bezorger zelf gevolgd.

Deze werkwijze van de pakketbezorgdienst is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Volgens het CBP heeft NDS geen grondslag voor het verstrekken van de achternaam, voorletters en locatiebepaling van de pakketbezorgers. "Er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan dit mag", zo laat de toezichthouder weten. NDS had daarnaast het voornemen om foto’s van pakketbezorgers aan klanten te verstrekken.

Ook dit was volgens het CBP in strijd met de Wbp. De verwerking van een foto kan, zeker in combinatie met de persoonsgegevens die ook al verstrekt zijn, leiden tot een nog grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, aldus de privacytoezichthouder. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de pakketbezorgdienst haar werkwijze gestaakt.

Alles bij de bron; Security